Derimot: Klimaforsker slår alarm: Skogbranner er forårsaket av mennesker, ikke «global oppvarming».

Derimot.no

derimot.no:

Av Frank Bergman

En ledende klimaforsker avslører at «visse narrativer» som hevder «global oppvarming» forårsaker en økning i skogbranner rundt om i verden er falske.

Patrick T. Brown, foreleser ved Johns Hopkins University og har doktorgrad i jord- og klimavitenskap, har slått alarm for å advare publikum om at flertallet av ødeleggende skogbranner er forårsaket av brannstiftelse, utilsiktet menneskelig antennelse og dårlig skogbruk. Brown er helt i mot politikere og deres allierte i hovedstrømpressens fortelling som hevder at brannene er forårsaket av den såkalte «klimakrisen».

Brown avslørte nylig at ledende akademiske tidsskrifter avviser artikler som motsier fortellingen til World Economic Forums grønne agenda. Han sier at tidsskrifter i stedet favoriserer «forvrengt» forskning, som overdriver de påståtte farene ved «global oppvarming». Brown sa at redaktører ved ‘Nature’ og ‘Science’ – to av de mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskriftene – velger ut «klimarapporter som støtter opp under visse forhåndsgodkjente fortellinger».

Han påpekte at forskning viser at 80 prosent av skogbranner blir antent. Ifølge Brown er de fleste branner forårsaket av brannstiftelse, mens mange er uhell. I mange tilfeller spredte skogbrannene seg raskt på grunn av dårlig skogbruk.

Brown innrømmer imidlertid at han har forfalsket sine egne studier for å få papirene publisert i prestisjetunge tidsskrifter. Brown viste til en artikkel han nylig forfattet med tittelen «Klimaoppvarming øker ekstrem daglig skogbrannvekstrisiko i California», som ble publisert i ‘Nature’ forrige uke, «fokuserer utelukkende på hvordan klimaendringer har påvirket ekstreme skogbranner».

Klimaforskeren innrømmer at han med vilje utelot «hele sannheten» for å tilpasse studien til det grønne agenda-narrativet. Brown kom med tilståelsen i en artikkel med tittelen «Jeg utelot hele sannheten for å få min klimarapport publisert». Rapporten ble publisert i Nature fordi jeg holdt meg til en fortelling jeg visste at redaktørene ville like. Det er ikke slik vitenskap skal fungere».

«Redaktørene av disse tidsskriftene har gjort det helt klart, at de vil ha klimarapporter som støtter visse forhåndsgodkjente fortellinger. «For å si det rett ut, har klimavitenskap blitt mindre om å forstå kompleksiteten i verden, den forvrenger mye av klimavitenskapelig forskning, og feilinformerer publikum. Han påpeker at artiklene gir et falskt inntrykk av at globale skogbranner «for det meste er et resultat av klimaendringer».

Mye av rapportene om skogbrannene i Maui har sagt at «klimaendringer» bidro til katastrofen ved å bidra til å skape forhold som førte til at brannene brøt ut og spredte seg raskt. Likevel skal brannene på Hawaii, som tok livet av minst 115 mennesker, ha blitt startet startet av en strømlinje som ble revet ned. Men politikere fra Demokratene og hovedstrømsmedier insisterer på at «global oppvarming» forårsaket ekstremt tørre forhold på Maui. Den samme politiske ledelsen på Hawaii som driver «klimaendring»-narrativet, er også ansvarlig for feilaktig skogforvaltning, og den manglende responsen fra brannmannskapene som faktisk fikk skogbrannene til å spre seg.

Brown sa at media fungerer på samme måten som vitenskapelige tidsskrifter, ved at fokuset på klimaendringer «passer til en enkel historie som belønner personen som forteller den». Forskere, som er avhengig av at rapportene blir publisert i store tidsskrifter for karrieren deres, «skreddersyr» også rapportene sine for å «støtte opp under hovedstrømpressens fortelling,» sa han.

Han fortsatte med å avsløre at andre artikler han har skrevet som ikke samsvarer med en viss fortelling, har blitt «avvist på det sterkeste av redaktørene av anerkjente tidsskrifter, og jeg måtte nøye meg med mindre prestisjefylte tidsskrifter». «Vi trenger en endring i kulturen i akademia og elitemedier som gir mulighet for en mye bredere debatt, konkluderte Patrick T. Brown.

«Presse og media må slutte å ta det som står i klimarapporter for gitt, og grave litt etter hva som er utelatt i dem. Redaktører av prestisjetunge tidsskrifter må få et fokus utover bare det å redusere utslipp av klimagasser. Og forskerne selv må begynne gjøre motstand mot redaktørene, eller finne andre steder å publisere rapportene sine».


Fra Slay News, publisert 10. september 2023.
Oversatt av Northern Light fra engelsk. Linker i originalartikkelen.
Frank
Bergman er journalist innen politikk og økonomi.
Originalartikkel: Top Climate Scientist Blows Whistle: Wildfires Are Caused by Humans, Not ‘Global Warming’.

Les artikkelen direkte på derimot.no