Derimot: Mark Zuckerberg brøt Facebooks retningslinjer for korrekte og tillatte meninger: Vær forsiktig med Covid-vaksinen, for vi aner ingenting om langtidsvirkningen av den!

Derimot.no

derimot.no:

Teori og praksis.

Mark Zuckerberg, grunnlegger og eier av facebook, brøt med facebooks egne regler for hva som er tillatt å mene og dermed ytre på facebook.. Men han gjorde det ikke på facebook, men privat som vi kan se i en nylig lekket video. Her sier han at vi ikke aner noe om langtidsvirkningene av å bruke mRNA-vaksinene som «modifiserer» folks DNA, dvs. deres genetiske materiale eller biologisk arvestoff.

I denne sammenheng betyr modifisere det samme som å endre.

Uttalelsen falt i forbindelse med lanseringen av vaksinene (2021) hvor han ba sine medarbeidere være forsiktig med de nye vaksinene fordi vi ikke visste noe om langtids-effektene av dem. Men å ytre noe slik på facebook ville være i strid med regningslinjene

En av de påstandene som skulle stoppes på facebook var det at mRNA-vaksinene endret (modifiserte) folks DNA som vi kan se her fra Facebooks retningslinjer:

Det betyr at forretningsmessige interesser er en ting (unngå konflikt med legemiddelindustrien) mens kunnskap og sannhet og og regler for hva som er tillat å ytre er noe helt annet. I praksis viser dette det vi har vært klar over lenge. Ytringsfrihet dreier seg ikke om sannhet , men om makt.

Hvis dine ytringer truer makten, uansett om de er korrekte eller ikke, vil makten stoppe dem. I dag er ytringsfriheten kanskje den viktigste demokratiske rettigheten folk har, men den er under økende press fordi maktes interesser er i økende grad i konflikt med befolkningens. Stadig flere opplever i at maktens (kapitalens, Les: legemiddelindustrien, krigsindustriens etc.) interesser tvinges igjennom i strid med befolkningens behov og sunn fornuft.

Videoen under er en glimrende illustrasjon av akkurat det.

Knut Lindtner
Redaktør

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no