Derimot: Ny studie fra Kina: Grønnere klode i økende tempo.

Derimot.no

derimot.no:

Klimaeksperter: Billioner brukt på «klimaendringer» er basert på feilplasserte temperaturmålere.

Av Tyler Durden.
Del 1. For å bevare en «beboelig planet» kan ikke jorden varmes opp mer enn 1,5 grader Celsius over førindustrielt nivå, advarer FN. Unnlatelse av å opprettholde dette nivået kan føre til flere katastrofer, inkludert økt tørke og værrelaterte katastrofer, flere varmerelaterte sykdommer og dødsfall, og mindre mat og mer fattigdom, ifølge NASA.

For å avverge de truende prøvelsene og begrense globale temperaturøkninger, undertegnet 194 medlemsland og EU i 2016 FNs Parisavtale, en juridisk bindende internasjonal traktat med et mål om å «betraktelig redusere globale klimagassutslipp». Etter avtalen økte de globale utgiftene til klimarelaterte prosjekter eksponentielt. I 2021 og 2022 brukte verdens skattebetalere i gjennomsnitt 1,3 billioner dollar på slike prosjekter hvert år, ifølge den ideelle rådgivende gruppen Climate Policy Initiative. Det er mer enn det dobbelte fra 2019 og 2020, med 653 milliarder dollar per år, og det er betydelig opp fra 364 milliarder dollar per år i 2011 og 2012, fant rapporten.

Til tross for at pengene strømmet inn, rapporterte National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) at 2023 var det varmeste året som er registrert. NOAAs temperatur-overvåkingsstasjoner fant at jordens gjennomsnittlige land- og hav-overflatetemperatur i 2023 var 1,35 grader Celsius over det førindustrielle gjennomsnittet. «Ikke bare var 2023 det varmeste året i NOAAs 174-årige klimarekord – det var det desidert varmeste», sa Sarah Kapnick, NOAAs sjefforsker. «En varmere planet betyr at vi må være forberedt på virkningene av klimaendringer som skjer her og nå, som ekstreme værhendelser som blir både hyppigere og mer alvorlige».

Men en voksende skare av klimaforskere sier at temperaturavlesningene er feil, og at billioner av dollar som brukes er basert på et problem som ikke eksisterer. Mer enn 90 prosent av NOAAs temperatur-overvåkingsstasjoner har en feilvisning av temperaturen, ifølge Anthony Watts, en meteorolog, seniorstipendiat for miljø og klima ved The Heartland Institute, forfatter av klimanettstedet Watts Up With That, og direktør for en studie som undersøkte NOAAs klimastasjoner. «Og med det store antallet, over 90 prosent, fungerer ikke metodene NOAA bruker for å prøve å redusere dette fordi feilvisningen er så overveldende», sa Watts til Epoch Times.

«De få stasjonene som er igjen som viser riktig temperatur, gjør det fordi de for eksempel er utenfor byen, ved et jorde, og er landbruksforsknings-værstasjoner som har eksistert i 100 år. Data fra deres målere blir fullstendig overveldet av det mye større mengden med «partisk data» fra målere i urbane områder».

Meteorolog Roy Spencer var enig. «Overflate-termometere viser høyere temperaturer på grunn av den «urbane varmeøy-effekten», som øker over tid», sa Spencer. Han er hovedforsker ved University of Alabama, lederen av det amerikanske vitenskapsteamet for Advanced Microwave Scanning Radiometer på NASAs Aqua-satellitt, og fikk NASAs Exceptional Scientific Achievement Medal, for sitt arbeid med satellittbasert temperaturovervåking. Spencer sa også at datastyrte klimamodeller som brukes til å drive endringer i energipolitikken er enda mer feilaktige.

Oberstløytnant John Shewchuk, en sertifisert og rådgivende meteorolog, sa at problemene med temperaturavlesninger går utover riktige temperaturangivelser. Den pensjonerte oberstløytnanten var en høyere væroffiser i Luftforsvaret. «Etter å ha sett mange rapporter om NOAAs justeringer av USHCN [U.S. Historical Climatology Network] temperaturdata, bestemte jeg meg for å laste de ned og analysere dataene selv”, fortalte oberstløytnant Shewchuk til Epoch Times.

«Jeg var i stand til å bekrefte hva de andre har funnet. Det er åpenbart at de tidligere temperaturene totalt sett ble justert ned mens de nåværende temperaturene ble justert opp». Han hevder at NOAA og NASA har justert historiske temperaturdata på en slik måte at fortiden ser kaldere ut, og ved å gjøre den nåværende oppvarmingen mer overdrevet.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar