Derimot: Norge forbereder seg på krig med Russland. For å få den norske befolkningen i den rette krigs-stemningen anbefales nå angiveri.

Derimot.no

derimot.no:

Krigshysteriet løftes nå opp på et nytt nivå i forbindelse med Nato-øvelsen som skal foregå i indre Troms og i store dele av Finnmark. Meningen er naturligvis å fremstille Russland som en trussel mot landet sikkerhet, noe de aldri har vært. Befolkningen i denne delen av landet har bare gode erfaringer med menneskene på den andre siden av grensen. Det har historisk vært en nær og viktig samhandling over grensen i lang tid, til nytte for alle parter (Pomorhandelen).

Det har aldri vært væpnete konflikter mellom våre nabofolk. Under den andre verdenskrig da Sovjetunionen (den Russiske delrepublikken som Norge grenser mot), ble angrepet av store tyske troppestyrker fra Finnmark ble det etablert et viktig samarbeid mellom de sovjetiske styrkene og blant annet norske partisaner som fungerte som rapportører og observasjonsposter for tyske bevegelser på norsk side av grensen.

Gamle metoder for å få befolkningen i den rete stemningen.

Før krigen ble det sendt store norske styrker til grensen mot Sovjetunionen fordi en ventet et sovjetisk angrep mot Norge som aldri kom. Tvert imot kom det fra sør fra det nazistiske Tyskland, som sannsynligvis kom før Storbritannia som også hadde slike planer. Det store sviket som ingen snakker om i ettertid var den enorme militære feilkalkuleringen som våre militære og politiske ledere gjorde i 1939/40 da Sovjetunionen ble definert som fiende.

Tvert imot frigjorde de landet vårt frem til Tana-elven i 1944/45 og forlot oss som nære venner. Nå skal historien glemmes og vi skal på nytt bringes inn i krigsmodus mot Russland som er den definerte fienden. Og vi er allerede okkupert av USA som har uten kamp fått mer enn 10 baser i landet vårt, slik at historien fra 84 tilbake gjentar seg denne gange med okkupasjon fra USA uten kamp.

USA skal forsvare oss fra en fiende som aldri har eksistert. Virkeligheten er det motsatte. Vi har gjort oss til fiende av Russland ved å slippe USA inn i landet å etabler baser hvor de vil kunne plassere atomvåpen i og med at Norge har ingen kontroll over dem. Det vil Russland forholde seg til og jeg regner med at de vil forholde seg som om det er atomvåpen der. Noe annet ville fra deres perspektiv være uansvarlig. Dermed har den norske regjeringen og de norske krigshisserne gjort Norge om til et russisk atombombemål.

Hvem er det vi har fått som ledere? Dette kan umulig være i Norges interesse, bare til fordel for krigshisserne i Nato/USA.

For å få befolkningen med på dette må det skapes frykt og krigspsykose. Meldingen (under) går nå ut til befolkningen i deler av Nord-Norge for å skape den riktige stemningen.

Knut Lindtner
Redaktør

Politiet ber om tips fra publikum.

Mellom 3. og 14. mars vil militærøvelsen Nordic Response 2024 pågå på land og i sjøen, utenfor indre Troms, i Alta og Midt-Finnmark. I den forbindelse, ønsker Politiet i Finnmark og Politiets sikkerhetstjeneste tips for å avdekke potensielt sikkerhetstruende virksomhet.

I øvelsen vil over 20.000 soldater fra 14 land med over 100 luftfartøy og 50 marinefartøy delta. Politiet skriver i en pressemelding at NATO-utvidelsen med Sverige og Finland har stor betydning for militær aktivitet i Nord-Norge, og at en stor NATO-øvelse har sterk interesse både for fremmede staters etterretningstjenester og kriminelle aktører.

LES OGSÅHer blir det «krig»: Tusenvis av soldater til Finnmark

Uvanlige aktiviteter

Her er noen eksempler på uvanlig aktivitet i øvingsområdene som politiet og PST mener kan være av interesse:

 • Personer som filmer/fotograferer (f.eks. dashcam, mobil, avansert utstyr inkl. droner) av militært materiell, personell eller bygninger (unntatt media eller øvelsesaktører)
 • Kjøretøy som over tid observeres i slike områder, eller ved infrastruktur som er relevant for øvelsen
 • Båter og kjøretøy med f.eks. mye eller uvanlig teknisk utstyr, mange antenner, spesielle utstyrsrigg
 • Båter med utenlandsk mannskap som anmoder om nødhavn uten åpenbare årsaker
 • Båter med utenlandsk mannskap som over tid oppholder seg nær øvingsområder eller øvingsdeltakere
 • Båter med utenlandsk mannskap som fotograferer/filmer maritim øvingsaktivitet og myndighetspersonell

For servicenæringer og tjenestetilbydere

 • Uvanlige bestillinger med uvanlige begrunnelser – f.eks. for å utføre aktiviteter, inkl. feltarbeid, eller turisme som er utenfor sesong eller i uvanlige områder
 • Tilreisende arbeidere, f.eks. for en arbeidsgiver som ikke har virksomhet i området eller normalt har behov for tilreisende arbeidskraft
 • Uvanlige innsynsforespørsler spesifikt mot øvelsen og involverte etater og infrastruktureiere
 • Uvanlige henvendelser fra utenlandske leverandører som kan settes i sammenheng med øvelsen
 • Tilreisende utenlandske personer med reiseruter i øvingsområdet under øvelsen uten et legitimt formål

Politiet ber også publikum være oppmerksom på forsøk på innhenting eller spredning av sensitiv informasjon:

 • Personer som etterspør sensitiv informasjon, f.eks. soldaters oppholdssteder, reiseruter og navn eller annen operativ informasjon
 • Personer som har skisser, tegninger eller foto av områder med kritisk infrastruktur eller øvingsområder
 • Personer som deler detaljert informasjon om øvingsaktiviteter på sosiale medier eller på andre måter

Henvendelser på sosiale medier som er unormale eller særlig målrettet:

 • Underlige telefonoppringninger, forsøk på bedrageri, id-tyveri eller innhenting av informasjon, for eksempel fra noen som oppgir å være fra politi eller forsvar
 • Datatap eller datainnbrudd som kan inneholde informasjon om personer eller aktiviteter som kan knyttes til øvelsen

Til slutt mener politiet at unormal aktivitet på tekniske plattformer kan være av interesse:

 • Lokale forstyrrelser i tele- og datanett, f.eks. bortfall av internett, nettverk, databaser på plattformer som normalt er stabile i perioder og områder med øvelsesaktivitet

Dette kan man gjøre

Publikum oppfordres til å ringe politiet så rask som mulig, dersom man skulle komme over noe av det ovennevnte. Politiet oppfordrer til å dokumentere mest mulig med bilder, uten å utsette seg selv eller andre for risiko, og ta vare på relevante dokumenter, som fakturaer eller kvitteringer.

De skriver også at man bør sikre logger og kameraopptak ved tidsspesifikke hendelser, og kontrollere at teknisk utstyr fungerer.

Avslutningsvis bed publikum om å opprettholde sikkerhetsbevisstheten om fysiske trusler og sårbarheter, samt på tekniske og digitale områder, inkludert sosiale medier.https://www.ifinnmark.no/pst-og-politiet-ber-om-tips-rundt-stor-militarovelse-dette-bor-du-vare-oppmerksom-pa/s/5-81-1974408

Forsidebilde: painting by Chet Zar

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar