Derimot: For å få opp tallene på varmere klode: Flyplassmålinger gir høyere temperatur enn omgivelsene. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

BBC bruker falske temperaturmålinger på flyplasser for å spre skrekk om klimaendringer.

Av Chris Morrison.

I forrige uke så vi et dramatisk eksempel på hvor langt presse og media har avveket fra den vitenskapelige metode, i sitt mål om å få folk til å tro at det skjer katastrofale klimaeendringer, og skremme samfunnet til å akseptere den globale Net Zero agendaen.

«London har hatt flere dager med over 30 °C, sier eksperter», lød en BBC-overskrift, med forslag om at London må tilpasse seg den «nye virkeligheten». Men det viser seg at «ekspertene» har brukt «flyplassmålinger, som fra City Airport i London». Det er vanskelig å tenke på et mer uegnet datasett for å fremme forestillinger om «ekstrem varme», annet enn kanskje å ta målinger ved siden av en smelteovn.

Flyplassmålinger viser seg å være varmere enn målinger i mindre urbane områder.

Lignende versjoner av historien dukket opp i en rekke aviser, inkludert Sky og Independent, noe som antydet at materialet ble sirkulert i hovedstrømpressen. Det stammer fra International Institute for Environment and Development (IIED), en grønn aktivistisk tenketank som samler inn midler fra en rekke offentlige og private kilder.

Analysen sies å være en del av et større prosjekt, for å se på hvordan «klimaendringer» påvirker verdens mest befolkede byer. Sky sa at IIAD-rapporten bare var en av advarslene det siste året, «om det presserende behovet for å tilpasse landet til klimaendringene». IIED-forsker Tucker Landesman hevdet at det var klart at «ekstrem varme er kommet for å bli, og London må tilpasse seg dette snart for at byen skal forbli levelig for alle».

Hans innsamlede målinger ble gjort ved siden av flere jetfly for å lage spådommer om «Thermogeddon». Men hva forskerne har oppdaget om by-varmeeffekten, og dens kortsiktige effekt på temperaturmålinger, så er det vanskelig å forstå hvorfor BBC kringkaster denne «nye analysen».

Bruken av data fra uegnede steder har ødelagt nøyaktige temperaturmålinger i de fleste meteorologiske operasjoner rundt om i verden. Tidligere i år avslørte Daily Skeptic at nesten åtte av ti av U.K. meteorologiske institutts målestasjoner, hadde enorme vitenskapelige «usikkerhetsfaktorer» som diskvalifiserte dem fra å gi nøyaktige målinger.

Verdens meteorologiske organisasjon rangerer værstasjoner fra klasse 1 til 5 basert på hvor mye menneskeskapte varmekilder som finnes nær målestasjonen. Klasse 4 har en «usikkerhet» på 2°C, og disse utgjorde 48,7 % av det meteorologiske institutts 380 målestasjoner. Klasse 5 har en «usikkerhetsfaktor» på 5°C, og disse gjaldt 29,2 % av totalen, med mange av stasjonene plassert ved rullebanene på lokale flyplasser. For eksempel blir det ofte referert til høye målinger på klasse 5 militærflyplassen på Northolt.

BBC-rapporten hevder at «virkelig ekstreme temperaturer» har blitt hyppigere, med syv dager over 35 °C de siste tre tiårene, hvorav fem har skjedd i løpet av de siste fem årene, viser statistikk fra 1994-2023. Statistikk viser også at passasjertallet på den utvidede City Airport tredoblet seg i løpet av den perioden, selv om tallene fortsatt er langt ned i forhold til årene før Covid.

Ifølge de offisielle tallene fra meteorologisk institutt, som som vi har sett må tas med mer enn en klype salt, har det vært en liten økning i gjennomsnittlig sommertemperatur siden midten av 1990-tallet. Når vi vet at den globale temperaturen har blitt svakt oppvarmet de siste 150 årene, med en oppgang fra den lille istiden, er dette ikke overraskende. Det som ville blitt ansett som en «fin» sommer på midten av 1930-tallet, er nå bare én grad celsius høyere, fremstilt politisert og alarmistisk med værkart malt i illrødt og lilla.

Ikke overraskende har mange av det metrologiske institutts varme-«rekorder» blitt registrert siden århundreskiftet. Nesten alle av dem er fra klasse 5 og klasse 4 værstasjoner. Klasse 5 maksimale temperaturrekorder, med deres «usikkerhet på 5°C, er rapportert i pressen i Nord-Irland og tre andre britiske områder.

Rekorden i Central S ble målt i St. James’s Park i London, stedet for en av de fem 40°C pluss-målingene fra 19 juli 2022. Det er enda flere klasse 4-rekorder med den høyeste skotske rekorden satt i Charterhall. Hawarden flyplass har den høyeste målingen i Wales. Ikke mindre enn fem britiske områder har rekorder i denne klassen, som kommer med en ‘usikkerhetsfaktor’ på 2°C.

Og, selvfølgelig, hvem kan glemme den nasjonale vitsen av en rekordmåling på 40,3°C den 19 juli 2022, på en RAF (Royal Air Force) militær flyplass ved Coningsby. Det skjedde når ikke mindre enn tre Typhoon-jagerfly landet på eller nær det tidspunktet.

Fra The Daily Sceptic, publisert 6 mai 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker og oversikter i orginalartikkelen.
Morrison er Daily Sceptics redaktør for miljø og klimasaker.
Orginalartikkel: BBC Uses Corrupted Airport Data To Circulate Scares About “Extreme Heat” And Climate Change.

Forsidebilde: Pascal Meier

Redaksjonen har lagt til tekst på graf.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar