Derimot: Hva forårsaker egentlig klimaendringer?Påstanden om et varmere klima er basert på et bedrag, og forskere over hele verden tilbakeviser klimafortellingen – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Astrofysiker Willie Soon: «Klimaaktivisme har blitt den nye religionen i det 21 århundre – kjettere er ikke velkomne, og har ikke lov til å stille spørsmål».

Av Lance D Johnson

I et forsøk på å redde verden fra «klimaendringer», bruker vestens regjering billioner av dollar på flere prosjekter som er avhengige av en uærlig taktikk, hvitvasking og innsidehandel. Roten til klimakrisehysteriet er svindel med innsamlede temperaturdata om klimaet, og forskere over hele verden tilbakeviser klimaendringsnarrativet.

Forskere finner feil i innsamlede globale temperaturdata.
Regjeringer over hele verden bekjemper et ikke-eksisterende problem som er blåst fullstendig ut av proporsjoner, sammenlignet med faktiske problemer som folk står overfor. For å gjøre vondt verre, følger Biden-regimet dogmet og stoler på sin siste National Climate Assessment-rapport, for å argumentere for at menneskelige aktiviteter øker den globale temperaturen. Retningslinjene som kommer ut av Washington DC vil begrense, kontrollere eller redusere menneskelige aktiviteter i stor skala, for å redde planeten fra temperaturendringer som uansett er utenfor vår kontroll.

National Climate Assessment-rapporten (basert på en partisk agenda og drevet av multinasjonale forretningsinteresser), bruker svindel med temperaturdata for å drive klimahysteriet. Rapporten slår fast at menneskeskapte utslipp av «drivhusgasser» som karbondioksid gjør at jorden blir farlig varm. U.S. EPA og FN panel IPCC deler dette synet, og deres ledere presser på for store globale politiske endringer for å bekjempe det.

Men forskere fra hele verden innen en rekke fagfelt slår tilbake. Disse forskerne peker på fagfellevurderte studier som viser feil i globale temperaturdata. Noen av problemene med temperaturdata er mangelen på geografiske og historiske data, varme fra urbane områder som er misvisende, og manipulering av data med en prosess kjent som «homogenisering».

I følge tre uavhengige forskere ved Center for Environmental Research and Earth Sciences (CERES), er disse datafeilene så alvorlige at de gjør temperaturtallene – og modellene som er avhengige av dem – ubrukelige. Når en fjerner manipulerte temperaturdata fra bildet, forsvinner den påståtte «klimakrisen». Alex Newman fra Epoch Times beskriver denne manipuleringen i detalj. Menneskeskapte aktiviteter har ikke skylden for disse temperaturendringene. Det er politikken som vil kontrollere menneskelig aktivitet, og som er totalitær og basert på svindel og hysteri.

Kan man kalle klimaaktivisme en form for ny religion? Bilde: Lexica

«Klimaaktivisme har blitt den nye religionen i det 21. århundre – kjettere er ikke velkomne og har ikke lov til å stille spørsmål», sa CERES-grunnlegger og astrofysiker Willie Soon. «Men god vitenskap krever at forskere oppfordres til å stille spørsmål ved IPCCs dogme. Den påståtte korrekte globale temperaturoversikten er en av de helligste dogmene til IPCC».

Dagens temperaturer i urbane områder brukes for å gi et skjevt bilde av historiske temperaturdata.
CERES viser at naturlig klimavariabilitet forklarer hva som observeres. «Når folk spør om global oppvarming eller klimaendringer, er det viktig å spørre: ‘Siden når?’ Tallene viser at det har blitt varmere siden 1970-tallet, men at dette fulgte en periode med avkjøling fra 1940-tallet», sa han.

Når dagens temperaturtall sammenlignes med 1800-tallet, ser verden ut til å ha varmet seg drastisk opp, men sett i perspektiv var 1800-tallet «eksepsjonelt kaldt» og var historisk sett en mini-istid*. På grunn av dette kan temperaturene i det 21 århundre betraktes som normale, og de høyere CO2-nivåene kan betraktes som mer gunstige for plantevekst og jordbruk.

Videre, dataene som historisk har blitt samlet inn fra landlige værstasjoner, havmålinger, værballonger, satellittmålinger, tre-ringer, isbreer og innsjøsedimenter, «viser at klimaet alltid har endret seg», sa Mr. Soon. Han sa at klimaet utenfor byene ikke er unormalt. Det er varmen fra de urbane områdene som gjør at temperaturtallene blir misvisende, og dette er temperaturkildene som ekstrapoleres for å påstå at hele kloden koker. Men det er bare ikke tilfelle.

«Hvis vi ekskluderer temperaturdata fra byer og som bare representerer 3 prosent av planetens overflate, får vi et helt annet bilde av klimaet», sa Mr. Soon.

*Den lille istiden er betegnelsen på en periode i Europa og Nord-Amerika som var preget av kjøligere, og mer ekstremt klima i forhold til den forutgående varme perioden i middelalderen. Den regnes vanligvis for å ha strukket seg fra 1550-tallet til 1850-tallet. Wikipedia.

Fra Natural News, publisert 12 mars 2024.
Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Orginalartikkel: Climate change data is based on FRAUD, and scientists around the world are pushing back against the narrative.

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar