Derimot: Jerusalem, viktig by for tre religioner. Kristne sionister taler allment, men tenker sekterisk. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Trond Ali Linstad

Stol ikke på dem, kristne sionister! De taler allment, men tenker sekterisk. Resultatet blir løgn i det de sier. Lytt ikke til dem.

Jeg tar dette som eksempel. Kristne sionister snakker om «menneskerettigheter» og oppfordrer til å følge fredsforslag for eksempel i FN. Det er den «gode» og «humanitære» tilnærming. En falsk fasade.

Jerusalem er viktig for en fredsprosess i Midtøsten. FN har gjort vedtak om det. FN har slått fast at Jerusalem er okkupert by; både den vestlige og østlige delen er okkupert av Israel. Det er flere ganger slått fast av FN.

Jerusalem – internasjonal by

Jerusalem skal ifølge FNs Hovedforsamling være en internasjonal by. (Res. 303).

FNs Hovedforsamling og Sikkerhetsråd har en rekke ganger «fordømt» staten «Israel» for å ikke å følge FNs vedtak om byen. «Israel» har okkupert Jerusalem – hele byen – og innlemmet den i den israelske staten, avvist av FN i en rekke resolusjoner. (Se resolusjoner 252, 267, 271, 272, 298, 465, 2253 og 2254 for å nevne noen.)

«Sikkerhetsrådet … bekrefter prinsippet om at å erholde områder ved militær erobring, er utillatelig. (Res. 252, 267.)

«Sikkerhetsrådet … bekrefter at alle juridiske og administrative tiltak og handlinger truffet av Israel i den hensikt å endre status av Jerusalem, inkludert å ekspropriere land og eiendom på det, er ugyldig og kan ikke endre den status.» (Res. 267.)

«Hovedforsamlingen … erklærer videre at alle juridiske og administrative tiltak truffet av Israel, inkludert eksplorering av land og eiendom på den og forflytning av befolkning, i den hensikt å endre den legale status av Jerusalem, er ugyldig og kan ikke endre den status.» (Res. 31/106.)

«Israel» har okkupert Jerusalem

Staten «Israel» har illegitimt okkupert hele byen og innlemmet den i «Israel». Det er avvist av FN; i strid med FNs regler. Kristne sionister respekterer ikke slik internasjonalt anerkjente FN-prinsipper – de snakker gjerne for dem, er «humanitære» og «gode». Men vender seg i praksis bort.

Kristne sionister er for «Israels» okkupasjon

FN oppfordrer stater og grupper til ikke å foreta seg noe som kan bidra til å legitimere «Israels» okkupasjon av Jerusalem. Resolusjon 478 (av 1980) anså overføring av ambassader og andre diplomatiske virksomheter til Jerusalem som en illegal handling.

Kristne sionister vil fremme en slik illegal handling når det gjelder Norges tiltak. De vil ha Norges ambassade flyttet til okkupert Jerusalem, i strid med FNs vedtak. Det samsvarer med deres religiøse sekt-tanker; må det være rett å si. Se bildet under, et tidligere innspill om Norges ambassade.

Kristne sionisters tanker

Dette er blant sionistjøders tanker; sterke i USA med innflytelse i Norge. Påvirket noen på listen i bildet ovenfor?

Jesaja (2,3) er en grunnpilar i det som ofte blir kalt kristensionismen. / Bibelske profetier står sentralt i kristensionismen. / Kristensionister støtter jødenes «rett» til «Israel» fordi jødene skal har fått et skjøte på «Israel» av Gud. / Alle jøder spredt i verden skal komme tilbake til Israel og bli kristne. /»Israel» skal strekke seg helt inn i dagens Irak. / «Israelske» bosettinger på Vestbredden er bare begynnelsen på en prosess som skal føre til at «Israel» vokser og blir mye større. / Når det jødiske folket er tilbake fra diasporen, vil det utløse kriger som til slutt skal føre til verdens undergang – Armageddon. / Armageddon er et sted nord i «Israel». / Etter «undergangen» skal tusenårsriket oppstå der evig fred råder. / I slaget ved Armageddon kommer Jesus tilbake og skal regjere over hele verden. (Dag Hoel. Armageddon Halleluja. Spartacus Forlag.)

Den virkelige Jesus?

Skremmende om krig i Gaza; som gudestyrt «positive hendelse»? Langt fra den kristendom vi lærte på skolen om Jesus som stred mot undertrykking og urett; vi foretrekker han.

Forsidefoto: Lexica.art

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar