Derimot: Globalister utgjør en fare Den største trusselen mot menneskeheten er oss selv

Derimot.no

derimot.no:

Av Jan Terje Voilaas

Min egen søken etter forståelse av hva som virkelig skjer i verden i 2023, og hvorfor, har tatt meg mer enn 2,400 år tilbake i tid til de klassiske Greske filosofer som Sokrates, Platon og Aristoteles og til Sparta Eldreråd som avgjorde om en baby kunne leve eller måtte avlives.

Denne ideen eller trangen til å leke Gud, er kanskje så gammel som menneskeheten selv, men har de siste 250 årene utviklet seg i en grad hvor hele menneskeheten nå står på spill, og næringen til eksplosiv vekst i denne psykopatiske tendensen kan godt ha vært utviklingen av Lombard Banking på 14-hundretallet, som kan ha vært selve startknappen, paradigmeskiftet som sendte Vesten fra sitt tredje til sitt fjerde evolusjons-trinn, fra Middelalderen til Materialismens tidsalder.

Jeg finner tidsperioden fra slutten av 1700-tallet til begynnelsen av 1900-tallet spesielt interessant, for ut av historiens hatt spratt da Mayer Amschel Bauer (1744) og Thomas Malthus (1766), og fra dem fikk vi verdens største banking-konglomerat og vår tids utgave «Eugenics».

Mayer slo seg opp på kjøp og salg av gamle mynter og antikviteter i Frankfurt, og derfra var ikke veien lang til bankvirksomhet. Allerede på slutten av 1700-tallet var Mayer den rikeste personen i den tyske finans-hovedstaden Frankfurt. Mayer og hans kone Guttle fikk til sammen 19 barn, men kun 10 levde til voksen alder, 5 gutter og 5 jenter. De 5 jentene ble giftet inn i andre mektige og rike familier, mens guttene, Amschel (1773), Salomon (1774), Nathan (1777), Kalman (1788) og Jakob (1792), ble så fort de var tørre bak ørene sendt ut i verden for å styrke familiens banking-business. Jakob ble sendt til Paris, Nathan til London, Kalman til Napoli og Salomon til Wien. Amschel, den eldste, ble holdt tilbake i Frankfurt for å ta over virksomheten der. Dette skapte «The Five Houses of Rothschild».

Det tok mindre enn 20 år for familiedynastiet å bli verdens rikeste og mektigste, og derfra har formuen grodd eksponentielt hvert år i over 200 år. Dynastiet sitter nå i sentrum for hele det globale monetære systemet, kontrollert gjennom Bank of International Settlements (BIS) lokalisert i sin egen geografiske enklave omgitt av Sveits, og hele klodens sentralbanksystem. Dette har vært mulig gjennom et stadig større globalt nettverk av partnere og «agenter», blant dem kjente navn som bank-kjempen J. P. Morgan, den Russiske oligarken Mikhail Khodorkovsky og investorene Warren Buffet og Charlie Munger, bare for å nevne noen fra en liste som er uendelig lang, og kanskje også inneholder navn som John D. Rockefeller som slo seg opp flere tiår etter at Rothschild-dynastiet tronet på toppen av verdens finanser.

I 1798, det samme året som Nathan Rothschild startet N M Rothschild & Sons Bank i London, publiserte Thomas Malthus boken «An Essay on The Principle of Population”, som fikk stor oppmerksomhet og skapte mye debatt da Malthus hevdet at hvis ikke veksten av klodens befolkning ble kontrollert, så ville sult og død bli resultatet. Moderne «Eugenics» ble født. Klodens samlede befolkning nærmet seg da 1 milliard.

I 1798 var Thomas Malthus 33 år gammel. Nathan Rothschild var kun 21. Kan Thomas og Nathan ha møtt hverandre i London? Kan den eldre ha påvirket den yngre? Kan Big Finance og Eugenics da ha fusjonert?

Den neste brikken som er verd å ta med her er John D. Rockefeller som kom fra enkle kår, men ble USAs rikeste mann gjennom Standard Oil som i 1911 ble tvangsoppløst i 34 ulike selskaper. Da hadde allerede Rockefeller satset tungt innenfor moderne medisin og helse, og fikk etter hvert monopolistisk kontroll over store deler av den industrien og også medisinsk utdanning. Rockefeller ga fødsel til det vi i dag kjenner som det globale «Big Pharma», høyst sannsynlig med Rothschild-dynastiets penger i ryggen.

I 1913 ble USAs nåværende sentralbank Federal Reserve (FED) etablert med Rothschild-dynastiets agent J. P. Morgan som dirigent. Denne etableringen ble etterfulgt av en rekke nye lover og organisasjoner som tillot at nasjoners befolkning kunne anses som en aktiva-post, og pantsettes, akkurat som en bonde som kan bruke sin saueflokk som pant for et nytt lån.

Helsevesenet utviklet seg også, sammen med et stadig «Bigger Pharma», som også måtte reguleres og organiseres, som i USAs tilfelle ble gjort som en avdeling under Forsvaret, så hele helsevesenet på gitte tidspunkt kunne brukes som et våpen under helt andre lover enn de sivile. Slik har WHO og skogen av globale helseforetak sannsynligvis helt uvitende blitt et apparat som ved behov kan aktiveres som et våpen under militær ledelse og lovverk, uten sivil eller politisk innsyn, og under kontroll av dem som kontrollerer verdens mektigste militære makt, USA og NATO, som er kontrollert av Rothschild-dynastiet gjennom FED som finansierer det hele.

Rothschild-dynastiet har stått bak og finansiert hver eneste krig og revolusjon siden 1798; Napoleons krigene, den Russiske revolusjonen, WW1, WW2 og den Kinesiske revolusjonen. Hvor kommer pengene fra som har finansiert det faktum at USA har vært i krig hver eneste dag et eller annet sted i verden de siste nesten 100 år? De kommer fra FED og fra investeringer og kontroll av «The Military Industrial Complex», som bare i USA består av flere tusen bedrifter som gir arbeid til over 3 millioner mennesker. Hvem gikk løs på Russland da Sovjetunionen kollapset i 1990? Hvem har finansiert 45 år med eksplosive vekst i Kina? Hvem står nå bak krigen mellom NATO og Russland i dagens Ukraina? Hvem presser nå på for et nytt frontavsnitt i Asia og for WW3? Hvem står bak de utallige angrepene på USA og Vesten som nå pågår, og på store deler av menneskeheten med crisper, hydrogel, 5G, mRNA, geoenginering og sosial enginering?

Det finnes en gruppe bullshit-radar-utstyrte spesialister i USA som for alvor våknet under den iscenesatte C19-pandemien og spesielt da mRNA-våpenet ble rullet ut i en fart som brøt absolutt alt av etiske medisinske spilleregler og regulering. Denne gruppen har brukt all sin tid de siste par årene på å nøste trådene tilbake i tid for å finne svar. Jeg følger noen av dem; blant andre Sasha Latipova, Todd Callender og ikke minst Catherine Watt, som har avslørt og dokumentert at mRNA-vaksinene aldri ble testet, men ble tatt i bruk under militær lovgivning som et «countermeasure» mot det jeg tror er en global befolkning som gradvis vil miste sin verdi, ikke sin egenverdi, men som verdi for herskerklassen, for Mr. Global, som i det alt vesentlige er Rothschild-dynastiet og deres nettverk av agenter og tjenere.

Det kan godt være at denne herskerklassen er den Khazariske Mafia, etterkommere av «The Kingdom of Khazaria», som ble oppløst og folket drevet på flukt av russere og persere på 1200-tallet. De flyktet i flere retninger med sine plyndrede rikdommer og sitt forskrudde menneskesyn, mot Midtøsten, men også mot dagens Ukraina, Ungarn og sydlige Tyskland og senere til de fleste deler av verden. Kan dette forklare det intense Ukrainske hatet mot Russland og Iran?

Uansett, slavene på planeten Slavelandia vil raskt erstattes av ny teknologi, så hvorfor ta kostnad og risiko ved å holde dem i live? Enhver fornuftig bonde vil kvitte seg med sauer ingen etterspør. De har null verdi, kan ikke pantsettes og koster penger og ressurser å holde i live. Det er slik de betrakter oss vanlige mennesker, som slaver og sauer, som nå skal avlives i takt med introduksjon av ny teknologi. mRNA-vaksinene er kun ett av mange våpen som nå rettes mot menneskeheten som må og skal reduseres.

Russland, Kina og Den Khazariske Mafia

Mange tror at Russland og Kina har latt seg kjøpe og blir brukt av Mr. Global, og argumenterer godt for det; Young Global Leader Vladimir Putin, Kina som det første teknokratiske diktatur, begges nære samarbeid med WHO og ikke minst med Khazaren Klaus Schwab og WEF etc.

Jeg har hele tiden tvilt, bildet stemmer ikke med det Kinesiske og Russiske folk, med deres historie og kultur, med deres sterke nasjonale identitet, ikke i mitt hode. Jeg har hele tiden klamret meg til det håp at Kina og Russland en dag vil være sterke nok til å ta opp kampen mot klanen som har påført deres og alle andre land så stor lidelse. Jeg er muligens naiv som har et slik håp, men Putins 20-årige kamp mot sin egen oligark-klasse, mange av dem Rothschild-agenter, og ikke minst hans taler, har holdt håpet i live.

Kina har ligget lavt i terrenget, spesielt etter Russlands intervensjon i slaktingen av Russere i Ukraina, men de har rustet opp i mange år og forberedt seg på en krig historien forteller dem de ikke kan unngå. Kina har bak lukkede dører snakket om «Unrestricted Warfare» og «The Final War» i over 20 år.

Mandag 20 februar lettet Kina på sløret og la frem sitt offisielle syn på USA i en velskrevet artikkel publisert på hjemmesiden til Ministry of Foreign Affairs of the PRC. Holy smoke, for en salve det var. Imperiet fikk passet påskrevet som aldri før, i en saklig beskrivelse av hvordan Kina og store deler av menneskeheten ser på og opplever Imperiet og dets fotslikkere. To dager etter denne artikkelen, kunne TASS rapportere at Kina er klar til å «join forces» med Russland, ifølge Kinas fremste diplomat Wang Yi.

La meg understreke; det er IKKE amerikanere, russere, ukrainere, kinesere, nordmenn, svensker eller noe annet folk på kloden som er våre fiender. Ytterst få kvinner og menn i verden vil andre noe vondt, snarere tvert imot. Det er Mr. Global som er menneskehetens fiende #1.


Dette er ca den siste halvparten av kronikken til Jan Terje Voilaas.
Den første halvparten ble publisert av Steigan.no
og kronikken heter De døde klager ikke.

Bildet er hentet fra Lexica.art

38 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 38 ganger.

Post Views: 69

Les artikkelen direkte på derimot.no