Derimot: mRNA vaksinenes funksjon:Teflonbelagt resistens mot logiske slutninger. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

mRNA-terapi juridisk og medisinsk definert ut av rammene som vaksine

_______________________________________________________________

…..med betydning for hvorvidt befolkningen kan pålegges å underkaste seg organisert kvakksalveri basert på logisk brist og pharmaretorikk ved fremtidige kreative helsekriser.

enigma
_______________________________________________________________

En ny rettslig kjennelse fra USA omkring mRNA-injeksjonene – definerer disse ut av rammene for hva vaksiner er. Fordi terapiformen ikke har noen forebyggende effekt – hverken på smitte eller sykdomsut vikling – er ikke begrepet vaksiner lengre fremført i en kontekst med gyldig verdi.

Innlegget er hentet fra Fritt vaksinevalg

Med andre ord står valget mellom å redusere vaksinebegrepet til en medisinsk vits med tilhørende konsekvenser for befolkningens tillit – versus å signere skilsmissepapirene med mRNA-teknologien i det stille, på bakrommet til den globale pharmaeliten.

Ny forskning: mRNA-terapi er ikke vaksine

Onsdag 5 juni ble det publisert funn som avkrefter at mRNA-injeksjoner fungerer som vaksiner i form av å hindre sykdom og smitte.

Beskyttelse gitt av BNT162b2 mRNA-vaksinen mot overføring og infeksjon var lav for delta og omicron BA.1&2, uavhengig av antall vaksinedoser og tidligere SARS-CoV-2-infeksjon. Det var ingen signifikant vaksineeffekt for omicron BA.4&5. Helsemyndigheter som gjennomfører vaksinasjonskampanjer bør huske på at den nåværende generasjonen av covid-19-vaksiner kanskje ikke representerer et effektivt verktøy for å beskytte individer fra verken å overføre eller pådra seg SARS-CoV-2-infeksjon.BMC

Tradisjonell betydning av begrepet vaksine

Det tilhører barnelærdommen at vaksinerer gis for å forebygge smitte og sykdom ved at man eksponeres for en svekket eller død mikroorganisme eller deler av denne – for dermed å utvikle det man kaller immunitet. Slik definerer Store medisinske leksikon begrepet vaksine:

I klassisk betydning betegner vaksiner preparater laget av levende eller drepte smittestoffer, eller deler eller produkter av smittestoffer, som føres inn i levende mennesker eller dyr for å beskytte dem mot infeksjonssykdom.SML

Konklusjon: Den eneste immuniteten man oppnår ved mRNA-terapi er sannsyligis teflonbelagt resistens mot logiske slutninger.

Redaksjonen har fjernet noen illustrasjoner fra originalartikkelen.

Forsidebilde: Parastoo Diba

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar