Derimot: Klimautfordringer: Finner Kunstig Intelligens løsningene? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Johannes Oraug

Aftenposten 26. februar 2024: Inga Strümke: Hun skriver at hun underviser to «vidt forskjellige studenter: Studenter (i datateknologi) – og KI-modeller. Begge trenger erfaringer å lære fra, men det er enklere å lære opp en KI-modell (KI = Kunstig Intelligens), enn et menneske». «Mennesket må være motivert, for å lære nok til å løse fremtidige problemer vi ikke ante eksisterte.» Hun nevner spesielt «klimautfordringene». Spennende eller skremmende?

På barneskolen lærte vi at både O2 og CO2 er molekyler som gir energi til MER NATUR, inkludert vann, snø, is, flom, stormer og orkaner. Klimadramaer skapes også av Sola som varmer opp Jordas hav, som fordamper, oppstigende vinder, det meteorologene kaller lavtrykk og høytrykk dvs. VÆR.

Seilfly har ikke motorer

Seilflygerne har ikke motor. De må kunne alt om VÆR, oppstigende skyer = vind som løfter flyet. De vet at vanndampen utvider seg med tilførsel av varme og stiger til værs.

Uten kunnskap som tolker VÆRET, detter flygeren ned og dør. Men kan vi tolke KLIMAET? Er det like dramatisk å være menneske på Jorda, som uten kunnskaper om klimaets forandringer, feiltolker hendelsene og dør?

De siste 50 årene har Romaklubben (1970), IPCC (klimapanelet 1983) og FN, – med god støtte at digitale medier fortalt verdens befolkning at det er «Grenser for vekst!» Økonomer og journalister uten naturfagkunnskaper har skapt en angst om at «Jorda vil brenne hvis temperaturen stiger mer enn 2 grader». ÅRSAK: «Menneskeskapte utslipp av CO2!» Også NOU 23:25 forteller det samme, men ber leserne bidra med si sine meninger, om tiltakene Staten foreslår er gode nok. Denne høringen avsluttes 28. februar. Det blir spennende å lese folkets anbefalinger. Regjeringen.no (Høringer NOU 23:25.)

OBS! Regjeringen ber ikke KI besvare oppgaven!

Hvis de gjør det, vil KI-svarene også kreve «0-utslipp av CO2» akkurat som media har gjort i 50 år. KI vil ikke finne svar som forklarer at «CO2 er forutsetningen for alt LIV!» eller at «CO2-gassen i lufta bare er 0,04%, som er den laveste på 300 millioner år!» Eller «At MER Natur, ikke mindre!» krever «Mer CO2, ikke MINDRE!»

KI finner ikke vektshusgartnernes kunnskaper om CO2! – selv om alle gartnere vet at dobler de CO2-konsentrasjonen i veksthuset, så øker planteveksten fra 20 til 70%, avhengig av planteslagene!» Slike kunnskaper har vært sensurert av alle media i 50 år. Verken Lavutslippsutvalget eller Klimaloven ber om et klimaregnskap som kalkulerer naturens egen fangst av CO2.

Hva svarer KI når vi stiller spørsmålene: – «Hvor mange av verdens nye 1 milliarder innbyggere i 2035 vil reddes fra hungersnød ved å vanne ørkenene?» – «Skal vi ØKE CO2-utslippene eller skal vi REDUSERE utslippene for å øke Jordas matfat?» OG: Målet til Parisavtalen er «0-utslipp (menneskeskapte) i 2050!» Da er vi 2 milliarder flere på Jorda. Beredskapsspørsmålet: Hvis vi har uflaks, – dvs. vi går inn i en kaldere periode på 30 år kanskje 500 år, – slik det skjedde fra 1350 til 1850 -, så lagrer havet for mye CO2. Kanskje blir det bare 0,02% CO2 i lufta? Da får solsystemet enda en svart stenplanet.

Tankekors: En seilflyger må bestå en eksamen om «Vær-tolkning» (meteorologi), FØR han gis tillatelse til å fly. Verken Romaklubben, IPCC, FN eller media har et krav om «Bestått eksamen i Klimatolkning», før de beskriver klima-årsaker og -risiko. Hvis vi spør KI, så finner datamaskinen svarene fra IPCC, Romaklubben og NOU 23:25! – eller som mine barnebarn forklarte meg: – «Det er lenge siden du gikk på skolen, bestefar! Dine kunnskaper er gått ut på dato!» De brukte KI.

Da havarerer ikke bare seilflygerne, men selve livet på Jorda. Skremmende!


Johannes Oraug er gartner, Cand. agric og pensjonist.
Aftenposten ville ikke ta inn denne artikkelen.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar