Derimot: Hvorfor støtter USA Israels overgrep?USAs regjeringspolitikk bestemmes i stor grad av sponsorene, ikke av velgerne. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Greg Reese om det sionistiske dødsgrepet på den amerikanske regjeringa

Følgjande artikkel er ei omsetjing av ein transkripsjon frå The Exposé, som igjen er basert på ein episode av The Reese Report av Greg Reese, som jobbar for InfoWars, nettstaden til Alex Jones:

Det sionistiske dødsgrepet på den amerikanske regjeringa

Av Greg Reese

Då Netanyahu kravde at protestane mot Israel skulle stoppast, lydde den amerikanske regjeringa fordi våre medlemmer av Kongressen alle har blitt kjøpte og betalte med skattepengar gjevne til American Israeli Political Action Committee, kjent som AIPAC. AIPAC skryter openlyst om dette på si offisielle nettside, fordi dei ikkje må reigstrere seg under Foreign Agents Registration Act, som krev at agentar frå utanlandske sjefsaktørar må registrere seg og gje innsyn.

Då dei starta opp i 1962 var dei kjent som American Zionist Council, og president John F. Kennedy gav dei ordre om å registrere seg som ein utanlandsk agent. Saman med medlemmer av den amerikanske regjeringa, kjempa sionistane mot dette. I oktober 1963 vart der førebudd skjema som dei skulle bruke til å registrere seg. Men neste månad var JFK offer for eit attentat. Og Israel har aldri blitt bedne om å registrere seg sidan den gongen.

Fire år seinare gjekk Israel til åtak på USS Liberty, og drap dusinvis av amerikanarar og skadde over hundre. Den amerikanske regjeringa hjelpe dei med å dekkje over det som eit uhell.

På sjølvaste 11.september vart fem israelarar som vart sett fotografere kollapsen til tvillingtårna medan dei jubla, arresterte og halde i fangenskap i fleire veker. I dokument som seinare vart offentleggjorde gjennom ein FOIA-førespurnad, sladda FBI ansikta deira i bilete der dei poserte framfor dei brennande tårna. Og skildra dei som glade og joviale. Ein av dei sa at «Israel no har håp om at verda vil forstå oss.» I slutten av dei avgraderte dokumenta blir dei spurt om dei hadde førehandskunnskap til hendinga og om dei var der for å filme den – og svaret deira vart sladda. So fort dei sleppte fri, reiste dei tilbake til Israel, der dei var på TV og bekrefta at svaret var ja.

Dei dansande israelarane hadde falske student-ID-kort. Og fleire forteljingar om mistenkjelege israelske kunststudentar vart rapportert å vere i ferd med å infiltrere statlege bygningar. Meir enn hundre av desse israelske kunststudentane vart arresterte. Fox NEWS rapporterte at desse kunststudentane tente innan militæretterretning og eksplosiv-einingar.

I mars 2000 budde fleire av desse Mossad-kunststudentane i World Trade Center som del av World Views Artist-in-Residence-programmet. Dei heldt til i 90. og 91.etasje der veggar var uferdige og ein kunne sjå berebjelkar. Ein medlem av denne artistgruppa, Hanan Serfaty, vart arrestert av DEA som del av den israelske spionringen. Men identitetane til dei andre 14 israelarane som budde saman med han, har aldri blitt offentleggjort. Desse israelske artistane delte bustad med ei gruppe austerrikske artistar kjent som Gelatin, som arbeidde på eit prosjekt kalla «The B Thing», som involverte å fjerne vindauge i 91.etasje i Nordtårnet. Ein liten balkong vart bygt for at folk kunne stå på dei medan bilete vart tekne av eit helikopter. Ei anna gruppe kalla E Team, styrte helikopteret, som hadde nummeret N666LH. Dette helikopteret skulle bli del av ei kunstutstilling om dette prosjektet, som etter planen skulle opne 11.september 2001.

I mars 2001 hadde E Team eit kunstprosjekt som vart kalla «127 Windows». Offisielt skulle dei skrive namna sine på utsida av tårnet. Dei hadde ei artistskisse over korleis prosjektet var meint å sjå ut, men det ser ut som det aldri skjedde. Og 11.september krasja American Airlines Flight 11 inn i nøyaktig den same staden der dei visstnok førebudde seg på å utføre dette.

I 2001 publiserte Gelatin ei bok om prosjektet og skildra det som eit konspiratorisk verk. Det inkluderer ei teikning av nokon som fell på hovudet frå 91.etasje med orda 300 meters of pure pleasure [«300 meter med rein nyting»].

Gelatin vart opphavleg stava slik som eksplosivet, men vart offisielt endra i 2005 [då det byrja å bli stava Gelitin i staden].

Og 11.september-kommisjonsrapporten nemner ikkje Gelatin, E Team eller nokon av dei israelske Mossad-kunststudentane.

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.

Forsidebilde: Bermix Studio

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar