USA innrømmer: Vi serverer en del falske nyheter.

Derimot.no

Når det nå viser seg at USA bruker informasjon med lav troverdighet i propagandakrigen mot Russland melder det seg et annet spørsmål med styrke. Hvordan kan vi vite hva som er sant og ikke sant når en blander rykter, løse påstander og faktisk informasjon?

I praksis svekker dette USAs troverdighet, men ikke i særlig grad i opinionen som bare forholder seg til vestlige nyhetskilder. De skiller ikke mellom troverdig, solid informasjon og spekulasjoner. De serverer det hele som en «informasjons-graut» det er opp til publikum å fordøye. Mange sluker grauten fordi den er i overensstemmelse med deres i lang tid programmerte opplevelse av verden: «Vi er det snille og russerne er ikke bare dumme, de er onde.»

Kamuflasje-nett

Det er slik propagandaen fungerer. Men her løfter en litt på kamuflasjenettet i propagandakrigen. Og dermed forteller en at det ikke bare er solide gjenstander som holdes under nettet, men pappfigurer uten substans.

Det er greit å vite for de som vil være informert og beholde litt av sin kritiske sans i den «blodtåken» som krigspropagandaen har forårsaket i hodene til mange som prøver å følge med.

Knut Lindtner
Redaktør

USA kommer med feil etterretning i informasjonen om krigen mot Russland.

USA har ingen bevis på at Russland forbereder angrep med kjemiske våpen, til tross for påstander fra Biden-folk.

Av Dave DeCamp

I de siste ukene har noen i det offisielle  USA, inkludert president Biden, påstått at Russland tenker på å bruke kjemiske våpen i Ukraina.

Men tre personer fra det offisielle USA fortale NBC News at det ikke finnes beviser på at Russland har flyttet noen kjemiske våpen i retning Ukraina. De påstår at dette er noe av den krigs-informasjonen som blir brukt mot Moskva.

man in black crew neck shirt
Ikke alt vi ser og hører er slik det virker.

Det offisielle USA sier at Biden-administrasjonen har spredt avklassisifisert etterretning som ikke var «bunnsolid». 

NBC-rapporten sier at flere USA-ansatte har innrømmet at USA har brukt etterretning som våpen mot Russland «til og med når de ikke trodde på at innholdet i informasjonen ikke var til å stole på». 

Rapporten sier at USA har brukt informasjon med «lav troverdighet», som påstandene om kjemiske våpen. Dette skal ha blitt brukt som «avskrekkende virkning».

Én ansatt fortalte til NBC at ved å komme med slik feil-informasjon «prøver USA å komme inn i Putins hode».

Et annet eksempel på at USA kommer med feil etterretning er påstanden om at Putin blir feilinformert av rådgiverne sine om krigen i Ukraina.

Dette dukket opp i mediene forrige uke.

To personer i det offisielle USA fortalte NBC om etterretning om at Putins indre sirkel lyver for han. Dette var imidlertid ikke «helt sikkert», og var mer «basert på analyser enn på virkelige bevis».

I en annen villedende etterretningsrapport sier USA at Russland vil anse det å skaffe Ukraina MiG jagerfly som en opptrapping. Det styrket Pentagons syn på ikke å overføre flyene til Kiev.

Men to andre USA-ansatte sa at Pentagon iallfall stemte for å sende Stinger-missiler, som både USA og deres allierte har gitt til ukrainerne. 

En europeisk offisiell og to USA-offisielle sier at påstandene om at Russland har bedt Kina om militær hjelp «mangler ethvert bevis».

Både Beijing og Moskva har på det sterkeste nektet for denne påstanden etter at den var blitt spredt via vestlige medier.

NBC-rapporten sier at ved å avklassifisere så mye etterretning var Biden-administrasjonen i stand til å forutse Russlands invasjon av Ukraina.

Men i tiden før invasjonen, og også etterpå. har rapportene i vestlige medier vært fulle av ubekreftede påstanden både om Russland og om Ukraina.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde v/Jerico Santander

5 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 5 ganger.

Post Views: 22

Les artikkelen direkte på derimot.no