Derimot: For å støtte dollaren?Prisstigning i Norge av svekket krone. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Norske kroner gjøres stadig svakere.

Av Arild Haglund

Tidligere i vinter ble stilt spørsmål hvorfor stortingspolitikerne ikke reagerte mot den stadig svekkelsen av vår norske valuta.

Lite eller intet er endret siden den gang.

Norge er i den gunstige posisjon at støttekjøp av valuta kan være et effektivt virkemiddel. Det synes som det motsatte skjer.

Hva er det egentlig som kjøpes for norske kroner og som stadig presser valutaen i feil retning?
Svaret er vel først og fremst US Dollar.

Jens Stoltenberg uttaler rett ut at det er positivt med pengeinnsprøyting – av skattebetalernes penger – til de USAmerikanske våpenprodusentene som Lockheed, Raytheon med flere(!)

Til lesernes informasjon: Den USAmerikanske statsgjelda er nå 30% større enn BNP (Brutto Nasjonal Produkt), og er stigende. 

Dessuten synes norske politikere å være enige om å gjøre energiforsyningen så ineffektiv (kostbar) som mulig. Dette kommer på toppen av særnorsk inflasjonspress på grunn av valutasvekkelsen.

Nå blir spørsmålet: Hvordan vil en kommende endring arte seg for det norske samfunnet?

Forsidebilde: Dmitry Shamis

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar