Derimot: Ny bibeloversettelse: Drepte jødene Jesus?

Derimot.no

derimot.no:

Av Trond Ali Linstad

Det kommer snart en ny norsk oversettelse av Bibelen. Dette er påfallende: Oversetterne finner andre mulige oversettelser av det greske ordet ioudaioi som tradisjonelt har betydd «jødene». Den oversettelse er blitt belastende; kan fremme «antisemittisme». Som når ioudaioi i Bibelen framstilles negativt ved å avkreve Jesu død.

Ordet «jødene» erstattes i nye oversettelser med «jødenes ledere», «mengden» eller «jødene der». «Jødene» samlet skal renvaskes, kan man si. Men endrer man ved det historien? Og naturlig å spørre: Hva sier «jøder» selv?

Talmud med sentrale jødiske skrifter forteller at Jesus ble henrettet etter vedtak i en rettmessig rabbinsk domstol for avgudsdyrking og for å anspore andre jøder til avgudsdyrking og for ringeakt til rabbinsk øvrighet. (Kilde: Jewish History, Jewish Religion, s. 97, av prof. Israel Shahak, holocaust-overlever og tidligere leder av «Israelsk forening for menneskelige og sivile rettigheter».)

Alle klassiske jødiske kilder som omtaler henrettelsen, er «ganske fornøyd» over å ta ansvar for den. I Talmuds framstilling er ikke romerne engang nevnt. (Israel Shahak)

Bibelen forteller om folkemengden som var samlet foran landshøvdingen Pilatus, der «alle som en» ropte: «Han skal korsfestes!» (Matteus 27, 22) Hvordan kan man tilskrive ansvar?

Pilatus sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» Og «hele forsamlingen» som svarte: «La blodet komme over oss og våre barn.»

Gjaldt det «jødene», «jødenes ledere», «mengden» eller «jødene der»? Blir det for tynt kanskje, å skrive «mengden»?

Velg ord mest i samsvar med de faktiske, historiske forhold. Om ioudaioi gjorde feil for et par tusen år siden, så kan det vel legges bort? Ingen grunn til antisemittisme i dag. Det er andre utfordringer nå.

Folkemengden ropte: «Han skal korsfestes!»

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar