Vaksinene var ingen julegave fra legemiddelindustrien. Pandemien var godt forberedt i lang tid.

Derimot.no

For min egen del, men helt sikkert også for svært mange andre, har det vært vanskelig å forstå hvordan mange regjeringer kunne handle så samstemt og i takt som de gjorde da det som kalles «koronapandemien» startet vinteren/våren 2020. Mange reagerte som om de var oppstilt og stod på geledd og nesten bare ventet på marsjordre. Nesten som en militær avdeling. Alle tenkte likt og handlet ganske likt.

Det ga naturligvis opinionen inntrykk at dette var en vel gjennomtenkt og fornuftig reaksjonsmåte – siden alle gjorde det samme! Når alle gjør det må det vel være fornuftig.

Vi tror vi bestemmer sjøl, men så er det noen andre som trekker i trådene

Historien under forteller noe helt annet. Det er virkelig skremmende lesning. Den forteller om hvordan maktgrupper ut fra egeninteresser, gjennom god planlegging og organisering kunne få dette til. Det forteller om en makt-verden bak den vi vanlige mennesker lever i – en verden som har sin egen agenda – og som vi blir påtvunget uten at vi forstår det.

Vi tar på oss masker, hilser med albuene og holder avstand osv. i solidaritet med fellesskapet fordi noen vi stoler på sier det, selv om det strider mot all erfaring og fornuft. Men så er det kanskje del av en større plan som vi ikke ser og ikke skal se. Vi er blitt fingerdukkene til de som styrer på bakrommene.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

Nettverkene som skapte pandemien

For kort tid siden ble det publisert en video på Youtube, som handler om nettverkene bak pandemien. Da jeg har mottatt mange e-poster med tips om dette, vil jeg nå gjøre det klart at jeg har kjent til disse nettverkene i flere måneder, og at vi jobber med en bok om dem.

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

Youtube-kanalen Langemann-Medien ble det den 22.september lastet opp en video som for tiden skaper furore, og idet jeg skriver disse linjene (den 24.september, o.a.), allerede har 170 000 visninger. Videoen handler om et dokument som over 169 sider gir en oversikt over de nettverkene av NGO-er, selskaper, universiteter, offentlige etater og internasjonale organisasjoner som har å gjøre med Covid-19. Dokumentet ble laget av en IT-spesialist som ønsker å være anonym. Derfor vil jeg i denne artikkelen ganske enkelt kalle han «Mr.X».

I videoen forklarer Mr.X hvordan de ulike organisasjonene er knyttet sammen i et nettverk og sammen arbeider mot et felles mål. Han følger da framfor alt pengestrømmer, og påviser hvem som har betalt penger til hvem, og på hvilke tidspunkt disse pengeoverføringene har funnet sted.

focus photography of person counting dollar banknotes
Når noe betaler noen andre, er det for å få noe tilbake.

Da jeg siden videoen ble publisert, har mottatt mange e-poster med tips om den og det aktuelle dokumentet, vil jeg her for første gang fortelle at jeg har kjent Mr.X i flere måneder. Jeg har også god kjennskap til hans arbeid og framfor alt den informasjonen og kunnskapen som det har ledet fram til. Jeg vil her forklare hvordan vi ble kjent med hverandre, og hva vårt samarbeidsprosjekt går ut på (Ærlig talt er det først og fremst han som jobber, min del av arbeidet vil bli gjort senere.) Og jeg vil forklare hva han gjør, hvordan arbeidet hans er strukturert, og så vil jeg gjennom et aktuelt eksempel vise hvor eksplosiv den informasjonen som vi nå har kommet fram til, er.

Du bør også være tålmodig og lese hele artikkelen – jeg kan love deg at det lønner seg!

Jeg anbefaler deg først å lese denne artikkelen for å få en bedre forståelse – det er grunnen til at jeg først lenker til videoen på slutten av artikkelen. Se den etterpå, du vil da se hvorfor denne rekkefølgen gir mening.

Hvordan jeg ble kjent med Mr.X

I vår nevnte jeg i et Tacheles-program NGO-en Open Philanthropy, som jeg den gang syntes virket veldig interessant, men som jeg nesten ikke kunne finne noen informasjon om. Et par dager etterpå mottok jeg en e-post fra en person som viste til programmet, og skrev at han hadde informasjon om NGO-en, og spurte om jeg var interessert i denne informasjonen. Det var jeg.

Da skrev han til meg at han er IT-spesialist, og at han i begynnelsen av pandemien interesserte seg for NGO-enes rolle i pandemien. Han støtte da på et nettverk som er så stort at han ble nødt til å skaffe seg en spesiell programvare for å få en oversikt over den store datamengden.

NGO Programmes 2009-2014 | EEA Grants
Noen fremstiller NGO-ene (Ikke-statlige organisasjoner er organisasjoner som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en offentlig myndighet. Wikipedia) som veldedige organisasjoner som bare gjør godt. Det er en misforståelse. George Soros og Bill Gates har opprettet en rekke NGO-er for å fremme egne politiske og økonomiske interesser.

Programvaren henter informasjon fra NGO-enes sider om hvem de samarbeider med, hvem de betaler penger til, og hvem som har de ledende rollene. Dessuten bruker programvaren også Facebook og LinkedIn til å fastslå om og i hvilken grad de handlende aktørene har tilknytninger til hverandre. Det blir da ikke bare registrert hvem som er venn med hvem, men det blir også undersøkt hvor nært forholdet er, idet antall gitte «Liker» eller antall arrangement som begge parter har besøkt, og så videre, analyseres.

Programvaren henter altså dataene direkte fra originalkildene, de er ikke manipulert på noen måte. Dataene blir så presentert i Excel-tabeller eller ved grafiske illustrasjoner, noe som også er nødvendig for å skaffe seg et overblikk når det iblant er tale om hundredevis, ja til og med tusenvis, av forbindelser.

Da jeg på den tiden hadde jobbet en del med min bok «Abhängig beschäftigt», som tar for seg NGO-er og deres makt over politikken i Vesten, hadde jeg rikelig med materiale for å kunne sjekke om jeg hadde blitt lurt av en svindler. Vi snakket fem timer på Zoom, og han viste meg programvaren sin. Da testet jeg han idet jeg ba han om å demonstrere for meg hvordan han ville analysere de NGO-ene som jeg allerede hadde god kjennskap til fra arbeidet med boken min.

Resultatet var forbløffende, for det som jeg på omstendelig vis hadde kommet fram til gjennom nitide undersøkelser, viste programvaren meg i løpet av sekunder. Jeg kunne dermed slå fast at jeg her hadde funnet en virkelig interessant samtalepartner som hadde tilgang til svært verdifull informasjon, for han hadde allerede opprettet en database med tusenvis av forbindelser mellom NGO-er, offentlige etater, universiteter og selskaper, som spiller en sentral rolle i Covid-19 pandemien.

Prosjektet vårt

Jeg var i fyr og flamme og ville straks skrive en bok, og også Mr.X var begeistret for ideen. Det var for et halvt år siden. Problemet er at det er så mye informasjon at det så langt ikke har lyktes oss å komprimere den så mye at man kan få plass til den i en bok.

Et eksempel gjør det tydelig: Dokumentet som Mr.X presenterer i videoen av Langemann-Medien, er på 169 sider. Det er i grunnen altså allerede en bok, og likevel er det bare et utdrag av den gigantiske databasen. Og dokumentet består nesten utelukkende av grafiske illustrasjoner og tabeller.

Men for å kunne skrive en bok om dette må man ikke bare formulere informasjonen fra tabellene i ord, men også forklare hva hver av NGO-enes og de andre organisasjonenes virksomhet går ut på. Man må forklare hvem de aktuelle personene er. Og først da kan man på en forståelig måte forklare leseren hvem som betaler hvem for hva, hvordan alle disse menneskene og organisasjonene er forbundet med hverandre, hvem som står bak hvilke initiativer, osv.

Hvis man skulle få plass til det 169-siders dokumentet i en forståelig bok, ville boken fort bli på titusener av sider.

Jeg har i de siste månedene av og til antydet at jeg holder på med en spennende etterforskning. Nå vet du hva det handler om. Mr.X og jeg har – forsiktig estimert – allerede sittet 20 timer eller mer i Zoom-samtaler og diskutert hvordan vi kan bearbeide denne store informasjonsmengden og avgrense den til det som virkelig er viktig, slik at resultatet blir en leselig og forståelig bok som ikke har mer enn 500 sider.

Den planlagte pandemien

Av dataene kan man se at pandemien har blitt planlagt siden 2017, for organisasjonene som har befattet seg med en (den gang betegnet som «mulig») pandemi, forbindelsene og pengestrømmene mellom dem, ble startet eller utviklet seg fra og med år 2017. Også mange av de aktuelle NGO-ene ble først grunnlagt i 2017 eller senere og har siden det brukt store pengebeløp. Da noe sånt som dette krever planlegging, antar vi at ideen allerede ble født i 2016.

Pfizer's request to OK shots for kids a relief for parents – WAVY.com
Er det forbindelser mellom aksjonærene i f.eks. Pfizer og regjerings-rådgivere og beslutningstakere i de ulike land?

Alt dette kunne naturligvis bare ha vært tilfeldigheter om det ikke også var slik at de personene som tok aktivt del i disse forberedelsene, i dag er beslutningstakere som jobber bak kulissene og tar avgjørelser om koronatiltak og vaksinasjoner med mRNA-vaksiner som regjeringers rådgivere. Og på toppen av det hele har disse rådgiverne i flere år hatt en nær tilknytning til dem som tjener penger på mRNA-vaksinene, altså for eksempel til Pfizer og Pfizers aksjonærer, for å nevne det mest kjente eksempelet.

Det er folk som i årevis har vært med på alt dette, og de skriver i dag beslutningsdokumenter for det tyske etikkrådet, de sitter i ledende posisjoner i Tysklands nasjonale vitenskapsakademi, de gir råd til Robert Koch-instituttet, og så videre. Og dette mønsteret ser man i alle land i Vesten, særlig tydelig ser man det i USA.

For å gjøre det helt klart: Hverken Mr.X eller jeg hevder at viruset ble laget på kunstig vis. Det er mulig, men det er noe som man ikke vet. Og det er heller ikke viktig.

Det handler snarere om at medier og myndigheter bruker et virus til å skape frykt, og det ville man også ha kunnet gjøre med et influensavirus. Ved å gjenta overskrifter om «Spanskesyken 2.0» i ukevis i forbindelse med en nedstengning og mange skrekkmeldinger om overbelastede sykehus kunne man ha skapt den samme stemningen som man skapte i begynnelsen av 2020, og som man har skapt fram til i dag.

Vår tese, som understøttes av dataene til Mr.X, er at dette har blitt planlagt siden 2017. Om et virus har blitt kunstig utviklet for dette formålet, eller om man rett og slett har valgt seg ut et virus, som man så presenterer som en ny epidemi, er i grunnen av underordnet betydning.

Det høres utrolig ut, og jeg hadde i begynnelsen selv problemer med å tro på det, men da Mr.X til og med nå har gitt meg tilgang til programvaren og databasen sin, har alt det jeg har sett, fått tvilen min til å forsvinne.

Programvaren

Mr.X har etter hvert kjøpt en rekke programmer som han bruker i sine undersøkelser. De er alle lovlige og fritt tilgjengelige programmer som enhver – som har de nødvendige midler – kan kjøpe og benytte seg av. Noen av programmene er (sannsynligvis mindre avanserte versjoner av) programmer som hemmelige tjenester bruker, og vi kan til og med få anvist på et kart hvem som har sitt tilholdssted hvor, og hvem som holder til i samme bygning.

Google-Streetview viser også selve bygningen, noe som er spesielt spennende, når man for eksempel ser hvordan flere av de viktige NGO-ene, som offisielt har flere medarbeidere, og egentlig ville trenge egne etasjer i firmabygninger, holder til i utkanten av en by i USA i et lite én-etasjes hus med bare et par anonyme forretninger. Det er åpenbart anonyme postkasseadresser, som imidlertid inngår i overføringer av millionbeløp.

Programvaren har rett og slett utrolige anvendelsesmuligheter, og man får en grøssende følelse når man tenker på hva hemmelige tjenester (og også Google, Apple og Facebook) vet om alle og enhver av oss, for vi har lekt oss litt med den og lagt inn data om personer i programvaren, og kunne se bevegelsesmønstre som egentlige er helt private. Det er skremmende hva som er fritt tilgjengelig på nettet av informasjon om hver og en av oss (og dermed også om de personene som er viktige i våre undersøkelser), når en programvare kan kombinere informasjon fra forskjellige kilder. 

Hva de hemmelige tjenestene, som også har tilgang til informasjon som ikke er tilgjengelig på nettet, vet om oss alle, tør jeg ikke engang å tenke på.

For sikkerhets skyld gjentar jeg det: Programvaren bruker og viser bare data som kommer fra aktørene selv. Dataene og informasjonene er altså alle «ekte», de er alle offentlig tilgjengelige. Det er altså ingen (eventuelt falsk) informasjon, som noen har spredt om andre, eller som man bare kan skaffe seg på illegalt vis eller fra innsidere.

Nettverkenes utrolige makt

For å gi et eksempel på hvor stor makt disse NGO-ene og aktørene har, vil jeg vise et aktuelt eksempel som nesten ikke har blitt nevnt i mediene (heller ikke i de alternative mediene), men som Mr.X straks la merke til, da han følger med på de «riktige» NGO-ene.

Den 3.august 2021 ble et åpent brev til Biden-administrasjonen publisert. I dette brevet stilte de viktige NGOene, som – etter det vi har kommet fram til – har planlagt en pandemi siden 2017, krav. Disse kravene fra den 3.august 2021 skal vi nå se nærmere på.

Globalt toppmøte om vaksinasjoner

I det åpne brevet kunne man for eksempel lese følgende krav:

« å arrangere et globalt toppmøte på presidentnivå om vaksinasjoner, før generalforsamlingen i FN i september, hvor man bringer sammen ledende krefter fra offentlig og privat sektor fra hele verden (…)  og forplikter seg til å iverksette de nødvendige tiltak for å tette hull i vaksineforsyningen og rette opp mangler i finansiering og kapasitet ved fordeling og distribusjon av vaksiner, samt å skape etterspørsel.»

Det tok bare seks uker før Biden etterkom kravet. Parallelt med generalforsamlingen i FN arrangerer president Biden for tiden et virtuelt toppmøte med representanter fra 100 land, hvor presidenten kunngjorde nettopp dette. Og han oppfordret de andre landene til å følge USAs eksempel, som for eksempel die Tagesschau har rapportert om.

Forstår du nå hvilken makt disse aktørene har, når alt som skal til, er at de skriver et åpent brev til presidenten, og han etterkommer deres krav i løpet av seks uker?

great value denim bottoms pocket
Hele verden skal vaksineres.

Vaksinere 70% av verdens befolkning

Videre ble det i det åpne brevet krevd:

« Å få stats- og regjeringssjefene i verden til, før eller i løpet av toppmøtet, å forplikte seg til å nå målet om å vaksinere 70% av verdens befolkning innen midten av 2022.»

Die Tagesschau rapporterte i sin artikkel om Bidens vaksinasjonstoppmøte:

«Som et organisatorisk rammeverk introduserte Biden et transatlantisk vaksinasjonspartnerskap. ’I dag lanserer vi et partnerskap mellom EU og USA for en global vaksinasjonsoffensiv ‘, sa han, for å ha et tettere samarbeid. Målet er å ha vaksinert 70% av verdens befolkning innen september neste år.»

I løpet av seks uker forpliktet Biden (og også EU) seg til fullt ut å etterkomme kravene som stod i brevet.

Forfatterne av det åpne brevet

Det var bare to eksempler, men det skulle være nok til å demonstrere hvor stor makt forfatterne av det åpne brevet har.

De som har undertegnet det åpne brevet, er for Mr.X (og etter hvert for meg også) gamle kjente. Jeg vil igjen illustrere det ved et eksempel, og eksempelet viser også forbindelsene mellom selskaper og NGO-er, og hvordan offentligheten skal føres bak lyset.

Covid: Dr. Scott Gottlieb says antiviral pills, kids' vaccines key to ending pandemic phase
Scott Gottlieb er nok ikke bare bekymret for vår helse. Tilfeldigvis er han også styremedlem i Pfizer.

En av de som undertegnet det åpne brevet, er Scott Gottlieb. Han har underskrevet brevet som «Fellow of The American Enterprise Institute» og blir dessuten beskrevet som en tidligere ledende medarbeider i FDA, altså det organet som godkjenner og overvåker matvarer og legemidler i USA.

Slik er det med alle de som har undertegnet brevet, de har alle undertegnet som representanter for «bekymrede NGOer», som bare er opptatt av vår helse.

Da er det jo ikke mulig å få noen mistanke eller å beskylde dem for å ha handlet i egeninteresse. Man må altså glede seg over at USAs president har etterkommet kravene deres så raskt.

Den som virkelig skrev brevet

La oss dvele litt ved Scott Gottlieb. Det vi ikke får vite i det åpne brevet (og heller ikke i de få rapportene om saken i mediene), er at Scott Gottlieb også tilfeldigvis er styremedlem i Pfizer. Og slike interessekonflikter har alle de som har undertegnet det åpne brevet.

Det betyr i klartekst at et styremedlem i Pfizer skriver til USAs president at han vær så god har å sørge for at hele verden kjøper Pfizer-vaksiner, og at minst 70% av verdens befolkning blir vaksinert med dem. Og USAs president oppfyller øyeblikkelig dette ønsket, og også EU slutter seg til denne planen med milliarder. Det hele tok mindre enn seks uker.

Det, kjære venner, er virkelig makt!

Og denne makten er det ikke USAs president som har, men Pfizer og dette selskapets aksjonærer. Og de utøver denne makten gjennom de NGO-ene som de finansierer og kontrollerer.

Regningen er det du som betaler, kjære leser, for du betaler skatten som finansierer disse programmene, og profitten ender opp hos Pfizer og i lommene til dette selskapets aksjonærer. En av disse er forresten en sympatisk velgjører ved navn Bill Gates, som ganske uselvisk kjemper for å vaksinere hele verden med mRNA-vaksiner fra Pfizer.

Bill Gates – Wikipedia
Bill Gates er en annen velgjører som, slik han fremstilles, bare handler ut fra uegennyttige motiv. Pussig at omsorgen for andre gjør han så rik.

Legg merke til: I Vesten, hvor det angivelig er velgerne som har makten, er det selskapene, i dette tilfellet (enkelt sagt) Pfizer, som avgjør hva som skal gjøres. Pfizer skriver et brev til USAs president, USAs president forteller EU hva de har å gjøre, og straks frigjør USA og EU milliarder uten at en eneste nasjonalforsamling – eller velger – har blitt spurt. Det er slik det vestlige demokratiet i virkeligheten fungerer. De som har lest min bok «Abhängig beschäftigt», forstår den fulle rekkevidden av det som jeg forklarer i dette avsnittet.

Hvis du nå spør deg hvorfor de angivelig kritiske vestlige mediene ikke rapporterer om dette, da bør du vite at Bill Gates alene bare i 2016 «gav» de ledende mediene totalt 24 millioner dollar. Andre NGO-er gjør det samme, vi snakker altså om det mangedobbelte av dette beløpet når vi ser på summen av det NGO-ene årlig «gir» til mediene. Dermed er mediene veldig godt klar over hva de må rapportere om, og hva de helst ikke bør nevne, hvis de i fortsettelsen skal kunne nyte godt av pengestrømmene fra Herr Gates og kollegene hans.

Den mest sjokkerende undersøkelsen i mitt liv

Dette åpne brevet til president Biden er bare et av utallige eksempler som Mr.X har funnet når han har arbeidet med dette. Han sender meg nesten ukentlig nye, svært klargjørende eksempler som han finner i sine undersøkelser. Og denne linjen kan man følge tilbake til i hvert fall 2017, hvor det alltid er de samme aktørene som stiller krav, arrangerer kongresser, offentliggjør studier og så videre, som – det er klart når man ser på hva som har skjedd – har beredt grunnen hos medier og myndigheter for pandemien som de samme aktørene tjener milliarder på i dag.

Mr.X og jeg arbeider med å bearbeide denne informasjonen slik at jeg kan presentere den på en forståelig og oversiktlig måte i en bok. Og naturligvis kan leseren da sjekke den med kildeangivelser direkte fra de handlende aktørene. Om det vil lykkes, er ennå usikkert, for det å komprimere informasjonsmengden på en slik måte at på den på den ene siden er forståelig, men på den annen side også viser det virkelige omfanget av nettverkene, har for oss nå i nesten et halvt år vært et problem på linje med sirkelens kvadratur.

For kort tid siden fant vi en måte å vi muligens kan gjøre det på, og Mr.X forsøker for tiden å overføre dataene til et annet program som kan bearbeide de tusenvis av opplysninger på en måte som vi kan ha nytte av. (Jeg vil nå ennå ikke fortelle hva programmet må være i stand til å gjøre eller hvordan dataene må bearbeides, for at den planen som vi har kommet fram til, skal kunne gjennomføres.)

Før jeg skrev denne artikkelen, bad jeg Mr.X om tillatelse, for jeg publiserer ikke noe uten å be om tillatelse fra kilden. Det er også grunnen til at jeg ikke tidligere har publisert noe av det jeg vet om alle disse tingene eller skrevet noe om bokprosjektet, datasettet eller arbeidet vårt. Etter at Mr.X nå for første gang i et intervju har snakket om det han har funnet ut, har vi kommet fram til at det er på tide at vi forteller om prosjektet vårt.

Bak kulissene har Mr.X flere ganger de siste månedene hjulpet meg med artikler når jeg har vært ute etter raskt å finne informasjon om forbindelser mellom NGO-er eller når det for eksempel har handlet om Peter Daszaks rolle i koronaforskningen i Wuhan, som ble finansiert av Dr. Fauci. Detaljer om dette finner du her.

Det er et eksempel på hvor verdifull databasen hans er, for da Peter Daszak og hans rolle i forskningen i Wuhan ble kjent i mai, og jeg skrev om det for første gang i juni, kunne Mr.X straks gi meg en mengde informasjon om Daszak. Mr.X hadde lagt spesielt merke til Daszak da han er og har vært en viktig del av de NGO-ene og arrangementene som det er tale om her, og dermed spiller en interessant rolle.

Etter denne innledningen bør du absolutt høre hva Mr.X selv på Langemann-Medien  sier om sitt arbeid, og etter denne informasjonen blir videoens sprengkraft og 

det 169-sidige dokumentet som Mr.X har offentliggjort, sikkert også en del lettere å forstå. 

(Videoen er på tysk, men dokumentet vil man kunne ha utbytte av å studere også uten gode kunnskaper i fremmedspråk. O.a.)

Lenke til videoen:

Oversatt av Rune G.

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 3 860 ganger.

Post Views: 4 729

Les artikkelen direkte på derimot.no