Derimot: Moderne medisin.Rockefeller har spilt en viktig rolle. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Rockefeller: Moderne medisin har røtter i rasehygiene

Rockefellerfamilien – farmasiens grunnlegger – var influert av visjonen om å kontrollere befolkningstallet. Dessuten å forbedre rasehygienen og å kontrollere utnyttelsen av naturressursene.

Av Einar Andreas Lund

Rockefeller: Hovedformålet med rasehygiene/eugenikk, var å ta kontroll over evolusjonen og skape et genetisk supermenneske.

Med hjelp fra Fredric Gates, baptistprest og styreformann i Rockefeller Foundation, grunnla Rockefeller stiftelsen i 1901 the Rockefeller Institute for Medical Research. Det ble senere til Rockefeller University for biomedisinsk forskning.
John D. Junior Rockefellers rådgiver, legen Simon Flexner, ble instituttets første laboratoriesjef.

Flexnerrapporten la grunnlaget for for legestudiet

Flexner var mannen bak Flexnerrapporten (1910) finansiert av Carnegie Corporation. Den la grunnlaget for en standarisert legeutdannelse, med fokus på den vitenskapelige metoden. I praksis innebar det at konkurrende alternativer ble mistenkeliggjort eller forbudt, til fordel for den voksende legemiddelindustrien med patentbar, kjemisk medisin. Ofte fremstilt av oljederivat, som Rockefeller og deres allierte hadde store eierinteresser i.

En uhyre lønnsom industri som senere ble anvendt på mange andre områder.

Rockefeller var inspirert av “rasehygiene”

Lik mange andre i den tids overklasse på begynnelsen av 1900-tallet, var Rockefellerfamilien sterkt influert av visjonen om å kontrollere befolkningstallet, forbedre den sosiale hygienen og rasehygienen, samt kontrollere utnyttelsen av naturressurser.

John D. Rockefeller

Rockefeller Foundation var med å finansiere det tyske instituttet for rasebiologi.

Hovedformålet med rasehygiene/eugenikk, var å ta kontroll over evolusjonen og skape et genetisk supermenneske. Dette innebar at mennesker skulle fratas retten til å velge partner for å få barn, og heller overlate valget til eksperter. Slik skulle en forhindre fremtidige generasjoner i å degenerere i form av fysiske defekter og mental uhelse. En skulle heller avle fram “høyverdige” individer. .

Programmer for sterilisering i en rekke land

Obligatoriske steriliseringsprogrammer ble innført i flere stater. Det første i 1907 i Indiana, senere ble slike programmer spredt til andre deler av verden: til Danmark 1920, til Tyskland i 1933, til Sverige 1934-1977, til Finland 1935 og til Kina 1978.

Fra 1930 til krigsutbruddet, hjalp Rockefeller Foundation med å finansiere det tyske rasebiologiinstituttet Kaiser Wilhelm Institute of Anthroplogy, Human Heredity and Eugenics, grunnlagt i Berlin.

Etter andre verdenskrigs slutt hadde eugenikken/rasehygienen av velkjente grunner falt i vanry gjennom nazismen. Likevel fortsatte Rockefellerfamilien å støtte eugenikk-relaterte virksomheter under andre navn: “befolkningskontroll, familieplanlegging, genetikk og transhumanisme.”

Med strategiske donasjoner, ofte med krav om innflytelse og egne representanter i mottakernes styrer, har Rockefellers stiftelser virket som en usynlig hånd.

Fortjeneste fordekket som filantropi

Gjennom sine mektige stiftelser har Rockefellerfamilien kunnet unnvike kortsiktigheten som ellers finnes i den politiske og finansielle verden. Rockefeller kunne legge mer langsiktige planer. Ved metodisk å finansiere utvalgte virksomheter og samtidig fremstå som filantroper, bygget stiftelsene støtte for de forandringer de ønsket.

Med strategiske donasjoner, ofte med krav om innflytelse og egne representanter i mottakernes styrer, har Rockefellers stiftelser virket som en usynlig hånd. Stiftelsene har utøvet en diskret innflytelse over utviklingen i USA og den øvrige verden på en rekke områder: bank og finans, politikk, religion, media, utdannelse, energi, jordbruk, matproduksjon, helse, og medisin, teknikk og futurisme, befolkningskontroll og naturvern. Senere kom også klimaet.

Rockefellerfamilien eier og støtter de fleste grønne tenketanker i verden. Sammen med Rotchildfamilien styrer den også mye av oljeindustrien.

Kilde: Rockefeller, En klimasmart historia. Jacob Nordangard.

Innlegget er hentet fra hemali

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar