Derimot: Etter 20 års krig i Afghanistan og våpen til Israels folkemord. Norge støtter fullt ut USAs kamp for demokrati og frihet i Ukraina. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

«Wollt Ihr den totalen Nato?»

Av Jan Hårstad

Etter at USA har ført permanent krig i Irak, Somalia, Serbia, Afghanistan og Syria samt levert våpen til det israelske folkemordet, heter det nå i alle norske media at Norge er i en superallianse med Nato for «demokrati og fred» i Ukraina. 

Som vi over lengre tid har påpekt: i forhold til folketallet på 5,5 millioner norske er det ingen stat i verden som leverer så mye penger til krig som vårt land. Nansenprogrammet er på hele 75 milliarder kroner og Gahr Støre skryter hemningsløst av det i en artikkel i Aftenposten i dag. (24 feb. 24)

«Alle partier på Stortinget i dag står bak programmet. Det er en styrke. Få andre land kan vise til det.»

Dette er helt sant og riktig. Det minner om Goebbels tale i Berliner Sportspalast 18 februar 1943:

 «Wollt Ihr den totalen Krieg?»

Ja, sa forsamlingen den gang og nå sier hele den offisielle og mediale klassen i Norge, Ja wir wollen totalen Nato.

Noe annet finnes ikke bortsett fra noen få webber driftet av en håndfull personer.

Tankene går til Sosialistisk Venstreparti som ble stiftet 16 april 1961 som et alternativ til Nato-AP. Nå er den samlede «venstresida» helt frelst på amerikansk ledet krig samtidig som den har funnet en nisje under Natos atomvåpen til å skravle om forskjellsNorge. 

Går det an å levere et større hykleri? Det norske folk drifter mot en katastrofe med sitt totale Nato. Det er intet mindre  enn den største politiske tragedie som har rammet nasjonen.  Det skal det norske folk snart få erfare.

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar