Derimot: Medløpere med Ondskapens Akse: Arabiske regimer står sammen med Israel – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Trond Ali Linstad

Arabiske regimer står med USA, England og Frankrike i å forsvare den sionistiske staten Israel og sikre dens eksistens i det okkuperte Palestina.

Flere arabiske stater er imperialist-konstruerte etableringer. Saudi-Arabia og Jordan er begge kunstige enheter trukket ut av det tyrkiske imperiet av britiske kolonialister for å tjene britiske interesser.

Et naturlig spørsmål: Hvorfor er arabiske regimer så ivrige etter å forsvare Israel? David Ben Gurion, Israels første statsminister, har åpent innrømmet at arabiske regimer er «Israels» første forsvarslinje. Det er forklart i historien.

Arabiske, pro-vestlige medløpere

Det var to overløpere blant arabiske stammeledere som britene tidlig gjorde bruk av: Abdel Aziz ibn Saud og Sharif Hussain ibn Ali av Mekka. Abdel Aziz var en person som ranet og robbet karavaner. Sharif Hussain var blitt innsatt av ottomanerne for å styre Mekka og Medina. Britene lovet dem begge at de skulle bli konge over alle arabere så snart de ikke-arabiske tyrkere var overvunnet.

Disse to tjenere for britene kjempet mot muslimene; det ligger medløperi i dem. I kampen for kontroll over Mekka og Medina viste medløperne til ibn Saud seg mest hensynsløse og lyktes med å drive Sharif Hussain fra Mekka.

For å bøte på hans skadete stolthet, hentet britene ut Jordan fra en del av provinsen Palestina og ga det til Sharif Hussain. Hans sønn Faisal ble erklært konge av Irak, men der ble han drevet ut for å bli erklært som konge av Syria. Britene oppførte seg som om de eide muslimsk land.

Disse medløpere til britene har okkupert den arabiske halvøya og Jordan, og er USA-sionistiske kolonier i dag. USA, England og Frankrike har i dag baser i begge land som egentlig tjener vestlig imperialisme og staten Israel.

Medløpere opprørt over Hamas sin operasjon

Saudiene ble opprørt over Hamas sin operasjon den 7. oktober 2023. Operasjonen Al-Aksa stormen (Jerusalem-stormen) hadde undergravd deres planer for normalisering med Israel. De beskylte Iran for å ha oppmuntret Hamas til den dristige operasjonen.

Står med USA og Israel – ikke palestinerne

Langt fra å støtte palestinernes tapre motstand, sluttet de seg til paestinernes fiende og Israels fremste støtte; USA. (Kilde: Crescent International)

Nå er disse arabiske statene stilltiende til at Israel driver folkemord på palestinere og at Israel vil sulte dem ut, de blokkerer selv matforsyninger til palestinerne. De er del av den USA-israelske fronten; av flere kalt «ondskapens akse». Kanskje ikke annet å vente fra dem.

Arabiske regimer er med staten Israel – mot palestinerne

Jemen er blant de fremste av palestinernes venner

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar