Derimot: Frykt for det nye? Vi har eksempler på oppfinnelser som har blitt suksesser etter hvert.

Derimot.no

derimot.no:

Av Terje Sørensen
Pensjonert advokat

Eksempler på oppfinnelser/nyetableringer o.l. som gjennom tidene har møtt sterk motstand, men som har blitt suksesser, og som i dag er allment godkjent

Jeg har over noe tid vært besnæret av og beskjeftiget med det som internasjonalt betegnes som «Artificial Intelligence» – AI – og på norsk «Kunstig Intelligens» – KI. Så langt er jeg fascinert og begeistret. I går, 31.8.2023, dristet jeg meg faktisk til å legge ut på Facebook et innlegg som i det alt vesentlige – tekst og tegning – var produsert av AI/KI. Overskriften var «STYRKE GJENNOM LIDELSE», se min scrapbook «Terje på facebook», https://www.terje-sorensen.no/terjep%C3%A5facebook.slideshow.pdf, sider 677 – 678. (31.08.2023)

Men de negative kritikerne og kritikkene hva gjelder AI/KI, er atskillige. Det er for mange nesten ikke måte på hvor farlig og truende AI/KI er! Og det virker for meg som det er de som rammes økonomisk og/eller omdømmemessig, som hyler mest og skriver med de største bokstavene!

Saken er dog den at om man ser på historien, har det alltid vært slik at nye oppfinnelser eller ordninger blir kritisert negativt.

Her er noen få eksempler på oppfinnelser, nyetableringer og ideer som i sin tid møtte sterk motstand, men som senere ble suksesser og nå er allment aksepterte:

TELEFON:

Da Alexander Graham Bell oppfant telefonen i 1876, ble ideen møtt med skepsis. Mange mente at det var unødvendig, og noen trodde til og med at det var umulig å overføre lyd over avstand. Nå er telefonen en uunnværlig del av moderne kommunikasjon.

BIL:

Da bilen først ble introdusert på slutten av 1800-tallet, ble den sett på som en raritet og en trussel mot hestetransportindustrien. Mange var skeptiske til sikkerheten og praktikaliteten. I dag er biler en integrert del av samfunnet vårt.

FLY:

Orville og Wilbur Wright støtte på mye motstand da de prøvde å bygge det første vellykkede flyet. Mange tvilte på muligheten til å fly, og skeptikerne kalte dem «gale». Nå er kommersiell luftfart en global industri.

KVINNELIG STEMMERETT:

Kvinnenes kamp for stemmerett var en lang og utfordrende prosess, møtt med mye motstand og motstandere som mente at kvinners rolle var begrenset til hjemmet. Etter mye innsats ble kvinnelig stemmerett gradvis innført i mange land, og nå er det en selvfølge.

INTERNETT:

Da Internett først ble utviklet, var det vanskelig for mange å forstå potensialet. Mange så ikke behovet for å koble datamaskiner sammen, og noen fryktet til og med sikkerhetsrisikoene. I dag er Internett en hjørnestein i moderne samfunn og kommunikasjon.

VAKSINE:

Innføringen av vaksiner ble møtt med motstand og frykt da de først ble introdusert. Noen var skeptiske til vitenskapen bak vaksinene og bekymret for mulige bivirkninger. Likevel har vaksiner reddet millioner av liv og spilt en avgjørende rolle i bekjempelsen av smittsomme sykdommer.

HOMOFILES RETTIGHETER:

Bevegelsen for LHBTQ+ rettigheter har møtt mye motstand og diskriminering gjennom historien. Men gjennom årelang aktivisme har det blitt oppnådd betydelige fremskritt når det gjelder likestilling og anerkjennelse av disse rettighetene.

Disse eksemplene viser hvordan ideer som først ble møtt med skepsis og motstand, til slutt har blitt akseptert som suksesser og har bidratt til å forme samfunnet på en positiv måte.

Hvis vi lar AI/KI utvikle seg under fornuftig menneskelig kontroll og tilrettelegging, tror jeg at denne teknikken vil kunne bli til stor hjelp for det store flertallet, og den kommer ganske snart bli tatt i bruk av de fleste, og de som måtte bli rammet negativt, vil måtte endre seg og sine innarbeidede teknikker. Slik er nå livet …

Les artikkelen direkte på derimot.no