Derimot: Nå må UNRWA ødelegges: Da slipper Israel å følge opp kravet fra den internasjonale domstolen ICJ.

Derimot.no

derimot.no:

Voltaire Network og redaktøren Thierry Meyssan som denne artikkelen er hentet fra er definert av et Mexicansk Universitet som verdens mest leste analytiker. Denne artikkelen er hentet fra deres hjemmeside som vi har avtale om distribusjon av. Nederst finner en link til å abonnere på deres ukentlige nyhetsbrev.

Knut Lindtner
Redaktør

Israel øydelegg UNRWA for å hindre at rådgjerda frå ICJ blir følgd

VOLTAIRE NETWORK | 2 FEBRUAR 2024

Den internasjonale domstolen (ICJ) har kome med si rådgjerd i saka mellom Sør-Afrika og Israel om folkemordet som er på gang i Gaza. Den slår fast, inter alia, at: «Staten Israel må straks sette i verk effektive tiltak for å sikre mogleggjere forsyning av basistenester og sårt tiltrengd humanitær bistand til å lindre dei vanskelege levekåra til palestinarar på Gazastripa.»

Men basistenester og humanitær bistand kan berre distribuerast av FN-organet United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) for palestinske flyktningar i nære Austen.

Det hadde ikkje gått mange timane før Staten Israel starta ein kampanje mot FN-organet. Dei annonserte straks at 12 UNRWA-tilsette hadde deltatt i Operasjon Al-Aqsa Flood den 7. oktober. Utan å drøle, trekte Washington tilbake den økonomiske støtta si til organet. FNs generalsekretær har åtvara mot å kaste barnet ut med badevatnet, for å sikre at UNRWA sine operasjonar held fram. «Viss UNRWA kollapsar, vil heile den humanitære operasjonen i Gaza kollase. Ingen organisasjon kan erstatte UNRWA i Gaza,» sa sjefen for New York-kontoret, Greta Gunnarsdottir.

Israels ambassadør til FN, Gilad Erdan, sa då: «FNs generalsekretær beviser igjen at liva og sikkerheita til israelske borgarar ikkje eigentleg er viktig for han. Etter at han i fleire år ikkje har gitt akt på bevis som har blitt lagt fram for han personleg, om UNRWA si støtte til og medverknad til oppstand og terrorisme, og før det er gjennomført ei grundig etterforsking for å lokalisere alle Hamas-terroristar og mordarar innanfor UNRWA, fokuserer han på å samle pengestøtte til organisasjonen for mord og terrorisme. Alle land som held fram med å finansiere UNRWA før det er utført ei grundig gransking av organisasjonen, må vite kva pengane deira vil bli brukte til, om bistanden som blir overført til UNRWA kan kome Hamas-terroristane til gode i staden for å nå fram til folket i Gaza. Eg ber alle donor-landa fryse stønaden sin og kreve ei grundig etterforsking av alle organisasjonens tilsette.»

Eit dusin vestlege statar stilte seg så på USA si side (Canada, Australia, Italia, Storbritannia, Nederland, Finland, Tyskland, Frankrike, Japan, Austerrike, Romania, New Zealand). Til no har $500 millionar blitt frosne.

Ifølge New York Times den 29. januar, inkluderte israelske rapportar om rolla til UNRWA-tilsette under 7. oktober-angrepet ein som skal ha kidnappa ei israelsk kvinne, ein annan som skal ha deltatt i angrepet på ein kibbutz, ein tredje som distribuerte ammunisjon, og ein fjerde som dreiv eit våpenlager. Ti av dei tilsette vart identifiserte som Hamas-operatørar og ein ellevte som ein Islamsk jihad-operatør. Sju av dei er lærarar som arbeider i FN-organets skular.

Ifølge Wall Street Journal den 29. januar, har kring 10 prosent av UNRWA-tilsette i Gaza band til Hamas eller Islamsk Jihad, og halvparten av dei har slektningar som tilhøyrer desse organisasjonane.

12 tilsette representerer 0,09 prosent av UNRWA sine tilsette i Gaza, og berre 0,04 prosent av deira tilsette i Levanten.

Eylon Levy

Talsmann for den israelske regjeringa Eylon Levy sa at «UNRWA er ein front-organisasjon for Hamas. Dette er organisasjonen som Hamas bruker til å kvitvaske informasjon til utlandske medium.“ ”No når vi lærer djubden av denne organisasjonens rote, kan vi byrje å stille dei til ansvar, sjølv om dei har initiala til FN i namnet sitt,» heldt han fram.

I dag er situasjonen til folket i Gaza desperat. Ifølge Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths, lir 700 000 av dei av smittsame sjukdommar, inkludert hudlidingar, infeksjonar, diaré og gulsott. 1 700 000 er fordrivne og overlever i oversvømde teltleirar. Dei fleste av Gaza’ sine 2,2 millionar innbyggarar er svoltne og manglar tilgang til reint vatn. UNRWA vil ikkje lenger kunne levere tenestene sine før slutten av månaden.

Dette var eit utdrag frå Voltaire, international newsletter n°72, som ligg bak ein betalingsmur. For å finne ut meir, ikkje nøl med å abonnere: 

150€ per år eller 

15€ per månad.

Omsett av Monica Sortland

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Greg Johnson

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar