Derimot: Krigsprofitørene har gode tider. Våpenindustrien går så det suser. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Hvis noen tror at krig er dyrt, det dyreste som finnes – da har de helt rett. Men dyrt er det for den delen av befolkningen som lever av sitt arbeid. For de som spiller på børsen og som handler i våpenaksjer betyr krig masse penger. Det er penger som kunne vært brukt til samfunnsnyttige formål men som går til produksjon av død, lemlestelse og ødeleggelsesmidler.

Krigsindustrien går så det suser og aksjonærene kan forvente fete pengebunker i retur. Og i Norge er det også de som har skjønt dette. En var statsråd og satt på innsideinformasjon og måtte gå av etter at det ble kjent at han spekulerte i aksjer i våpenindustrien. Men også i mange andre land er det noen som nå har gode tider. Vi minnes Nordahl Griegs skuespill om sjøfolkenes lidelser under 1. verdenskrig i stykket «Vår ære og vår makt». Her avslutter han skuespillet ved å vise til en forside i en norske avis som hadde følgende to overskrifter: «Det lysner for skipsfarten.»»Blir det krig i Østen?».

Krig rammer alltid den arbeidende delen av befolkningen, både som soldater og som betalere av krigen. Det er ikke mye igjen av Arbeiderpartiet tilknytning til arbeiderbevegelsens fredstradisjon når de nå leder den regjeringen i verden som pr. innbyggere betaler mest til krigen i Ukraina.

Knut Lindtner

Rekord-tider for svenske våpenprodusenter.

Den nye kalde krigen,.

Av Isac Boman.

Svenske våpenprodusenter opplever en etterspørsel de aldri tidligere har sett maken til. Saab Dynamics har nylig ansatt 800 personer for å øke produksjonen. og på Nammos fabrikk i Karlskoga har man gått over til fem skift for å kunne produsere ammunisjon døgnet rundt. Det er ikke alle som taper på krigen i Ukraina og NATO-landenes opprustnings-planer.

Våpen og forsvars-selskapene opplever nå en etterspørsel de har problemer med å møte. og de tyr til alle tenkelige metoder for å kunne øke produksjonen. Driftslederen i Saab Dynamics, Gürgen Johansson, forteller at man ikke bare har ansatt 800 nye medarbeidere på kort tid for å kunne øke ammunisjons-produksjonen til granatgeværet Carl Gustaf – men også at det er behov for nye fabrikker, maskiner og lokaler.

Vi trenger å ansette mange mennesker, og det drar med seg hele vår underleverandør-kjede. Vi er jo i en fase som jeg tror svært få har vært i, sier han til statskanalen SR.

«Før krigen hadde vi allerede en bra etterspørsel. Så da bestemt vi oss for å doble takten i årsproduksjonen fra 100 000 til 200 000. Ganske raskt, etter krigens utbrudd, bestemte vi oss for å doble igjen. Så man kan si at om vi går fire – fem år tilbake, så har vi en firedobling som vi nå er på vei til å gjennomføre.Den håper vi skal stå ferdig i 2025».

«Kjør fabrikken døgnet rundt».

Ammunisjonsprodusenten Nammo opplever en lignende oppsving. De kommer til å fordoble sin produksjon i Sverige mellom 2022 og 2024. Og det er enda ikke tilstrekkelig i forhold til den etterspørselen de opplever. I Karlskoga har man nå gått over til fem skift for å maksimere produksjonen.

«Behovet nå er snarere slik at den kan seks- eller syvdobles… Vi kjører nå fabrikken døgnet rundt», forteller utviklingssjefen Bjørn Andersson. «Vi opplever en  veldig anstrengt situasjon på grovkalibersiden, der det nå er nesten fem – seks års ventetid. Spesielt når det gjelder eksplosiver og krutt. Og vi strever tungt fordi etterspørselen vokser. Men ikke like fort som markedet etterspør», fortsetter han. 

Det handler delvis om våpen som skal sendes til Ukraina, og delvis om å erstatte lagrene hjemme..Men også om at de vestlige landene har bestemt seg for å satse på sine egne krigs-lagre.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: SIPRI

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar