Derimot: Israel har før staten ble dannet vært i strid med seg selv. Har i alle år gått svanger med borgerkrig.

Derimot.no

derimot.no:

Document: Zions troende

Av Jan Hårstad

Redaktør Hans Rustad organiserte jo pilgrimsreiser til det hellige Israel i sin tid. 

Når da debatten om Israel-Hamas dominerte Document etter 7. oktober skulle en da teoretisk anta at det dukket opp masse artikler om konfliktens historiske bakgrunn og den slags. Men det var det ytterst lite av og det er fristende å trekke den konklusjon at documents folk er kvekk uvitende om zionismens historie. Det var også årsaken til at jeg gjentatte ganger tilbød mitt nærvær i debatt på deres radio.

Hva er det så Document nekter å vite? Det at den zionistiske bevegelsen på 1920-tallet delte seg i to fiendtlige retninger som bekjempet hverandre. Det var de zionistiske Revisjonistene under Jabotinsky og de mer sosialdemokratiske zionistene under Ben-Gurion.

Jabotinskyfolket som opprettet terrororganisasjonen IRGUN skrøt hemningsløst av at de var FASCISTER som hatet sosialister/kommunister.

Ben-Gurions folk kalte Jabotinsky for «HitlerJabotinsky». Det førte litt på villspor for det var Mussolini og italiensk fascisme som var modellen. Det var årsaken til at revisjonistene fikk satt opp en maritim treningsbase i Italia.

Nå ser vi det at mer moderate politikere i Israel innstendig appellerer til Netanyahu om at den Nasjonale Sikkerhetsminister Ben-Gvir må avsettes umiddelbart ellers går Israel mot katastrofe. Hevder LAPID blant mange.

Itamar Ben-Gvir

Det er slett ikke enkelt for hele gjengen av settlere og jødiske fundamentalister støtter opp om han og Smotrich. Og spenningen avtar ikke.

Av den grunn skal vi minne om hva som skjedde sommeren 1948 i Israel. Det var IRGUN som hadde kontrollen på båten ALTALENA som kom med 850 immigranter og våpen. Begin som var sjef for terrororganisasjonen ville at våpnene skulle tilfalle deres apparat i IDF og Irgun og Ben-Gurion fryktet at Begin/irgun ville frambringe et statskupp.

Det utviklet seg til borgerkrigtilstander mellom de to erkerivalene som medførte tre døde IDF-soldater og 16 Irguns.

Hvorfor jeg drar denne historien i dag er dette: vi kan ikke se bort fra at den voldsomme motsetningen som hersket inni Israel i året før 7 oktober 2023 blusser opp igjen og får voldelige former. Og Hans Rustad inntok posisjon for jødiske ekstremister naturligvis og omtalte de sekulære israelere som «venstremobb.»

I 1948 fant også den berømte Irgun-massakren på palestinske Deir Yassin sted. Representant for terrororganisasjonen LEHI, Israel Eldad, hevdet at tankegangen bak massakren kunne spores tilbake til avisa DI TAT i Warsawa.

«I lederartiklene i Di Tat, ble grunnen lagt for den framtidige erobringen av Deir Yassin. LOVEN OM HEVN -like god i dag som den var for Joshua og Kong David som lærdommer.»

Det som har skjedd på Gaza og Vestbredden er intet annet enn repriser på Deir Yassin massakren i gigantskala. Det er Irguns ånd som overtok dagens Israel og den kjemper også for full seier over det noenlunde sekulære Israel. De er zionister de og.

Det er vanskelig å se at denne latente zionistiske borgerkrigen vil være ublodig i årene framover.

Daniel Kupfert Heller: Jabotinskys Children,2017.

Forsidebilde: Juanma Clemente-Alloza

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar