Derimot: Hva består matvarene våres av? Mattilsetninger i pizza, pannekaker og hamburgerbrød knyttes til lavere antall sædceller. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Dr. Naomi Wolf slår alarm, og siterer fra fagfellevurderte studier.

Av John-Michael Dumais

Del 1. En ingrediens som ofte finnes i mange bakevarer, bearbeidet mat – og skolemat – kan forårsake oksidativt stress, DNA-skader og reduserte testosteron-nivåer og sedceller hos mannlige pattedyr, ifølge Dr. Naomi Wolf. I en Substack-artikkel og video fra 7 mars, påpekte Wolf den utbredte bruken av natrium-aluminiumfosfat i daglige matvarer, fra pannekakeblandinger og bakepulver til bearbeidede oster og frossenpizza.

Med henvisning til fagfellevurderte studier, koblet Wolf de vitenskapelige funnene til svekket reproduktiv helse og maskulinitet. «Testosteron, det er din libido», sa hun. «Og sedceller er fruktbarhet».

Hva er natrium-aluminiumfosfat og hvor finnes det?

Dr. Naomi Wolf i 2012

Natrium-aluminiumfosfat er et tilsetningsstoff som brukes i matvarer som emulgeringsmiddel, for heving og som stabilisator. Det er et hvitt, luktfritt fast stoff som er lett løselig i vann. Ingrediensen finnes ofte i bakevarer som kaker, muffins og kjeks, og mel og bakepulver. Den brukes også i bearbeidede oster for å forbedre tekstur og smelteegenskaper.

Utbredelsen av natriumaluminiumfosfat i skolelunsjer og hurtigmat, som pizzadeig og hamburgerbrød, er bekymringsfullt, sa Wolf. «Dette er hva barnet ditt spiser», sa hun. «Dette er det de får inn i kroppen når de spiser muffins, hurtigmat, hamburgerbrød, frossenpizza, frokostblandinger og nesten alle typer bearbeidet bakevarer». «Hvorfor er dette i maten vår?» spør Wolf. «Det må fjernes fra matforsyningen vår».

Sikkerhetshensyn og forholdsregler ved håndtering som kjemisk stoff.
Innophos sitt Actif-8 merkevare-sikkerhetsdatablad klassifiserer natriumaluminiumfosfat som et «farlig stoff eller preparat», som kan forårsake alvorlig øyeskade, hudirritasjon og luftveisirritasjon. Databladet for kjemikaliet advarer også brukere om å «unngå å puste inn støv, røyk, gass, tåke,damp og spray» fra kjemikaliet, og å «vaske seg grundig etter håndtering». Og det anbefales å bruke vernehansker og øye- eller ansiktsbeskyttelse ved håndtering av stoffet. Ved innånding kan natrium-aluminiumfosfat «forårsake irritasjon i øvre luftveier». Inntak av store mengder kan også føre til magekramper, kvalme, oppkast og diaré.

Til tross for disse advarslene, sa Wolf at det samme stoffet er mye brukt i matvarer uten noen sikkerhetstiltak for forbrukere. «Folk som håndterer dette produktet må blruke verneutstyr for å unngå øye- og hud- og lungeirritasjon», sa hun. «Så dette er hva barnet ditt spiser».

Studier av aluminiums giftighet for forplantning.
Wolf siterte et sammendrag av fagfellevurdert vitenskapelig litteratur om forplantningstoksisitet av aluminium av Robert A. Yokel, Ph.D., publisert i Critical Reviews in Toxicology. Gjennomgangen fant at å bli eksponert for aluminium, kan føre til uønskede virkninger for forplantningen hos mannlige og kvinnelige pattedyr.

Yokels analyse avslørte at «sed ble betydelig påvirket etter eksponering selv for mindre nivåer av aluminium enn kvinner». Hos både hann- og hunn mus og rotter resulterte økt aluminiuminntak i høyere konsentrasjoner av metallet i fosteret, morkaken og testiklene. Aluminium øker reproduksjons-toksisitet, etterfulgt av økt DNA-skade, og reduserte testosteronnivåer og sedceller.

Christopher Exley, Ph.D., en forsker på aluminiumtoksisitet og forfatter av «Imagine You Are An Aluminum Atom: Discussions With Mr. Aluminium», roste Wolfs innsats for å bringe de giftige effektene av aluminium ut til et bredere publikum. Imidlertid sa han også at påstanden i videoen hennes, om at aluminium var i covid-vaksinene er feil. «Vi lever i aluminiumsalderen og vi kan ikke unngå å komme i kontakt med det», sa Exley til The Defender. «Det har en betydelig innvirkning på menneskers helse – som det mannlige forplantnings-systemet». I 2017 publiserte han en studie som viste at to måneders eksponering for mengdene av aluminium i kostholdet svekket spermatogenesen og sedkvaliteten hos rotter.

Exley forfattet en Substack artikkel om evirkningen av aluminium på menneskers helse, sa at problemet har fått lite oppmerksomhet fra offentlige helsemyndigheter og media. Han bemerket også at aluminiumsindustrien har engasjert seg i «sensur før og etter publisering». I en nylig artikkel, «Thou Shalt Not Publish», fortalte Exley hvordan et «kjent aluminiumindustri-troll» ble invitert til å kritisere hans banebrytende forskning på aluminiums rolle i Alzheimers sykdom – år etter at den ble publisert. Keele University, som mottar midler fra Bill & Melinda Gates Foundation, stengte i 2021 Exleys nettsted og blokkerte finansieringen av forskningen hans, noe som tvang ham til å slutte.

«En kjemisk krig mot menn».
Wolf sa at virkningen av inntak av aluminium stemmer overens med observerte reduksjoner i maskulinitet, muskelmasse og libido blant yngre menn. Hun antydet at miljøfaktorer som eksponering for aluminium kan bidra til å forklare økte depresjoner, vektøkning og mindre interesse for sex blant menn. «Ikke bare forårsaker dette tilsetningsstoffet hormonell skade på menn, det forårsaker hjernebetennelser og er knyttet til demens og Parkinsons sykdom», sa hun.

Av andre potensielle kilder til at folk blir utsatt for aluminium, nevner Wolf syrenøytraliserende midler, vaksiner, kokekar og til og med værmanipulerings-prosjekter som sprayer aluminiums-partikler i atmosfæren. Hun pekte på en artikkel publisert i BMJ (British Medical Journal) av Dr. Giovanni Ghirga med tittelen «Solar geoengineering ved å injisere aluminiumoksid-aerosoler i den nedre stratosfæren, er en alvorlig trussel mot global mental helse». «Er opptaket av av aluminium i systemer rundt oss – spesielt i Nord-Amerika ikke en feil, men tilsiktet?», spør Wolf.

Et laboratorium hos FDA i USA

Wolf sa at hun ble «forskrekket» over hennes oppdagelser av en «kjemisk krig mot menn» rettet mot å redusere tradisjonell maskulinitet «som evnen til et fysisk forhold, og dermed familien». Denne krigen er rettet mot «våre mest sårbare menn, våre pubertale gutter – i skolens lunsjrom», la hun til.

FDA ‘ikke lenger ansvarlig’.
Wolf kritiserte U.S. Food and Drug Administrations (FDA) tilsyn med mattilsetningsstoffer, som natriumaluminiumfosfat, med henvisning til byråets «ekstraordinært korrupte og uaktsomme» håndtering av Pfizers covid-vaksiner.

Hun påpekte også at FDA ikke har stoppet blyforurensede kanel-eplemos-produkter, og i stedet legger ansvaret på produsenter og distributører for å sikre at produktene deres ikke har skadelige kjemikalier. «FDA kunngjør at de ikke lenger er ansvarlige for å sørge for at produkter importert fra utlandet er trygge å spise», sa Wolf. «Så vi forbrukere må passe på».

Fra Viligant News, publisert mars 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Dr. Wolf er forfatter, journalist, covid-vaksine motstander, og tidligere politisk rådgiver for Bill Clinton og Al Gore.
Orginalartikkel: Food Additive in Pizza, Pancakes Linked to Lower Sperm Counts.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar