Derimot: Legemiddelfirmaet Pfizer dømt for kriminell aktivitet. Hvorfor tok du vaksinene deres? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Pfizer har et kriminelt rulleblad som presse og myndigheter har fortiet. Hadde du tatt covid-vaksinen hvis du visste det?

Av professor Michel Chossudovsky

Pfizer ble beordret i 2009 til å betale 2,3 milliarder dollar for markedsføring av medisiner, som ikke er godkjent av Food and Drug Administration FDA (USAs legemiddeltilsyn). Pfizer Inc, som for tiden distribuerer mRNA-vaksinen over hele verden, ble i 2009 anklaget for «svindel med markedsføring».

Den amerikanske farmasøytiske giganten Pfizer Inc gikk med på å betale 2,3 milliarder dollar, det største svindeloppgjøret for helsevesenet i historien til Justisdepartementet, et forlik for å unngå strafferettslig og sivilt ansvar for ulovlig markedsføring av visse farmasøytiske produkter, kunngjorde Justisdepartementet. Pfizer fikk en bot på 1,195 milliarder dollar, den største boten som noen gang er ilagt i USA uansett sak. Pharmacia & Upjohn vil også tape 105 millioner dollar, totalt 1,3 milliarder dollar.

Hvordan i all verden kan vi stole på et Big Pharma-vaksine-konglomerat som erklærte seg skyldig i straffeanklager fra det amerikanske justisdepartementet? Folk ble aldri informert, media og myndighetene «lukket øynene».

I 2009 erklærte Pfizer seg «skyldig i brudd på loven om mat, narkotika og kosmetikk».
Og Pfizer er et Big Pharma-selskap som markedsfører covid-vaksinen, som har resultert i en økende trend av dødelighet og sykelighet, som startet umiddelbart etter massevaksineringen i midten av desember 2020.

Pfizers administrerende direktører ble ikke arrestert. De ble satt på «prøvetid» av USAs justisdepartement (DOJ). En etterforsker i regi av US DOJ har mandat til å «etterforske og føre tilsyn med selskaper som er siktet for eller dømt for føderale forbrytelser». I Pfizers prøvetid, hadde DOJ oppfordret selskapet til å «slutte med sine kriminelle aktiviteter». «Som en del av forliket har Pfizer også gått med på å inngå en avtale med kontoret til generalinspektøren ved Helsedepartmentet (DHHS). I denne avtalen inngår det prosedyrer for å unngå og umiddelbart oppdage atferd som ligner på den som ga opphav til denne saken». DOJs avgjørelse fra 2009 angående Pfizers prøvetid med DHHS var mildt sagt feil.

I 2009 ble National Institute of Allergy and Infectious Diseases ledet av Dr. Anthony Fauci, som, for å si det mildt, er kjent for å være i en «interessekonflikt» i forhold til forholdet hans til Big Pharma. Pfizer har brutt vilkårene for 2009-2013 fire års prøvetiden. Den «samme oppførselen» av Pfizer ble gjentatt i 2020-2023 i forhold til det veldig farlige stoffet mRNA-vaksinen, i en mye større skala sammenlignet med Bextra og Celebrex i 2009.

Det som utspiller seg nå er den verdensomspennende «svindelen i markedsføringen» av en dødelig vaksine. Forbrytelsene er ubeskrivelige. Det er solid dokumentert at mRNA-«vaksinen» som var ment å beskytte mennesker, har resultert i en økende overdødelighet. Pfizers konfidensielle rapport utgitt under Freedom of Information act, (loven om innsyn), basert på deres egne data, bekrefter at vaksinen er et giftig stoff. Verken media eller myndighetene i 190 land, med noen få unntak, har hatt mot til å informere offentligheten. Fra et juridisk synspunkt burde Pfizers administrerende direktører som brøt DOJ-betingelsene for prøvetiden i 2009 ha blitt arrestert.

Alphonse Gabriel Capone, best kjent som Al «Scarface» Capone, var en amerikansk gangster i 1920- og 1930-årene. Wikipedia

Al Capone (1931) versus Pfizer (2020–2023).

De fleste i Amerika er klar over at Al Capone ble tiltalt i 1931 på anklager om skatteunndragelse.distribusjon Det er flere Hollywood-filmer om Capone og en rekke presseoppslag som fokuserte på organisert kriminalitet i Chicago. Den offentlige opinionen var godt informert. Alle visste om Capone. Men ingen vet at Pfizer fikk en betinget dom av det amerikanske justisdepartementet. Når skal pressen informere Amerika? Når skal Hollywood produsere en film med tittelen «Den største forbrytelsen mot menneskeheten, covid-19-vaksinen?».

Hvis du visste at Pfizer hadde et kriminelt rulleblad, ville du ha tatt covid-vaksinen? Bevisene for kriminalitet knyttet til mRNA-«vaksinen» er overveldende. Våre tanker går til ofrene for dette djevelske prosjektet. Forhåpentligvis vil dette starte en verdensomspennende bevegelse av solidaritet, som stiller spørsmål ved legitimiteten til de mektige «Big Money» finanselitene som står bak.

Nesten 14 milliarder doser av den dødelige covid-vaksinen har blitt gitt til hele verdens befolkning på 8 milliarder mennesker. Bevisene for tap av liv knyttet til covid- «vaksinen» er overveldende. Det er derfor vi trenger en massebevegelse mot covid-«vaksinen». Vaksineringen må stoppes, og de ansvarlige bak covid-vaksinen må etterforskes.

Fra Global Researsh, publisert 24 mars 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Pfizer Has a Criminal Record. Did the Media or Your Government Inform You? Had You Known Would You Have Accepted to Receive the Covid-19 mRNA Vaccine?.

Forsidebilde: iStock

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar