Derimot: Militær etterretningstjeneste i USA: Særlig vesten står overfor en stor avfolkning. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Vi publiserer denne artikkelen ikke fordi vi er overbevist om at det den forteller er korrekt. Tvert imot er det lite som i dag tyder på dette. Men det kan være greit å vite hva dette etterretningsbyrået sier. Det som er sikkert er at vi nå har en kronisk overdødelighet over store deler av den vestlige verden og våre myndigheter bortforklarer de mest sannsynlige årsakene: Nedstengninger og massevaksinering.

Jeg liker ikke dommedagsprofetier, jeg er kronisk skeptiske til dette. Men Koronagalskapen som medier og helsemyndigheter drev opp til voldsomme høyder, særlig i 2020 og 2021, har gjort noe med tilliten min til de som informerer og styrer oss. Vi publiserer denne artikkelen med forbehold, men det kan være greit å vite hva noen ser for seg. Hvis de har rett er det bedre å være forberedt enn ikke å være det.

Knut Lindtner
Redaktør

Pfizer-dokumenter bekrefter Deagels avfolkingsprognoser.

Av The Exposé.

Deagels apokalyptiske 2025-prognose for avfolkning for den vestlige verden har blitt bekreftet av sterkt sensurerte Pfizer-dokumenter. Dette er en veldig dristig påstand å komme med. ‘Din regjering prøver å drepe deg’ er enda dristigere.

Dessverre er disse dristige påstandene nå fått støtte med et fjell av bevis, og de kan finnes i de konfidensielle Pfizer-dokumentene som US Food & Drug Administration (USAs legemiddeltilsyn) har blitt tvunget til å publisere ved rettskjennelse. Og dessverre tyder bevisene sterkt på at covid-vaksinasjon forårsaker en masse-avfolkning.

Hva er Deagel?

Deagel-selskapet, grunnlagt av CIA og Rockefeller Foundation, er en gren av amerikansk militær etterretning, en av de mange hemmelighetsfulle organisasjonene som samler inn data for beslutnings-formål på høyt nivå, og utarbeider konfidensiell imformasjon for byråer som National Security Agency, FN og Verdensbanken. Deagel er kjent å ha bidratt til en Stratfor-rapport om Nord-Korea. Derfor bør Deagel bli sett på som en legitim aktør i etterretningsverdenen, og ikke bare en kilde til desinformasjon.

Dette betyr at Deagels befolkningsprognoser for 2025, så vel som dens industrielle produksjonsprognoser for hver nasjon- ikke bare er fantasi, men i stedet basert på strategiske forutsetninger som deles, og er godt forstått av andre aktører i etterretningsverdenen.

Hva har Deagel spådd?

Deagel coms beryktede 2025-prognose ble fjernet fra nettstedet deres en gang i 2020. Men takket være Wayback Machine / Internet Archive kan vi se de originale prognosene før de ble oppdaget av kritiske tenkere:

Deagel spådde i 2020 at Storbritannia ville se befolkningen synke med 77,1% innen år 2025.
Deagel spådde i 2020 at USA ville se befolkningen synke med 68,5 % innen år 2025.
Deagel spådde i 2020 at Tyskland ville se befolkningen synke med 65,1 % innen år 2025.
Deagel spådde i 2020 at Australia ville se befolkningen synke med 34,6 % innen år 2025.

Mens de også spår en enorm nedgang blant mange andre vestlige land. Dessverre antyder de konfidensielle Pfizer-dokumentene kombinert med et svimlende antall dødsfall blant barn, at Deagels avfolkingstall ikke bare var estimater, men mål.

Deagles spådom om USA.

De konfidensielle Pfizer-dokumentene.

US Food and Drug Administration (FDA) forsøkte å utsette utgivelsen av Pfizers covid-vaksine-sikkerhetsdata i 75 år, til tross for at de godkjente injeksjonen etter en bare 108 dagers sikkerhets-gjennomgang 11 desember 2020. Men i begynnelsen av januar 2022 beordret føderal dommer Mark Pittman dem til å utgi dem, 55 000 sider per måned. De ga ut 12 000 sider innen utgangen av januar. Siden den gang har PHMPT lagt ut alle dokumentene på nettsiden sin, sist 1 juni 2022.

Et av dokumentene i er «reissue_5.3.6 postmarketing experience pdf». Side 12 i det konfidensielle dokumentet inneholder data om bruken av Pfizer covid-injeksjonen under graviditet og amming. Konfidensielle Pfizer-dokumenter avslører at 90 % av Covid-vaksinerte gravide kvinner mistet barnet. Pfizer opplyser i dokumentet at innen 28 februar 2021, var det 270 kjente tilfeller av mødre som fikk mRNA-injeksjonen under graviditet. Førtiseks prosent av mødrene (124) som ble utsatt for Pfizer covid-injeksjon, fikk en bivirkning.

Av de 124 mødrene som fikk en bivirkning, ble 49 ansett som ikke-alvorlige, mens 75 ble ansett som alvorlige. Dette betyr at 58 % av mødrene som rapporterte at de hadde bivirkninger, fikk en alvorlig bivirkning som spenner fra livmorsammentrekning til fosterdød. Det var totalt 4 alvorlige foster/baby-tilfeller rapportert på grunn av Pfizer-injeksjonen. Men det er her ting blir alvorligere. Pfizer opplyser at av de 270 svangerskapene, har de absolutt ingen anelse om hva som skjedde i 238 av dem.

Ifølge Deagels prognoser skal disse (mRNA-vaksinene) bidra til befolkningsreduksjonen

Det var totalt 34 tilfeller på tidspunktet for rapporten, men 5 av dem var fortsatt under behandling. Pfizer bemerker at bare 1 av de 29 kjente tilfellene var normale, mens 28 av de 29 andre resulterte i tap/død av babyen. Dette tilsvarer 97 % av alle kjente tilfeller av covid-vaksinasjon under graviditet som resulterer i død for barnet. Når vi inkluderer de 5 tilfellene som fortsatt var under behandling, tilsvarer det 82 % av alle tilfeller av covid-vaksinasjon under graviditet som resulterer i at barnet dør. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på rundt 90 % mellom 82 % og 97 %.

Så her har vi vårt første bevis på at noe er galt med å gi Pfizer covid-vaksinenen under graviditet. Gravide kvinner siden tidlig i 2021 har blitt fortalt at covid-vaksinasjon er helt trygg.

Du trenger bare å se på tingene kvinner ble bedt om å unngå under svangerskapet, før de blir fortalt at det er helt trygt å ta en eksperimentell injeksjon, for å innse at noe ikke stemmer her; røkt fisk, myk ost, våt maling, kaffe, urtete, vitamintilskudd, prosessert junkfood. Dette bare for å nevne noe, og listen er uendelig.

Den offisielle veiledningen sa i desember 2020 at «Covid-vaksinasjon anbefales ikke under graviditet». Bare en måned eller så senere sa denne veiledningen; «Dyrestudier indikerer ikke skadelige effekter med hensyn til graviditet osv». Den offisielle veiledningen sier fra juni 2022 at «covid-vaksiner under graviditet kun bør vurderes, når de potensielle fordelene oppveier eventuell potensiell risiko for mor og foster» . Så hvorfor i all verden har hver eneste gravid kvinne blitt tvunget til å ta injeksjonen?

Måtte frigjøre dokumenter som viste effekten da vaksinene ble utprøvet.

Pfizer og legemiddeltilsynene skjulte farene ved covid-vaksinering under graviditet, på grunn av dyrestudier som fant økt risiko for fødselsskader og infertilitet. Dyrestudien omtalt i den offisielle veiledningen, avdekket faktisk risikoen for betydelig skade på fosterets utvikling, men tilsynene i USA, Storbritannia og Australia valgte å fjerne denne informasjonen fra offentlige dokumenter.

Studien ble utført på 42 hunnrotter, 21 fikk Pfizer covid-injeksjonen, og 21 ikke. Denne studien fant bevis på unormal fosterdannelse og fødselsskader forårsaket av Pfizer covid-vaksinen. Men de unormale funnene i studien slutter ikke der. Raten for «pre-implantasjonstap» i den vaksinerte gruppen var dobbelt så stor som i kontrollgruppen.

Pre-implantasjonstap refererer til befruktede egg som ikke utvikles. Derfor antyder denne studien at Pfizer covid-vaksinen reduserer sjansene for at en kvinne kan bli gravid. Derfor øker risikoen for infertilitet. Når dette er tilfelle, hvordan i all verden har legemiddeltilsyn rundt om i verden klart å si i sin offisielle veiledning at «Dyrestudier indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn til graviditet»? Og hvordan har de klart å si «Det er ukjent om Pfizer-vaksinen har innvirkning på fruktbarheten»? Sannheten i saken er at de bevisst valgte å dekke over det.

Så ikke bare har vi bevis på at Pfizer-vaksinen kan føre til at mellom 82 % og 97 % av mødrene mister babyene sine, vi har også nå bevis på at Pfizer-vaksinen fører til økt risiko for infertilitet eller fødselsskader. Begge disse eksemplene alene støtter antydningen om at covid-vaksinasjon vil føre til avfolking. Men dessverre slutter ikke bevisene der.

Konfidensielle Pfizer-dokumenter avslører at Covid-vaksinen samler seg i eggstokkene.
En annen studie, som finnes i den lange listen over konfidensielle Pfizer-dokumenter som FDA har blitt tvunget til å publisere via en rettskjennelse her, ble utført på Wistar Han-rotter, 21 av disse var hunner og 21 av dem var hanner.

Forskerne som utførte studien fant hvor mye av covid-injeksjonen spredte seg til andre deler av kroppen som hud, lever, milt, hjerte osv. En av de mest bekymringsfulle funnene fra studien er det faktum at Pfizer-injeksjonen akkumuleres i eggstokkene over tid. Offisielle britiske data publisert av Public Health Scotland, gir noen bekymringsfulle ledetråder om konsekvensene av denne opphopningen i eggstokkene. Tall for antall individer som lider av eggstokkreft viser at økningen i 2021 var betydelig høyere enn 2020 og gjennomsnittet for 2017-2019.

Overdødelighet i Europa i mars 2022.

Konfidensielle Pfizer-dokumenter viser en spontanabortrate mellom 82 og 97 %.
Den eneste dyrestudien som ble utført for å bevise sikkerheten ved Pfizer-vaksinen under graviditet, indikerte økt risiko for infertilitet og fødselsskader. Det er også bevis på at covid-vaksinasjon øker risikoen for at nyfødte babyer dessverre mister livet, og det kommer også fra Public Health Scotland.

Offisielle tall viser at antallet dødfødte økte til 4,6 per 1000 i mars 2022, en økning på 119 % i forhold til forventet dødsrate. Dette betyr at overdødeligheten brøt en øvre faregrense kjent som «kontrollgrensen» for andre gang på minst fire år. Public Health Scotland (PHS) kunngjorde ikke formelt at de hadde satt i gang en etterforskning, men dette er hva de skal gjøre når den øvre faregrensen er nådd, og de gjorde det tilbake i 2021. På den tiden sa PHS at det faktum at den øvre kontrollgrensen er overskredet, «indikerer at det er en høyere sannsynlighet for at det er faktorer utover tilfeldig variasjon, som kan ha bidratt til antall dødsfall som skjedde».

Vårt siste bevis for å støtte påstanden om at covid-vaksinasjon vil føre til avfolking kommer i form av mer virkelige data, men denne gangen fra USA.

Covid-vaksinasjon øker risikoen for spontanabort med minst 1517 %.
I følge Centers for Disease Controls (CDC)) Vaccine Adverse Event Database (VAERS), en database for innrapportering av vaksinebivirkninger, var det per april 2022 rapportert totalt 4113 fosterdødsfall som bivirkninger av covid-vaksinene, hvorav 3209 ble rapportert i forbindelse med Pfizer covid-vaksinen. CDC har innrømmet at bare 1 til 10 % av bivirkningene faktisk rapporteres til VAERS, derfor kan det virkelige tallet være mange ganger større. Men for å sette tallene i perspektiv, var det bare 2239 rapporterte fosterdødsfall til VAERS i løpet av 30 år, før nødbruks-godkjenningen av covid-vaksinene i desember 2020.

Og en ytterligere studie som kan sees her, fant at risikoen for å få en spontanabort etter covid-vaksinasjon er 1517 % høyere enn risikoen for å få en spontanabort etter en influensavaksinasjon. Den virkelige risikoen kan imidlertid faktisk være mye høyere, fordi gravide kvinner er en målgruppe for influensavaksine, mens de er bare en liten målgruppe når det gjelder covid-vaksinasjoer.

63060 % økning i barnedødsfall over hele Europa.

Sommeren 2021 ga EUs legemiddeltilsyn, European Medicines Agency (EMA), endelig en nødbruks-godkjenning for Pfizers covid-vaksine, og utløste lettelse blant foreldre, som hadde falt for 24/7-propagandaen, og som ivrig ventet i håp for at barna deres skulle få covid-vaksinen for barn i alderen 12 til 15 år. Lettelse og oppstemthet strømmet gjennom hjertene til utallige naive foreldre, som så på dette som beskyttelse mot den påståtte pandemien. Likevel tok lykkens vinder en uventet vending da masse-vaksineringen for barn startet.

Urovekkende rapporter dukket opp som avslørte en foruroligende økning i antall dødsfall blant unge over hele kontinentet. Følelsen av optimisme bleknet raskt blant de tusenvis av familier som ble rammet, og ble erstattet av en dyster virkelighet som kastet en skygge over håpet til mange.

Tragisk nok tegner statistikken et rystende bilde, med en svimlende 63 060 % økning i antall dødsfall blant barn i alderen 0 til 14 år innen uke 22 i 2023. Disse tallene forteller en skremmende historie om konsekvenser som ble forutsett av mange varslere. I løpet av uke 21 av 2021 utvidet EMA nødbruksgodkjenningen av Pfizer covid-vaksinen til aldersgruppen 5 til 11 år.

Ukene etter godkjenningen var det imidlertid en sjokkerende økning i antall dødsfall blant barn, en oppadgående trend som vedvarte. Mellom uke 22 i 2021 og uke 52 i 2021 skulle et alarmerende tall på 919 dødsfall blant 0 til 14 år gamle barn ha sendt sjokkbølger over kontinentet. Men tallene ble tildekket. Kontrasten kunne ikke vært sterkere til uke 1 og uke 21 i 2021 som hadde 218 færre dødsfall enn forventet.

Vaksinen pushes ikke lenger på befolkningen. Hva har skjedd, er den ikke viktig lenger?

Og det faktum at økningen i flere dødsfall stemmer perfekt med EMAs godkjenning av Pfizer covid-vaksinen for barn i alderen 12 til 15 år, kan ikke bare avvises som en tilfeldighet. Den foruroligende trenden fortsatte gjennom 2022, med totalt 1639 overdødsfall blant barn i alderen 0 til 14 år i de 26 europeiske landene, det er en dyster realitet som ikke kan avvises. I uke 22 i 2023 kom sannheten frem, da 590 flere dødsfall ble registrert, noe som brakte det hjerteskjærende totalen til 3148 dødsfall blant barn.

De dystre tallene avslører en enestående økning på 63 060 % flere dødsfall siden de europeiske legemiddeltilsynene utvidet nødbruks-tillatelsen av covid-vaksinen til barn. Kontrasten til forrige periode kunne ikke vært sterkere. Fra uke 21 i 2019 til uke 21 i 2021 skjedde det bare 5 færre dødsfall blant barn i alderen 0 til 14 år enn forventet.

Denne foruroligende virkeligheten vekker alvorlige bekymringer, tatt i betraktning at injeksjonene er eksperimentelle og risikoen for antistoffavhengig forsterkning (ADE) og vaksine-assosiert forsterket sykdom (VAED). Dessuten er det merkelig å gi vaksinen til barn, som ikke var i betydelig risiko fra det påståtte covid-viruset, i lys av de 449 færre dødsfallene registrert blant barn i alderen 0 til 14 over hele Europa i 2020, fra begynnelsen av den påståtte pandemien til årets slutt.

Oppsummert:
Konfidensielle Pfizer-dokumenter viser en spontanabortrate mellom 82 % og 97 %.
Den eneste dyrestudien utført for å bevise sikkerheten ved å gi Pfizer-vaksinen til gravide indikerer økt risiko for infertilitet og fødselsskader.
Ytterligere konfidensielle Pfizer-dokumenter som avslører at vaksinen akkumuleres i eggstokkene. data fra Skottland som avslører tilfeller av eggstokkreft er på et rekordhøyt nivå.
Ytterligere data fra Skottland som avslører dødsfall av nyfødte babyer har nådd kritiske nivåer for andre gang på syv måneder.
CDC VAERS-data viser at covid-vaksinasjon øker risikoen for spontanabort med minst 1 517 %.
EMA-godkjenning av covid-vaksinen for barn forårsaker en sjokkerende økning på 63 060 % i overflødige barnedødsfall over hele Europa.

Det ser ut til at vi allerede har mer enn nok bevis til å hevde at covid-vaksinasjon forårsaker masseavfolkning, og Deagels apokalyptiske tall for den vestlige verden i 2025 er på vei til å bli realisert.

Fra The Expose, publisert 23 mars 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker og oversikter i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: While you were distracted by the “Where’s Princess Kate Conspiracy”, Deagel’s Depopulation Forecast was confirmed by Heavily Censored Pfizer Documents.

Kommentar av oversetter:
Deagel spådde i 2020 at Storbritannia ville se befolkningen synke med 77,1% innen år 2025.
Deagel spådde i 2020 at USA ville se befolkningen synke med 68,5 % innen år 2025.
Deagel spådde i 2020 at Tyskland ville se befolkningen synke med 65,1 % innen år 2025.
Deagel spådde i 2020 at Australia ville se befolkningen synke med 34,6 % innen år 2025.
Mens de også spår en enorm nedgang blant mange andre vestlige land».

Hvis covid-vaksinene skal forårsake en så voldsom befolkningsnedgang i vestlige land innen neste år, må det være en innebygget reaksjon i den kjemiske sammensetningen som må trigges av noe, som for eksempel et høyfrekvent signal. Ikke helt usannsynlig, mRNA-injeksjonene kalt vaksiner for at folk skulle ta dem, er et biovåpen, som hundrevis av fagfellevurderte rapporter viser.

Men da må befolkningene i Russland og Kina ha fått ufarlige injeksjoner, og ikke covid-vaksinene som befolkningen i Vesten har fått, for Deagel prognosene (se kart i orginalartikkel) viser nesten ingen befolkningsnedgang i Russland og Kina i 2025. Heller ikke for de fleste landene i Sør-Amerika og Afrika, og vi vet at befolkningene i mange land i sør ikke fikk covid-vaksinene, fordi landene ikke hadde råd til å kjøpe dem.

Lite berørt av befolkningsnedgangen som er spådd for 2025, er i følge kartet også Ungarn, Tsjekkia, Serbia, Finland, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro og Albania. De fikk den russiske Sputnik vaksinen (unntatt Finland). For eksempel Cuba vil ikke få en befolkningsnedgang i følge Deagel, og interessant nok fikk cubanerne en russisk covid vaksine produsert på Cuba: «11. aug. 2020 — Produksjonen av den russiske covid-19-vaksinen kan begynne på Cuba i november, sa Kirill Dmitriev, leder for det russiske direkteinvesteringsfondet». Kilde: OnCubaNews.

Hvilke land har brukt Sputnik covid-vaksinen? Russland, Hviterussland, Argentina, Bolivia, Serbia, Algerie, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Ungarn, UAE, Iran, Republikken Guinea, Tunisia, Armenia, Mexico, Nicaragua, Republika Srpska (enhet av Bosnia-Hercegovina), Libanon, Myanmar, Pakistan, Mongolia, Bahrain med flere. Kilde: sputnikvaccinecom. Og det stemmer overens med Deagels kart for 2025, det vil bli lite eller ingen befolkningsnedgang i disse landene, og kartene er laget med Deagels tall fra 2017, fra før det ble erklært en covid-plandemi.

Om Deagels prognoser for 2025 er for en covid-»vaksine» med en innebygget «kill-switch» som utløses med et høyfrekvent signal i løpet av dette året og neste år, eller om det er for etter en atomkrig, som det nå er overhengende fare for, vil tiden vise, og vi behøver ikke å vente lenge, 2025 er faktisk neste år. Virus med «kill-switch» eller atomkrig, uansett er det apokalyptisk.

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar