Derimot: F-35 fremstilles som et forsvarsfly. Det skal brukes til å angripe Russland. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

I en reportasje på ABC-nyheter 17.mars om F35-flyene står å lese:
«Kampflyet F-35 beskrives som et teknologisk vidunder.

Av Arild Haglund

Den norske kampflygeren Morten «Dolby» Hanche forklarer oss hvorfor flyet har en fordel i møte med fienden, og hva som skiller maskinen fra den gamle arbeidshesten F-16.»

Til «kampflygeren Hanche» sine betraktninger er å bemerke:

Kritiske militæranalytikere i USA påpeker jevnlig at F35 aldri er blitt testet mot en reell motpart. Heller ikke F16 – disse er bare så vidt turt prøvd mot land i 3. verden.

I ABC-oppslaget med Hanche står også å lese:

«Han påpeker at F-35 er godt egnet til å ødelegge fiendtlig luftvern, og at dette er noe norske luftstyrker trener på sammen med amerikanske bombefly. I slike scenarier er målet gjerne fiendtlige luftvernsystemer som står på norsk jord i forbindelse med en tenkt invasjon.
– Å opprettholde kontroll i lufta er avgjørende. Da må man også kunne ta ut fiendtlig luftvern. Her er F-35 i egen klasse, sier Hanche.»Dette er det mest avslørende i artikkelen.

Selvfølgelig – hovedpoenget med stealth-hokus-pokusen er å anrette overraskelsangrep mot luftvernsystemer langt unna vårt norske fedrelands jord. Dette er NATO for feige til å erkjenne for et norsk publikum.

I stedet konstrueres opp et scenarie der en invaderende fiende etablerer luftvernsystemer på norsk jord(!) Hvor søkt dette virker skjønner en når vi vet at noe slikt i tilfelle vil bli en krevende og langvarig prosess. – i militært tidsperspektiv. Det virker som Norge og NATO knapt klarer å få til solide luftvernsystemer her en gang under fredelige og rolige forhold.

F-35 fremstilles helt feilaktig i norske medier. Det er et angrepsfly, svindyrt og fulle av feil.

Her er dog et motiv at eget luftvernsystem potensielt kan (vil?) skape problemer for F35 når disse skal snike seg ut som tjuver i natta for å angripe Russland!

Parallelt har utviklingsarbeidet i øst jamnt og trutt handlet om raffinering av motmidler mot «stealth». Her møter NATO-sjåvinismen seg sjøl i døra der de på og mellom linjene framstiller slaverne – særlig russerne som mindreverdige. (Stoltenberg: «De har ikke våre verdier!»)

At russerne sin framherskende militærdoktrine – av historiske og geografiske årsaker – er av defensiv natur burde være gnidd inn for de fleste de siste par år. F35 betegnes som tidenes dyreste norske investering. 

I Norge synes det ingen grenser for hvor mye som kan sløses bort bare summene blir store og «abstrakte» nok. Ellers – i disse skattemeldingstider blir vi minnet om hvor nidkjær staten er i å detaljkontrollere alle kategorier av den minst bemidlete del av befolkningen!

Redaksjonen har lagt inn bilde m/tekst

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar