Derimot: Ny olympisk grein: Å skyte seg økonomisk i foten.EU har verdensrekorden. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Ny olympisk grein: Å skyte seg økonomisk i foten.EU har verdensrekorden. – Derimot

derimot.no:

Konkurransen om markedene blir stadig hardere. De høytidelige erklæringene om fri konkurranse gjelder bare når de tjener en selv og egne produkter. Slik har det vært med USA og nå også med EU.

Det grønne skiftet fører til dyrere strøm som forsterkes av USA sprengning av gassrørledningen fra Russland. Det grønne skiftet blir dermed en katastrofe for tysk industri, men tyske politikere har sjøl også hjulpet til med å plassere seg i «dødens posisjon». De har stengt de «grønne» kjernekraftverkene sine og også kullkraftverkene.

Men så viser det seg at økonomiske sanksjoner slår begge veier. De rammet russisk økonomi med sanksjonene bare for en periode helt til landet fikk omstilt seg. Etter denne perioden har Russland selv produsert de varene som de tidligere kjøpte f.eks. i Tyskland. Dermed har Tyskland mistet et marked og slikk rammet seg selv og sin egen økonomi.

Nå skal de gjenta fiaskoen overfor Kina. Det er langt verre for da mister de tilgang til verdens største marked – eller tror de at kineserne ikke vil reagere på økonomisk krigføring som dette i praksis er?

Men Europa fører ikke lenger sin egen politikk men er helt underkastet USA. Når USA sier hopp, hopper de- selv om det er lukt inn i svarte, gloheite h… Europas befolkning er ikke tjent med slike ledere. Men alle som kunne representert europeisk selvstendighet er for lengst skiftet ut til de USA-marionettene som nå sitter: Schulz, Macron, Sunak … og Støre/Solberg.

Knut Lindtner
Redaktør

EU skyter seg selv i foten nok en gang når de slutter seg til påfunnet fra USA om handelskrig mot Kina.

Av Ahmed Adel.

Den Europeiske Union (EU) innfører nå avgifter på import av kinesiske elektriske biler. Dette blir sett på som en del av USAs stadig økende sanksjoner mot Russland. Den europeiske blokken følger lydig etter Washingtons politikk, som gjerne slår til med handelskrig mot Kina. 

Men dette likner jo på sanksjonene mot Russland. En økonomisk krig mot Kina vil bare gjøre EU svakere. Brüssel har avgjort å introdusere avgift på kinesiske elektriske biler for å følge Washingtons pålegg om 100 % avgift.

Brüssel innfører differensierte avgifter, avhengig av bilmodell og hvem som har produsert dem. EU har en tollavgift på 10 %, men den øker de nå ganske kraftig, i noen tilfeller helt opp til 50 %. Dette er et underlig påfunn. Det vil bare føre til mer skade på EU-blokken , og kan bare forstås som at Brüssel lojalt følger Washingtons politikk, en politikk som går ut på økonomisk krig mot Kina.

Det gjenstår å se hvordan de største EU-landene, i første rekke Tyskland og Frankrike, og Italia, vil reagere på et slikt direktiv fra Brüssel. Det er ventet at Kina ganske sikkert vil svare på dette. Det kommer nok ikke raskt, heller ikke i stort omfang, men det vil helt sikkert komme.

Beijing vil sannsynligvis legge saken fram for Verdens Handelsorganisasjon (WTO), for disse  avgiftene er faktisk proteksjonistiske tiltak som ikke er tillatt etter WTOs regler.Det er også sannsynlig at Beijing vil komme med mottiltak på områder som gjelder EUs betydelige eksport til Kina. Dett gjelder primært mat-industrivarer.

En viktig del av EU-politikken: Fotskyting med jamne mellomrom etter ordre fra USA.

Kina ser på tollavgift på import av f.eks svin fra EU. Slike tiltak kan sakte men sikkert bli introdusert, det ene etter det andre, etter hvert som handelskrigen utvikler seg. Men det gjenstår å se hvor lenge EU vil være i stand til å motstå slikt økonomisk press, spesielt nå som  EU-blokkens nedgang i økonomien på grunn av sanksjonene mot Russland har slått til. 

Kineserne har utviklet elektriske biler som er mer enn konkurransedyktige i forhold til tilsvarende fra Europa og andre produsenter. Det bekymrer hele den vestlige verden. De har ikke noe svar på en slik utvikling. 

Det kan minne om den gangen det ble påstått at kineserne aldri kunn utvikle gode mobiltelefoner. Men Huawei og andre kinesisk-produserte telefoner er nå verdenskjente merker. Noe tilsvarende er i ferd med å skje innfor bilindustrien.

Selv om Kina ikke er interessert i en økonomisk konflikt med EU, så vil dette asiatiske landet bli nødt til å svare. Og det vil bli EU som kommer til å lide mest. Faktisk har Kina allerede beordret en anti-dumping undersøkelse rundt import av svin fra EU. Det er et faktum at EU har måttet ty til proteksjonisme, og prøver å beskytte sitt marked mot konkurranse. Det sier mer om EU-blokkens antatte økonomiske liberalisme enn noe annet.

Kina er en stadig økende import-partner i EU. Dette forsøket på å stanse ekspansjonen av kinesiske elektriske biler med proteksjons-tiltak heller enn å samarbeide, viser nok en gang at vestlig liberalisme i bunnen ikke er annet enn et forsvar for den gamle vestlige verdensordenen.

Når Kina produserer elektriske biler truer de Europas bilindustri med konkurs. Men avgifter kan ikke hjelpe på dette når økonomien i EU ikke er konkurransedyktig – unntatt i de tilfellene der noen går til angrep på markedet med produkter som bruker dumpingpriser. 

Det er ikke situasjonen i Kina. Beijing har uttrykt sterk misnøye, og går mot EUs plan om å innføre midlertidige avgifter på import av kinesiske elektriske biler. Det kinesiske handelsdepartementet skriver at EU ignorerer fakta og regler fra WTO når de politiserer økonomi og handel.

«Kina ber EU straks rette opp disse dårlige trekkene og prøve å følge den viktige enigheten som ble oppnådd under det nylige Kina-Frankrike-EU-møtet. De bør løse disse økonomiske og handelsmessige uenighetene gjennom dialog», sa en talsmann for det kinesiske handelsdepartementet.

Ifølge tenketanken Rhodium Group er Europa det viktigste eksportmarkedet  for kinesiske elektriske biler. Verdien at EU-import av elektriske biler fra Kina var beregnet til 11,5 milliarder dollar i 2023, en økning fra kun 1,6 milliarder i 2020.

«Beijing kan brukte både gulrot og pisk til å gå mot EU-kommisjonens sak, i håp om at den store gruppen medlemsstater i EU blokkerer vedtaket», sa en analytiker i Rhodium Group i et nylig rapport.

EU må innen november bestemme seg for om de vil innføre disse avgiftene permanent. Fram til da vil det antakelig bli intense forhandlinger mellom Beijing og Brüssel. Men da kan skaden allerede vært gjort. Og det vil uunngåelig være EU som får føle effekten av dette, ikke Kina.

Oversatt og noe forkortet av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar