Derimot: Klima-alarmistene skygger unna: NRK med ny tvilsom klimarapport. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Klima-alarmistene skygger unna: NRK med ny tvilsom klimarapport. – Derimot

derimot.no:

Av Petter Tuvnes

Ny rapport: 90 prosent av oppvarmingen i 2023 var menneskeskapt – NRK – Klima (Forster et al. 2024). Rapporten er forfattet av 60 forskere som har brukt samme mangelfulle fremgangsmåte som FNs klimapanel IPCC i rapporten AR6 (Assessment Report 6, 2021), bare oppdatert med ny informasjon til 2023.

Hovedkonklusjon er altså at oppvarming i 2023 er 90 % menneskeskapt og bare 10 % fra naturlige fenomen bl.a. syklisk temperaturendring i Stillehavet kjent som ”El Nino”-fenomenet. IPCC AR6-rapporten konkluderer med at all (!) oppvarming siden ”før-industriell tid”, fra før 1800-tallet til nå, er menneskeskapt, men i 2023 altså ”bare” 90 %.

Manglene som er heftet med IPCC-rapporten AR6 er bl.a. beskrevet her: FNs klimapanels siste rapport er ikke troverdig – Klimarealistene. Den nye rapporten har samme mangler. Vesentlige naturlige fenomen som påvirker klima som skyer og faktisk solstråling som treffer jordoverflate og hav er ikke omhandlet.

Denne nye rapporten er stikk i strid med hva en av verdens mest ledende klimaforskere på den IPCC-tro siden, sjef for NASA GISS, dr. Gavin Schmidt, har rapportert i Nature i 2024 «Climate models can’t explain 2023’s huge heat anomaly — we could be in uncharted territory». Dr. Schmidt innrømmer altså at klimaforskerne som er trofaste tilhengere av FNs klimapanel IPCC, som han selv, nå ikke har noen forklaring på temperaturøkningen i 2023, altså motsatt av hva rapporten NRK viser til påstår.

Et sjeldent glimt av ærlighet fra alarmistiske klimaforskere (sammenlign med uredelighet i ”Climategate” Fred Pearce on Climategate Revisited – Watts Up With That? ). Dr. Schmidt påpeker at de klimamodeller som IPCC baserer seg på skulle ha ført til bare 0,02 grader C økt temperatur i 2023, mens målinger viser 0,2 C, altså 10 ganger mer enn hva menneskeskapt oppvarming skulle tilsi. Dette har ikke dr. Schmidt funnet noe forklaring på, men forklaringen på det er at IPCC ignorerer vesentlig naturlig klimapåvirkning.

Den egentlige forklaringen på økt temperatur de siste 40 år kan man lese om her: Klimaforsker uten peiling – Klimarealistene hvor det forklares at NASA GISS og IPCC har ignorert effekten av globalt avtagende skydekke på 4 % de siste 40 år målt med NASA CERES satellitter, og med tilhørende økt solinnstråling til jordoverflaten, se vedlagte figur. IPCC befatter seg bare med solstråling utenfor atmosfære og skydekke, den såkalte solkonstanten på ca 1360 -1370 W/m2. Det er riktig at solkonstanten varierer lite, men 4 % mindre globalt skydekke medfører stor endring i solvarme som treffer jordoverflate og hav.

Tar man utgangspunkt i energibudsjettet til IPCC i rapporten AR5, fig. 2.11, så oppgis at gjennomsnittlig solstråling som treffer hele jorden er 340 W/m2, mens ca 100 W/m2 reflekteres av skyer. Med 4 % mindre skyer betyr det 4 W/m2 mer som treffer jordoverflaten. IPCC AR6 oppgir at effekten av menneskeskapt påvirkning (CO2 med mer) er på mindre enn 3 W/m2 fra 1750 til 2019, altså 269 år, (AR6 fig. 7.6). Gjennomsnittlig CO2-påvirkning har da vært ca. 0,01 W/m2 per år.

Selv om det er blitt mer CO2 i luften de siste år så er teoretisk temperaturøkning logaritmisk avtagende, dvs. mer CO2 gir mindre og mindre temperaturøkning. De siste 40 år har CO2 da påvirket med noe mer enn 0,4 W/m2, atså bare 10 % av hva mindre skydekke tilsier. Utslipp av CO2 er bare ca. 10 % av totalt CO2, nå på ca. 420 ppm (Murry Salby and Hermann Harde: What Causes Increasing Greenhouse Gases? Summary of a Triology – Science of climate change).

I tillegg kommer El Nino fenomenet som er nevnt i rapporten til Forster et al 2024. Slike overslag blir omtrentlige, men viser størrelsesforhold mellom hva som påvirker global temperatur og klima.

Forster et al. nevner skyer bare en gang med følgende utsagn: ”The degree of contribution from the different drivers is uncertain and still under active investigation.” Med andre ord; skyer, og tilhørende økt solinnstråling til jord og hav, er ikke omhandlet. Det som er merkelig og et paradoks er at NASA GISS med dr. Schmidt ignorerer satellitt-data fra NASA CERES. Vet ikke høyre hånd hva den venstre gjør i NASA?

Bidrag fra utslipp av CO2 er ubetydelig, se også rapporten The Cloud Model for Climate Change (scirp.org), som også slakter IPCC. NRKs journalister er gjort oppmerksom på dette, men har ikke latt høre fra seg. IPCC, NRK og de andre klima-alarmistene er ikke til å stole på!

Figur fra Nelson & Nelson 2024 Decoupling CO2 from Climate Change (scirp.org)

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar