Derimot: Infiltratører blant oss? Globalist-makta er konsentrert hos en liten gruppe mennesker. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Northern Light

Er vi vitne til et gigantisk spill? Er strategien å bringe verden til kanten av atomkrig, men ikke lenger? Er den egentlige hensikten å tømme statskassene til vestlige land med utgifter til opprustning og forgjelde landene, så herskerklassen kan forsyne seg med alt de vil ha av Europas industri og aktiva?

For herskerklassen skal også bo på Jorden, og ikke på en utbombet og radioaktiv Jordklode hvor store deler vil se ut som Mars. Som forresten har store forekomster av xenon-129 radioisotopen, som bare kan komme fra hydrogenbombe eksplosjoner detonert høyt i atmosfæren. Alt ifølge plasmafysiker John Brandenburg og flere andre fysikere – en diskusjon som presse og media holder unna førstesidene. Det kan faktisk ha en sammenheng med begivenhetene som utfolder på Jorden idag.

Det kan ha vært en teknologisk sivilisasjon på Mars som ble utslettet i en atomkrig. Men hvordan kan det ha vært en sivilisasjon der, for Mars kan ikke holde på en atmosfære? Men NASA har utformet planer for å terraforme Mars og opprette en atmosfære som Mars kan holde på ved hjelp av skjoldgeneratorer i et nettverk rundt planeten, så ikke solvinden eroderer bort atmosfæren. Noe som er lett for sivilisasjoner i vår galakse som kan kolonisere solsystemer. Har noen her på Jorden vært på Mars før? Hvem er de i NASA som driver med utforskning av Mars, de som har styringen av Mars-roverne, og som tar i mot data og bilder fra roverne og sonder, og «airbrusher» hundrevis av dem, før vi andre mennesker får se dem?

Det tyder på at det har vært kriger i vårt solsystem for hundretusener av år siden, som de gamle skriftene forteller om, fra Bibelen til de indiske vedaene. Et av de mest underslåtte vitenskapelige funn i de senere år, er funn av bløtdeler i dinosaurfossiler, som blodårer, blodprodukter og bindevev, som lot seg datere med C14-metoden, 34.000-70.000 år gamle. C14 har en halveringstid på 5.730 år, og da kan ikke dinosaurene være 65 millioner år, datert etter de geologiske strata de er funnet i.

Evolusjonsteorien er dermed ikke som vi har blitt fortalt, den er konstruert. For hvis vi tror på at alle menneskers opprinnelse er her på Jorden, fra en felles «ur-mor» på den afrikanske savannen for 250.000 år siden som vi har blitt fortalt, så har en fremmed fiendtlig menneskerase fra en rivaliserende sivilisasjon klart å skjule seg i blant menneskene her på Jorden.

Det er det god grunn til å tro. Bare et par tusendeler av verdens befolkning har med sin globalistiske agenda klart å få eierskap og kontroll på over halvparten av Jordens øvrige befolkning, og besitter i dag med den monetære makten, den politiske makten (som har gitt dem den monetære makten), presse og media makten, rettmakten, nasjonalt og internasjonalt, og militærmakten som også disponeres av deres politikere.

De eier alle konglomeratene som Big Pharma, Big Food, Big Finance, Big Armament-industry, Big Insurance, Big Oil, og de enormt mektige kapitalforvaltningsselskapene som BlackRock, Statestreet og Vanguard og alle andre, som har styrende aksjeposter i alle store selskaper i verden. De har ansvaret for hvordan det ser ut i verden med deres økonomiske og militære kriger, og kjemisk krigføring mot befolkningene med bruk av Big Pharma og Big Food.

I verden i dag eier under en prosent av Jordens befolkning over halvparten av verdens rikdom og velstand, og i følge Unicef: «Hvert fjerde barn i verden under fem år lever i alvorlig matfattigdom. Årsaken er ulikhet og konflikter». Det mangler ikke penger, men de er i herskerklassens lommer, deres globalisme konsentrerer all rikdom og velstand til deres klasse. Bare fire selskaper eiet av dem, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill and Louis Dreyfus kontrollerer nesten 90 prosent av verdens handel med korn, samt børsene for basisvarer, som skruppelløst driver prisen på korn, ris og mais til høyeste nivå før de selges.

De fleste paleontologene, antropologene, biologene, arkeologene og historikerne som har satt sammen historien om hvordan mennesket har utviklet seg fra primater, og derfra til homo sapiens som raskt klarte å organisere de første bysamfunnene med jordbruk og lover, opphøyet fra teori til lære av utdanningsinstitusjonene, og popularisert av presse og media, har samme etnisitet som billionærkabalen, og de fleste av alle som utgjør toppskiktet i de overstående nevnte maktene.

Det er akkurat en slik strategi en kan forvente av en fiendtlig menneskerase, som vil integreres og assimileres med Jordens befolkning, som dermed ikke kan få seg til å tro at de er menneskehetens fiende. Helt nødvendig for å erobre Jorden og ta de mennesker de vil ha som slaver.

Har krigen som endte sivilisasjonen på Mars blitt flyttet hit til Jorden? Hvis herskerklassen ikke får viljen sin med sin nye verdensordning hvor de eier alt, og har slavebundet de som får leve av Jordens mennesker; vil de starte en atomkrig som på Mars? Er det deres plan B? Er herskerklassen en fiendtlig menneskerase fra en rivaliserende sivilisasjon? Slik verden ser ut, er kan en stille spørsmål om det.


Hentet fra Derimot sitt kommentarfelt. Det er unntaksvis at vi publiserer artikler fra ukjente skribenter. Vi gjør det på grunn av innholdets interessante perspektiver, som er verdt å dele.

Forsidefoto: Lexica.art

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar