Derimot: Globalt samrøre! Schwab foreslår sammenslåing av stat og private selskaper på Asian Summit.

Derimot.no

derimot.no:

Av Rhoda Wilson

Tidligere denne uken fikk Klaus Schwab taletid på ASEAN-toppmøtet, et møte mellom regjeringer i Sørøst-Asia. Han benyttet anledningen til å fremme sammenslåing av stat og private selskaper. Hvorfor var Schwab der, sjefen for en ikke-statlig organisasjon, World Economic Forum, som representerer private selskapers interesser?

Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”) har ti medlemsland. I tillegg til å etablere «dialogpartnere» med mange andre land – inkludert «omfattende partnerskap» med Australia, India og Kina – har ASEAN etablert partnerskap med FN.

ASEAN-toppmøtet, som avholdes halvårlig, er det høyeste politikkutformende organet i ASEAN som består av statsoverhodene eller regjeringene i ASEAN-landene. Da burde det heve øyenbrynene at Klaus Schwab, som ikke representerer noe land, dukket opp på toppmøtet som ble holdt i Indonesia.

Det 43. ASEAN-toppmøtet ble holdt i Jakarta fra 5. til 7. september 2023. På sin nettside beskrives toppmøtet som «bilaterale møter mellom lederne i de deltakende landene». Likevel har Schwab, som representerer store multinasjonale selskaper, albuet seg inn.

Schwab sa at med sammenslåingen av private selskaper og stat, det han kaller «offentlig-privat samarbeid», vil vi se et skifte fra «kapitalismens æra til «talentismens» (de menneskelige ressursenes) æra», hvor innovasjon blir «nøkkelfaktoren for konkurranse». Han hadde allerede forklart at ved å slå sammen selskapene og staten», vil regjeringer fortsatt styre, men næringslivet gir den innovative kraften».

Rett etter ASEAN-toppmøtet i 2022 innyndet Schwab seg nok en gang for representanter for regjeringene på Business 20 Summit (“B20”) på Bali. B20 er det offisielle forumet for Group of 20 (“G20”) dialoger med det globale næringslivet. Det er nok en organisasjon som visker ut grensene mellom offentlige og private interesser, og presser verden nærmere ideologien til en verden drevet av ikke-valgte magnater. Dette var verdenssystemet Schwab så for seg i 2019.

World Economic Forum, ikke nasjonale regjeringer, har vært den ledende talsmannen for den fjerde industrielle revolusjonen. Når han snakket om hvem som skulle styre hans dystopiske fjerde industrielle revolusjon – under et intervju med India Today, sa Klaus Schwab at han trodde at det ville være et system med interessentkapitalisme: «Jeg tror at statskapitalismen på kort sikt gir visse fordeler, fordi man på en konsentrert måte kan mobilisere mye ressurser for å nå et bestemt mål. Men jeg tror at fremtiden ikke er statskapitalisme eller aksjonærkapitalisme, fremtiden er det jeg kaller interessentkapitalisme som er kombinert med samfunnsansvar», sa han.

Schwabs interessentkapitalisme-system er et system der selskaper søker langsiktig verdiskaping i stedet for kortsiktig profitt, og myndighetene samarbeider med dem. Det er med andre ord profittdrevne selskaper som bestemmer. I 2021 ga Schwab ut boken «Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet» for å selge sin ideologi. For å promotere boken samlet forskjellige globale kommentatorer seg for en «diskusjon» om den.

Blant dem som støttet boken i påvente av utgivelsen var politiske ledere og næringslivsledere. Disse inkluderte administrerende direktører for Microsoft, Salesforce, Tata Sons, Grupo Santander og Bank of America, og statsministrene i Belgia og Nederland, Alexander De Croo og Mark Rutte. Og cellist Yo-Yo Ma, Jane Goodall (grunnlegger av Jane Goodall Institute, og FNs fredsbud) og Oxfam-direktør Gabriela Bucher berømmet også Schwabs snart utgitte bok. At tilhengerne av denne ideologien kom fra politikk, næringsliv og ikke-statlige organisasjoner («NGO’er») er ikke overraskende.

Som Ian Davis skrev det i 2022:

«International Rules-Based Order» kan mer nøyaktig beskrives som et redskap for et verdensomspennende kapitalistisk nettverk, for å manipulere nasjonalstater i jakten på sin egen private, korporative agenda. Et globalt nettverk av selskaper, tenketanker, private stiftelser, mellomstatlige organisasjoner, frivillige organisasjoner og regjeringer virker sammen, for å gjøre globale politiske agendaer om til politikk og lovgivning på nasjonalt og lokalt nivå. Dette er det globale offentlig-private partnerskapet og skal omfatte alle nasjoner».


Fra The Expose, publisert 8. september 2023.
Oversatt av Northern Light fra engelsk og forkortet. Linker og videoer i originalartikkelen.
Originalartikkel: Schwab promotes the merging of state and corporate power at Asian Summit.

Les artikkelen direkte på derimot.no