Derimot: Norge er blitt et parti-diktatur.Det er ingen reell opposisjon på Stortinget. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Norge er blitt et parti-diktatur.Det er ingen reell opposisjon på Stortinget. – Derimot

derimot.no:

Måtte nordmenn flest ta til fornuft..

Av Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Og ikke lenger å tro på løgn- og propaganda-kanalen NRK. Men protestere mot Jonas, Erna, EU, Nato samt det bakenforliggende og korrupte, forvridde Biden-regimet – som hisser oss til krig mot Russland; imperialistisk galskap det hele, med en tredje verdenskrig med atom-våpen i sikte.

Og måtte det norske folket forstå forskjellen på sanne, ærlige fedrelandsvenner, også kalt nasjonalister, opp mot forræderske globalister som tillater og setter seg selv foran vårt landets beste. I et svakt Europa som, takket være sine egoistiske og u-prinsipielle ledere, nå gjør EU til et vasall-velde under galskapens, dekadente USA. Den eneste europeiske, nasjonale lederen som tør stå opp for sunn fornuft, synes å være Victor Orban i Ungern. Men NRK og norske makt-betalte riksmedier unnlater bevisst å opplyse oss dette, samt de lyver mht realitetene i det kaotiske, splittede USA hvor borgerkrig truer; dvs de mange fattige opp mot de super rike, som misbruker sine penger til opprettholdelse av det militær-industrielle komplekset, med regime-skifte-kriger, nå sågar mot atom-makten Russland, det gjennom Ukraina med NATO på slep, støttet av lille Norge, som er gjennomsyret av anti-Russland-propaganda.

Jeffrey Sachs: «Det var USA som sprengte North Stream.»

Tucker Carlson hadde nylig (28/5/24) et interessent og USA-avslørende intervju, med den kjente amerikanske økonomen Jeffrey Sachs. Han var sjokkartet åpenhjertig med sine refleksjoner. Hans kritiske tale gikk kraftig mot USA´s diktatoriske anliggender Jorden rundt. Intervjuet hadde den engelske overskriften: «Jeffrey Sachs: The Untold History of the Cold War, CIA Coups Around the World, and COVID´s Origion». Hvor han bekreftet at USA sto bak terror-aksjonen mot EU mht Nordstream-gassledningene fra Russland under Østersjøen til Tyskland, en alliert dog «fiendtlig» handling. Dette bekrefter hva en engelsk, tidligere NATO-generalsekretær, sa om amerikanernes kyniske NATO-hensikter: «Holde USA oppe, Russland nede og Europa relativt svakt».. For se, de amerikansk-dikterte «sanksjonene mot Russland» har aller mest gått ut over EU, og vår verdensdel er slik sterkt svekket blitt. Den var relativt svak fra før, mye grunnet stor fremmed innvandring. Og at Tyskland ikke tør mukke, med amerikanske tropper på sin jord, det må antas å slå ut i tysk bitterhet etter hvert.

Jeffrey Sachs sa det selv slik: «I dont like games», og da tror jeg han refererte mest til uhyggen rundt Ukraina hvor USA og NATO har kjørt seg bom fast. Men likevel, Jonas Gahr Støre holder fast med Jens Stoltenberg, som med sin uforstand er blitt en stor belastning for Norge. De to sammen var begge «straks USA underdanige» mht det skammelige, norske bombardementet av Libya, på ingen måte et Norge anliggende.. Onde tunger sier Stoltenberg slik gjorde seg fortjent til NATO jobben, mens han argumenterte mot NATO som AUF-formann.. Hva og hvem vi skal tro på i denne korrupte og politiske verdenen vet ikke jeg. Men hvem vi IKKE skal tro på, er norske elite-politikere. De lyver med en utrolig evne; det selv når løgn samfunnsmessig ikke er nødvendig. Jeg vet ikke hvem som er verst av Jonas eller Erna, globalistisk ubrukelige er de begge. Hvilken internasjonal skattefri jobb Jonas stiler mot, vites ikke. Men Erna har tydelig utpekt seg jobb i FN-organet; begge disse løgnerne etterlater seg et frekkhetens spor.

Stortinget. Finnes det opposisjon der?

På engelsk heter det: «You can fool some the people some of the time, but not all the people all the time». Og ut fra et norsk, nasjonalt synspunkt er dette trist å se, at Norge av Jonas og Erna helt unødvendig kjøres i utforbakke. Den eneste ærlige og modige politikeren jeg ser, er Erik Selle, for partiet Konservativt. Han har i to stortingsvalg fått min stemme, men foreløpig til ingen nytte. Men han er verdt et valg, for med Konservativt på Stortinget vil det iallfall bety minst en virkelig folkevalgt stemme. Alle de andre er meg bekjent parti-nominerte, og det av en grunn: de er makten underdanige og ikke reelt folkevalgte. Norge er slik blitt til et parti-diktatur, og vi folket er slik bundet på hender og føtter til ingen eller knapt noen forandring å få. Partistøtte-ordningen og det hele er urettferdig til fordel de store partiene. Hverken Erna og Jonas gjør noen forskjell, de holder med hverandre, alt et dårlig skuespill. De gikk sammen om å frata oss den billige strømmen, til fordel det udemokratiske EU, en nasjonal ulykke.

Ta også eksempelet NSB og norske jernbaner. Før EU og oppsplitting hadde vi det gamle, stødige NSB med 20 selskaper og 11 direktører. Nå, under det intetsigende navnet VY, er  tallene 49 selskaper og tilsvarende antall million-direktører og dessuten med over 100 underdirektører. Erna Solberg har klokkertro på EU-systemet, som er blitt til en u-nasjonal tvangstrøye av manglende bondevett. Men mye verre og dyrere enn jernbane-galskapen med sine stadig, frustrerende forsinkelser, er fattig-gjøringen av Norge, tillatt på Erna´s vakt, ved å inkludere oss i EU´s såkalte energi-avtale kalt ACER, hvorved Erna med Jonas på kammerset ble enige om å gi fra oss vårt arvesølv, nemlig den billige fossekraft-strømmen. Ikke bare går dette ut over alle landets husholdninger daglig, men også norsk industri og arbeidsplasser forminskes. Hverken Jonas eller Erna kan bortforklare en slik selvødeleggende politikk, ei heller EU´s innvandringspolitikk, ufattelig dårskap til Norges fornedrelse. Senest også med et USA propagandert russer-hat, samt med forherligelse av terrorist-organisasjonen Hamas, og jøde-fordrivelse.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar