Derimot: Ikke for en neve dollars: Enormt norsk pengebruk for å redde klimaet – uten effekt. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Equinors «klimakutt»

For 50 milliarder kroner reduserer Equinor den globale oppvarmingen med ca. 0,00004 grader. Halleluja!

Av Jan Herdal

Equinor tar grep og vil redusere «den globale oppvarmingen» med noe sånt som 0,00004 grader. Kostnaden er anslått til 50 milliarder kroner. Oljeselskapet skal redusere sine CO2-utslipp med 5 millioner tonn innen 2030. Hvor mye CO2 er dette egentlig?

Foto: Equinor (Bo B. Randulff og Even Kleppa)

Kina er verdens største utslippsland. Økningen av Kinas CO2-utslipp i 2018 var på vel 460 millioner tonn. Økningen aleine er ca. ti ganger så mye som Norges samlede utslipp. Hvor mye Kinas økning blir fram til 2030 er uvisst. Landet har ingen forpliktelser i forhold til Paris-avtalen.

______________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

______________________________________________________________________________

Equinors «klimakutt» fram til 2030 utgjør vel 1 prosent av Kinas økning bare i 2018. Kinas totale årlige utslipp er på ca. 10 milliarder tonn CO2. Norges samlede utslipp utgjør ca. en halv prosent av det. Equinors kutt igjen utgjør ca. 10 prosent av Norges totale utslipp.

Hvor mye global oppvarming innebærer 5 millioner tonn CO2? La oss for regnestykkets skyld et øyeblikk kjøpe klimapanelets og den tilhørende sektens mildt sagt tvilsomme hypotese om CO2 som vesentlig klimadriver.

Her er det mange måter å regne på, og ingen sitter med noen form for fasit, men for å forsøke å gjøre et rimelig overslag:

FNs klimapanel anslår i sin spesialrapport fra 2018 at akkumulerte menneskeskapte CO2-utslipp på 420 til 580 milliarder tonn i perioden 2018-2035 kan medføre en halv grad global oppvarming. Snittanslaget er på 500 mrd. tonn, eller 1000 mrd. tonn for en grad oppvarming.

Kina bygger kullkraftverk for fullt til tross voksende import av russisk gass.

Om vi er rause med Equinor, kan vi anslå at de har akkumulert en CO2-reduksjon på 40 millioner tonn innen 2035. Om jeg har fått desimalene riktig nå, skulle dette ifølge klimapanelets egne anslag tilsvare en global temperaturreduksjon på (sånn cirka) 0,00004 grader.

Uansett en desimal eller til og med to – det er med andre ord ikke målbart. Null. Nada. Men det er beregnet å koste det norske samfunn høyst reelle 50 milliarder kroner. For det er vi som skal ut med disse pengene. Ingen bør være så naiv å tro at det er Equinor som legger dem på bordet.

Equinors tiltak består i hovedsak av elektrifisering. Den vil kreve et økt årlig strømforbruk på 11-12 TWh. Norge hadde i fjor null eksportoverskudd av kraft. I 2018 var overskuddet på ca. 10 TWh. Elektrifiseringen av bilparken fortsetter.

Den grønne galskapen er i ferd med å innføre strømmangel i vannkraftlandet Norge, med tilhørende prisøkninger på strøm – og press for å rasere norsk natur med vindmøller. Der sitter Equinor allerede på profitørsiden av bordet.

Tidligere publisert på derimot.no

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar