Derimot: Julian Assange er endelig fri: Men journalister er fortsatt i fare for autoritære land’s “justis-håndtering”. – Derimot

Derimot.no
Derimot: Julian Assange er endelig fri: Men journalister er fortsatt i fare for autoritære land’s “justis-håndtering”. – Derimot

derimot.no:

Av Redaksjonen

I går fikk hele verden vite at Julian Assange var løslatt fra Belmarsh-fengselet og han hadde gått om bord i en privatjet i London og ble flydd til Bangkok.

Dette er en gledelig utvikling for Julian Assange selv og hans familie, selvsagt! Men det er og en gledelig nyhet for alle oss andre i hele verden som har engasjert oss i Assange-saken.

Tirsdag kveld (norsk tid) var Assange på nytt om bord i privat-jetflyet, på vei til Saipan, en øy i Stillehavet under amerikansk jurisdiksjon. Der skal han i dag (onsdag) i en kort rettssak si seg skyldig i ett tiltalepunkt.

Det er dette som USA krever av ham i det som kalles for «Plea Deal», hvor påtalemyndigheten og tiltalte blir enige om utfallet av saken. Assange vil si seg skyldig i ett av i alt atten tiltalepunkter. Det handler om at han (Wikileaks) offentliggjorde hemmeligstemplet informasjon. Informasjon om amerikanske krigsforbrytelser i Irak, blant annet.

Straffen han blir idømt i dag er «tilfeldigvis» en fengselsstraff på den samme lengden som Assange har sittet i varetekt i Belmarsh-fengselet; 1901 dager. Så i dag er han en fri mann og kan dra videre til sitt hjemland, Australia. Denne avtalen er ment å forhindre at Assange skal få erstatning for å ha sittet uskyldig i varetekt i over 5 år, i en liten celle – 23 timer i døgnet. Men, USA nøyde seg ikke med dette, så de sørget for at Julian Assange ikke fikk lov til å fly med rutefly til Bangkok og videre derfra til Saipan, før siste etappe til Australia. Så Assange får nå regningen for chartringen av privatjetflyet, en regning på 5,5 millioner kroner, takket være USA’s smålighet.

Straffen er også ment som et signal til andre journalister i hele verden som sitter på informasjon om amerikanske krigsforbrytelser eller annet som USA vil holde skjult. Denne saken kan danne presedens, men det er ikke sikkert foreløpig. Men muligheten er der for at USA vil gå etter andre journalister som stiller til skue noe de helst ville ha feid under teppet. USA tar således seg til rette i hele verden og forsøker å kue oss andre til stillhet.

Ett forsøk på sammenligning ville være om Norge krevde utlevert en journalist fra f.eks Tyrkia fordi denne røpet opplysninger om den norske regjeringens forbrytelser, og dømte journalisten til Norges maksimalstraff på 21 års fengsel.

Det var på høy tid at Julian Assange ble fri mann. Men han skulle ikke sittet så mye som en dag i fengsel. Han er en helt, ikke en kriminell. Han har utført journalistisk arbeide som er av den ypperste klasse. Han og Wikileaks avslørte blant annet amerikanske krigsforbrytelser. I en normal verden med rettferdighetsfølelsen i behold så skulle krigsforbryterne bli holdt strafferettslig ansvarlig, ikke de som avslørte forbrytelsene.

Men verden er ikke normal. USA ville ha Assange utlevert fra Storbritannia. Hadde dette skjedd kunne Assange risikert å bli dømt til hele 175 års fengselsstraff. Med soning i et fengsel i «høysikkerhets-kategorien», hvor vinduet i cella er kun 10 cm bred, og det er ingen kontakt med andre fanger. Et helvete på jord, med andre ord.

Det som har skjedd i Assange-saken er svært viktige hendelser som inneholder mye politisk sprengstoff. Det reiser spørsmål ved hele USAs regjerings troverdighet og det britiske rettsvesen og alt hva de har foretatt seg.

Assange-saken reiser og spørsmål ved hele det vestlige fundamentet vi har blitt latt tro stemmer; Ytringsfrihet og en fri, kritisk og uavhengig presse.

I denne saken har de fleste vestlige hovedstrømsmedier avslørt seg selv som lakeier; talerør for den rådende makten uten evne til å opptre kritisk og uavhengig. Medier, også norske, har generelt ikke skilt seg ut på noen fordelaktig måte. De er en del av en massiv meningsmaskin som bedriver propaganda rettet mot oss i opinionen. De har avslørt seg som verktøy for deres eiere «Big Money» og makta.

Vi her i Derimot.no har dekket Assange-saken i snart ti år med mange artikler, ca 180 artikler har det blitt så langt. Vi er stolte av oss selv for den innsatsen vi har gjort. Som et av få norske medier har vi stilt oss konsekvent bak Julian Assange. Vi håper han som menneske nå får fred for forfølgelse og vi vil takke ham for de avsløringer av USAs krigsforbrytelser han har bidratt til. Vi håper han kan komme lett til hektene sammen med den alltid kjempende kona Stella – og barna Gabriel (4 år) og Max (2 år) – som ikke har sett faren sin i frihet ennå.

Forsidefoto: Wikileaks på X

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar