Derimot: Mange land kjøper russisk energi. Russlands økonomi strupes ikke av sanksjonene.

Derimot.no

derimot.no:

Hvilke land kjøper fremdeles russisk olje, gass og kull?

Av Tyler Durden.

Et år etter at krigen startet i Ukraina, eksporteres russisk fossilt brensel fortsatt til forskjellige land rundt om i verden. Som Visual Capitalists Niccolo Contes oversikt detaljert viser, ifølge estimater fra Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), siden krigen startet, har Russland tjent mer enn 315 milliarder dollar i inntekter fra eksport av fossilt brensel til land over hele verden, nesten halvparten av dette, 149 milliarder dollar, kommer fra EU-land. Denne oversikten bruker data fra CREA for å vise landene som har kjøpt mest russisk fossilt brensel siden invasjonen, og viser milliard-inntektene Russland har fått for denne eksporten.

Stor-importørene av russisk olje og gass.

Som man kunne forvente, har Kina vært den største kjøperen av russisk fossilt brensel siden starten av krigen. Russlands nabo og uformelle allierte har først og fremst importert råolje, som har utgjort mer enn 80 % av importen til mer enn 55 milliarder dollar siden starten av krigen. EUs største økonomi, Tyskland, er den nest største importøren av russisk fossilt brensel, hovedsakelig på grunn av naturgassimport verdt mer enn 12 milliarder dollar alene.

Fra feb. 2022 til feb 2023

Tyrkia, medlem av NATO, men ikke av EU, følger Tyskland tett som den tredje største importøren av russisk fossilt brensel siden krigen. Landet vil sannsynligvis gå forbi Tyskland snart, siden Tyrkia ikke er medlem av EU betyr at landet ikke er underlagt EUs importforbud som ble innført det siste året. Selv om mer enn halvparten av de 20 nasjonene som importerer mest fossilt brensel er fra EU, har nasjoner fra EU og resten av Europa redusert sin import, etter at forbud, pristak på russisk kullimport, råolje fra tankbåter og import av petroleumsprodukter har trådt i kraft.

Russlands fallende inntekter fra fossilt brensel.

EUs forbud og pristak har resultert i en nedgang av daglige inntekter fra fossilt brensel fra EU med nesten 85 %, og falt fra toppen i mars 2022 på $774 millioner per dag til $119 millioner per 22. februar 2023. Selv om India har trappet opp sin import av fossilt brensel i mellomtiden, fra 3 millioner dollar daglig på dagen krigen startet til 81 millioner dollar per dag per 22 februar i år, er ikke denne økningen i nærheten av kompensere for et tap på 655 millioner dollar fra EU-lands reduksjon i importen. Selv om afrikanske nasjoner har doblet sin import av russisk drivstoff siden desember i fjor, har russisk oljeprodukteksport med tankskip falt med 21 % totalt siden januar ifølge S&P Global.

Andre faktorer som påvirker inntektene.

Totalt sett, fra toppen den 24 mars på rundt 1,17 milliarder dollar i daglig inntekt, har russiske inntekter for oljeprodukter falt med mer enn 50 % til bare 560 millioner dollar daglig. Sammen med EUs reduksjoner i innkjøp, har en viktig medvirkende faktor vært nedgangen i russisk råoljepris, som også har falt med nesten 50 % siden invasjonen, fra $99 per fat til $50 per fat i dag.

Tiden vil vise om denne nedgangen vil fortsette. Når det er sagt, vil EUs tiende runde med sanksjoner kunngjort 25 februar, forby import av bitumen, relaterte materialer som asfalt, syntetisk gummi og kjønrøk, og anslås å redusere russiske eksportinntekter med nesten 1,4 milliarder dollar.

Fra Zero Hedge, publisert 6 Mars 2023. Skrevet av Tyler Durden.
Oversatt fra engelsk av Northern Light, linker, diagrammer og oversikter i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Which Countries Are Buying Russian Fossil Fuels?

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no