Derimot: Konkurransen fører til slutt til monopol: I dagligvarehandelen i Frankrike er vi der snart.

Derimot.no

derimot.no:

Alle vet at det er en børs for aksjehandel, men ikke mange vet at det også er en børs for basisvarer, som korn, ris og mais. Verdens kornhandel styres i dag av bare fire gigantselskaper, som kontrollerer over 75 prosent av verdenshandelen med korn, The Archer-Daniels-Midland Company, Bunge, Cargill og Louis Dreyfus, kjent som ABCD-selskapene – Big Ag (agriculture).

De enorme kapitalforvaltnings-selskapene spekulerer også i mat, som Goldman Sachs for noen år tilbake, de kjøpte opp flere tusen tonn med ris, og la det på bevoktede lagre til det var underskudd på ris i Asia, hvor ris er basismat for milliarder av mennesker, og solgte risen når prisen var høyest. En kynisk spekulasjon i mat enda mer utbredt i dag, for i stedet for at Goldman Sachs saken førte til reguleringer, ble det avreguleringer.

Kornhandlere og oppkjøpere av ris kjøper korn og ris fra mange av verdens 1,2 milliarder småbønder, holder innkjøpsprisene lave så småbrukerne får bare så vidt de klarer seg. Det er et arrangert system, et nåtidens feudalistisk system, lagt til rette av storkapitalens politikere. De flest bøndene kunne ha minst ha fått dobbelt betalt uten at maten på tallerkenen i husholdningene hadde blitt dyrere.

For det er i leveransekjeden over bøndene som store fortjenester gjøres som som bøndene ikke får del av. Monopoliseringen som kapitalens politikere tillater, gjør at de som produserer maten som forbrukerne ser i butikkhyllene, og dagligvarebaronene- Big Food – får enorme fortjenester, de styrer prisene som de vil. Big Ags og Big Foods folk i næringdepartementene sørger for at oppgjørene alltid gjør at kapitalen kommer vinnende ut.

Globaliseringen gir større og færre enheter innen produksjon, og salg av mat som alt annet, som energi, og gir eierskap og kontroll over maten til storkapitalen. Spesielt alarmerende er monopoliseringen når mat og drikkevann er eksistensielt for mennesket. Men regn ikke med at hovedstrømpressen og media alarmerer befolkningene, de er eiet av de samme kapitalkreftene, og skylder på «klimaendringer» for matmangel.

I forrige uke eksploderte en stor fabrikk for kyllingkjøttprodukter i USA, og uken før måtte 52 000 kalkuner i Danmark destrueres på grunn av «funn av virus». De siste sakene i en lang rekke med «uhell» og «funn av virus med pcr-testen» hos store besetninger av fjørfe. Sammen med uttalelser fra Gates og World Economic Forum gjennom flere år, som kriminaliserer det tradisjonelle landbruket, tyder dette på et orkestrert angrep på matproduksjon og distribusjon av mat.

Den globale storkapitalen vil ta over verdens matproduksjon, og monopolisere matforsyningen helt. Det er derfor vi ser politiske og fysiske angrep på matproduksjonen intensiveres de senere årene spesielt. Politiske angrep på bøndene med regelverk, pålegg, sertifiseringer, registreringer og dyrere strøm, drivstoff og gjødsel, alt for å få mindre matprodusenter til å legge opp, så jorden deres kan kjøpes opp av agrobusiness-selskaper.

Fysiske angrep på matfabrikker, varehus, matvarelagre og låver med titusener av fjørfe. Mystiske eksplosjoner i et stort antall innenfor bare noen år, som ikke har blitt sett på flere tiår tidligere, sammen med tilbakekallinger av store partier av matvarer. Alt underrapportert og bagatellisert av storkapitalens hovedstrømpresse og media.

Derfor må bøndenes protester i stadig flere land nå aktivt støttes av befolkningene. Det tradisjonelle landbrukes må styrkes, og de enorme agrobusiness-selskapene må oppløses, og monopoliseringen av dagligvarebutikkene må opphøre, så bøndene over hele verden kan få bedre betalt. Når Big Ag og Big Food oppløses, vil maten på bordet bli billigere for forbrukerne, selv om bøndene får mer for maten de produserer. Forutsetningen for det, er at landenes folk får storkapitalens politikere ut av regjeringskontorene, parlamentene og deres agenter i organisasjonene.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar