Derimot: Kan vaksinerte videreføre covid?Pfizers egne dokumenter beviser at covid kan overføres med pust og berøring

Derimot.no

derimot.no:

Av Marina Zhang.

Temaet om covid—vaksine overføring med pust og berøring (shedding) har lenge vært kontroversielt, men nå sier flere leger at det er ekte.

«Overføring med pust og berøring skjer dessverre», sa Dr. Pierre Kory på Front Line Covid Critical Care Alliance (FLCCC)-konferansen i Phoenix, Arizona, tidlig i februar. «FDA (U.S. Food and Drug Administration, USAs legemiddeltilsyn) vet det».

Dr. Kory er en av grunnleggerne av FLCCC, en non-profit gruppe grunnlagt av leger for behandling av covid, langvarige covid- og vaksinebivirkninger. Han er også medgründer av Leading Edge Clinic, og har behandlet over tusen pasienter med langvarig covid- og ettervirkninger av vaksinen.

Faktasjekkere har i stor grad benektet shedding på grunnlag av definisjonen. Den ofte siterte definisjonen kommer fra nettstedet til U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som definerer shedding som; frigjøring av virus, bakterier og deres komponenter fra levende vaksiner. Mens mRNA- og adenovirusvaksiner ikke er levende vaksiner, fungerer de på samme måte som genterapiprodukter. Alle genterapiprodukter utgjør en risiko for shedding, ifølge FDA.

FDA-dokumenter.
I et dokument fra 2015 med tittelen Design and Analysis of Shedding Studies for Virus or Bacteria-Based Gen Therapy and Oncolytic Products, definerer FDA shedding som «frigjøring av virale eller bakterielle genterapiprodukter fra pasienten gjennom ett eller alle følgende måter: ekskrementer, sekret, urin, spytt andre væsker etc., eller gjennom hud med sår og skader.

Noen genterapiprodukter som er kjent for å kunne overføres med berøring, er en øyebehandling merket som Luxturna. Luxturna bruker en adenovirusbærer for å overføre øyeprotein-DNA til netthinneceller hos pasienter. Luxturna-adenoviruset og dets DNA er funnet i pasientenes tårer, ifølge produktets pakningsvedlegg.

Dr. Kory i 2020.

Tilsvarende kan mRNA- og adenovirus covid-vaksiner føre til at vaksinerte pasienter shedder piggproteiner eller andre vaksinekomponenter, forklarte Dr. Kory. For eksempel er covid mRNA funnet i morsmelk til vaksinerte mødre, noe som indikerer at vaksinen overføres til spedbarn. En annen studie viste at piggprotein, produktet av covid-vaksinasjon, kan vare i minst et halvt år i blodet til vaksinerte individer. FDA avviste imidlertid at 2015-dokumentet gjelder covid-mRNA-vaksiner. «Covid-vaksiner er ikke regulert som genterapiprodukter av FDA, derfor er veiledningsdokumentet ikke aktuelt for covid-vaksinene, sa en talskvinne fra FDA til Epoch Times.

Pfizer-forskere får beskjed om å rapportere «miljømessige» vaksineeksponeringer.
Et annet bevis ligger i Pfizer-dokumenter, la Dr. Kory til. I Pfizers covid mRNA-vaksineprotokoll instruerer selskapet sine forskere om å rapportere «miljøeksponeringer», hvis forsøksdeltakere utsetter folk rundt seg for vaksinen gjennom innånding eller hudkontakt.

Eksempler på slike miljøeksponeringer er notert som følger:
«Et kvinnelig familiemedlem eller helsepersonell rapporterer at hun er gravid, og har blitt utsatt for vaksinen gjennom innånding eller hudkontakt». «Et eksempel på eksponering under amming», skriver Pfizer, «er et kvinnelig familiemedlem eller helsepersonell som rapporterer at hun ammer, og har blitt eksponert for vaksinen ved inhalering eller hudkontakt».

Pfizers dokumenter som viser indirekte eksponeringer.
Pfizer har dokumentert hundrevis av uønskede hendelser som oppsto som følge av å ha blitt indirekte eksponert av vaksinen, som for babyer under graviditet eller amming. I sin periodiske sikkerhetsrapport som ble sendt til EU, listet Pfizer opp flere uønskede hendelser de anså ikke å kunne tilskrives vaksinen, og som bør utelukkes fra diskusjon. Dokumentet listet opp 22 tilfeller av uønskede hendelser hos babyer som hadde fått «indirekte eksponering» for covid-mRNA-boostere, antyder at de har fått covid på andre måter enn vaksinasjon.

Fra Viligant News, publisert 17 februar 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og X-melding med video i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: Vaccinated Hit by New Bombshell.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar