Derimot: Forberedelse gjøres i EU-stater.Nato-tropper skal sendes Ukraina. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Franske militære har allerede fått mobiliseringsbrev

Av Paul Midtlyng

En gruppe pensjonerte amerikanske etterretningsoffiserer («Veteran Intelligence Personnel for sanity – VIPs) publisert denne uka et memorandum adressert til president Biden som ber ham stoppe før vi havner på randen av 3. verdenskrig.  I memorandumet beskriver de hvordan de franske planene om å først å sende ca 2000 militære (en forsterket brigade) til Ukraina kan bringe den militære konfrontasjonen ut av kontroll.  

På YouTube-kanalen «Judging Freedom» som drives av den tidligere dommeren Andrew P. Napolitano har flere av underskriverne utdypet utspillet og forklart i større detalj hvorfor Macrons risikoadferd må stoppes.  Underskriverne er blant et par dusin – mest godt voksne – personer med militær, diplomatisk eller politisk yrkesbakgrunn som har ukentlige diskusjoner med Napolitano om den aktuelle verdenssituasjonen, framfor alt om Gaza-krigen og Russland-Ukraina-konflikten.  Samtalene varer som regel 25-45 minutter og med et helt annet innhold enn det de etablerte mediene både i USA, EU og Norge propaganderer.

Scott Ritter

I en samtale med Scott Ritter (tidligere våpeninspektør i Irak) den 25. mars bekrefter Ritter at flere hundretalls franske soldater allerede kjemper «inkognioto» i Ukraina, og at det allerede har gått ut mobiliseringsbrev til ca 1600 nye med varsel om å være klar å fly til Romania.  Styrken vil bli utplassert bak fronten i Ukraina og vil -sammen med de franske troppene som allerede befinner seg i landet – utgjøre en forsterket brigade på om lag 2000 mann. Tydeligvis er det ikke planer om å gjøre dette til en «NATO-styrke» i første omgang, men som memorandum-forfatterne viser kan situasjonen lett komme ut av kontroll.

Tidligere CIA-analytiker Larry C. Johnson  som også ble intervjuet på «Judging Freedom»-kanalen samme dag, hvor han pekte på at også Polen har «inkognito» militært personell i Ukraina. På direkte spørsmål fra Napolitano angående Macron-planen svarte han at Russland «definitivt vil gå etter» utenlandske militære styrker som utplasseres på ukrainsk jord.  Han kommenterte også terroraksjonen ved Crocus City Hall nær Moskva den 22 mars, og særlig «magiske oppklaringen» som amerikanske myndigheter presenterte 55 minutter etter at aksjonen var avsluttet: nemlig at Ukraina slett ikke sto bak men derimot en grein av IS (IS-K).  Han minnet om at US-amerikanske tropper har stått hele 10 år i Syria uten å bekjempe IS, noe den syriske regjeringen med støtte fra Russland har stått for.

I en sending samme dag med den tidligere britiske diplomaten Alastair Crooke: «Is Europe preparing for war?» støttes Johnsons analyse av situasjonen: «ISIS-K is a cover story». Som flere andre mener Crooke det er åpenbart at terrorgruppen som slo til utenfor Moskva er «killing mercenaries, not jihadists». Han mener også det er påfallende at Victoria Nuland (i det hun gikk av) varslet om at «We have a nasty surprise for Mr. Putin, som er en uttalelse på linje med Joe Bidens kommentar om NordStream 2 den 7. februar 2022: «If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.» When asked how, the president says, «I promise you, we will be able do that.» 

Forsidebilde: Stephanie LeBlanc

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar