Derimot: Illusjonene rår: Noen i Norge tror at Trump vil snu den skakk-kjørte USA-skuta.

Derimot.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

derimot.no:

Document som dobbeltspiller

Jan Hårstad

Nå har det da endelig gått opp for den USA-frelste Hans Rustad at USA er på vei til en orwellsk politistat og er i allmen økonomisk og moralsk oppløsning. I hans melding på video 20. mai utbroderer han dette og konkluderer:

«USA har forspilt sitt historiske mandat og har mistet retten til å forsvare Friheten.»

Vel. Det er ikke det documents ledende geopolitiker Steiro skriver lederartikler om på Document. Han skriver at Norge må spa opp 2% av BNP eller helst mer til Nato-forsvaret, for USA er Norges «hovedallierte». Og han nevner ikke i en eneste artikkel at Norge har gitt USA fire autonome baser i landet.

Så Rustad kan fortsette å jamre over utviklingen i USA, men han overfører ikke noe av tenkningen sin til amerikaniseringen av Norge. Det er noe Steiro tar seg av uten innblanding fra andre journalister der.

Det er ingen web i Norge som har dyrket de offisielle mytene om USA sterkere enn Hans Rustad i Norge og her har han vist seg som en ekte Thorbjørn Egner-filosof. Verden deles inn i de gode og de onde. Israelsk zionisme er godhet, Trump er godhet, amerikansk bombing av Libya var også frihetsgodhet. Biden familien er onde, men håpet består i på Document at det kommer POLITIKERE både i USA og Norge som er så edle at de redder «demokratiet» og «friheten».

Som sentrale Steiro skriver:

«Men kanskje får vi da ærlige og redelige politikere tilbake igjen. Det må være lov å håpe.» (27.4)

Dette er faktisk documents generallinje. Det er ved gud ikke folk og arbeiderklasse som må rydde opp i uføret i verden, men the chattering classes, under forutsetning at de er «gode» som en Donald Trump. I Document tror man i ramme alvor at Trump-dynastiet var mindre gangstere enn Biden-mafiaen. Skjønt det finnes titalls bøker som redegjør for Trump kriminaliteten.

Det er ikke antydning til at Rustad har tenkt å gjøre noen som helst selvkritikk for sine historiske bifall for USAs permanente kriger siden 9/11 på Manhatten.

Noen tror at korrupsjon er enkelthandlinger. Men det er et system som får utvikle seg over tid.

Document var som arkivet kan bevise, fullstendig klakør for alle disse krigene som faktisk senket USA som verdensmakt. Ingen brukte ord som «frihet» og «demokrati» oftere i norsk presse enn Hans Rustad når hundretusenener ble bombet i Irak, Libya og Afganistan.

Høyere politikk er dobbeltspill. Nå gjelder dette også Document: kritikk av USA og mer amerikansiering av det norske forsvaret. Det swinger godt

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar