Derimot: Kampdagen 1. maiDystre fremtidsutsikter. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Ikke siden den siste 1. mai før siste verdenskrig, blir 1. mai i dag markert med ei dystrere framtid. Hele den europeiske og norske eliten ivrer etter å kaste befolkninga si foran kanonene. Krigsentusiasmen er høy, kunnskapen lav og seierssikkerheten overveldende. Samtidig kuttes det i pensjoner, helse og velferd. På toppen av det hele settes det for første gang i historia inn en samla vestlig offensiv for å skru levestandarden tilbake. Det grønne skiftet vil ribbe oss for alt fra velferdsgoder til livstrivsel. Aldri før i historia har så mange krefter satt så mye inn på å frata oss så mye og sette oss så langt tilbake som det grønne skiftet. For de fleste av oss.

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Dette er rammebetingelsene for Norges og Europas folk i dag. Det er ikke bare det at tiltaka strammes til. At rammebetingelsene blir verre. Men det finnes ikke ledere som kan hjelpe til med å hindre dette. De som kunne og burde vært våre ledere, er i ledelsen for nedskjæringene. De tilbyr oss helt andre kamper. Oppdager allverdens minoriteter og rensker ut alle som ikke følger «den rette linja». Som Ap-lederne som kontrollerer LO og som lurer oss med floskler som «alle skal med». De som alt på 1970-tallet raskt og lojalt fulgte opp de mektigste kapitalkreftenes krav om brudd med etterkrigstidas bidrag til gjenoppbygginga. I tillegg er de mest opptatt av å underordne seg EU og USA i håp om endelig å få litt ros av de mektigste.

Å la seg lede av dem som kaller seg sosialdemokrater, som Ap, var lenge før 2005 et sjølbedrag. I dag er det et svik å underkaste seg dette sjiktet og rose det for å stå for ei riktigere framtid.

De som står i spissen for denne omfattende nedskjæringspolitikken møter heller ikke motforestillinger. De som kunne og burde vært i opposisjon er blitt de ivrigste støttespillerne deres. Ingen i Norge tror mer på den ledende og aggressive og imperialistmakta i verden enn de som bruker ordet kommunisme i et sted i partiprogrammet. Akkurat som de tyske lederne under første verdenskrig som oppildna arbeiderne og gymnasiastene til å finne sin død i skyttergravene.

Den kommende uunngåelige og sterkt ønska krigen sammen med nedskjæringene og det fattigdomsskapende tiltaket «det grønne skiftet» viser oss ei dyster framtid.  Om vi ikke klarer å organisere oss og skaffe oss ledere. Rekker vi det før det er for seint?

Framheva bilde:
Et ikke gjennomført krav
fra 1. mai-toget i Oslo 2019.
Foto: OBB/Politikus

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar