Derimot: Er det en del av krigsforberedelsene som skjer? Nå kommer overvåkningen til Norge!

Derimot.no

derimot.no:

Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste får full frihet til å samle og lagre alt av informasjon om deg. Privatlivets fred er historie, staten ser alt du gjør.



Det blir nærmest parodisk når det politiske Norge, og deres allierte i de dominerende NATO-mediene, i lang tid har skremt oss med at kineserne overvåker oss gjennom TikTok-appen og værballonger ute av kurs. Vil du se hvordan en ekte overvåkingsstat ser ut slipper du å lete på den andre siden av jorda, i løpet av året vil alle nordmenn bo i en.

Innlegget er hentet fra Spartakus

Aldri tidligere har staten hatt mulighet til å kartlegge og overvåke oss som nå, og Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har ikke lenger hemninger. De nye tiltakene sikrer en total overvåking av alle nordmenn.

Ifølge Bergens Tidende er disse jerngrepene vedtatt eller vil bli vedtatt innen kort tid:

– Den militære Etterretningstjenesten kan tappe, lagre og analysere all datatrafikk som går inn og ut til Norge. Det omfatter det meste av all elektronisk kommunikasjon, også mellom norske innbyggere. Systemet blir trolig satt i full drift i løpet av året, når den siste paragrafen i loven er vedtatt.

– I mars er det ventet at Stortinget vil vedta at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får overvåke og lagre alt som gjøres på det åpne internettet i Norge.

– Fra nyttår fikk politiet tillatelse til å samle inn 18 ulike opplysninger om alle som setter seg på et fly til eller fra Norge. Opplysningene kan lagres i fem år.

– Alle leverandører av elektroniske kommunikasjonstjenester må lagre IP-adresser og opplysninger om abonnenter i 12 måneder og gjøre disse tilgjengelige for politiet.

Privatliv blir illusorisk

Den samlede overvåkingen vil gjøre at det meste av det digitale livet til norske borgere blir fanget opp, samlet inn og registrert. Muligheten for å opprettholde et privatliv overfor myndighetene, blir helt illusorisk.
– direktør Line Coll i Datatilsynet

Hørte vi noen snakke om personvern? Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er ikke opptatt av å forsvare slike liberale verdier.

« – Vi kan også stå overfor nye og ukjente trusler som det er viktig at PST settes i stand til å forutse, for eksempel en eventuell utvikling mot voldelig klimaekstremisme», sier hun.

En utvikling mot voldelig klimaekstremisme? Er det en trussel som rettferdiggjør totalovervåking av hele befolkningen?

Slike tiltak vil ha vidtrekkende konsekvenser for det politiske Norge. Mange vil nå la være å ytre seg kritisk eller engasjere seg i politiske spørsmål, det du sier eller skriver kan i neste omgang bli brukt mot deg.

Tiltakene vil derfor fungere som selvsensur og være en effektiv demper på det politiske engasjementet. Det er sikkert ønskelig for en del av toppolitikerne, som da mer uforstyrret kan ture frem som de vil, men neppe for et demokratisk samfunn.

Edward Snowdens avsløringer

Vi har ennå friskt i minnet avsløringene som varsleren Edward Snowden kom med i 2013. Snowden var NSA- og CIA-agenten som på dramatisk vis hoppet av, tok med seg bevis som han delte med betrodde journalister, og avslørte at amerikanske myndigheter hadde tilgang til hver eneste e-post, registrerte hver eneste tekstmelding og avlyttet hver eneste telefonsamtale i hele verden.

Denne gjennomgripende masseovervåkningen går George Orwells 1984-visjoner en høy gang, og gjør at østtyske STASI i dag fremstår som amatører.

Snowden fikk asyl i Russland. Hvor ironisk er ikke det? Han er altså enda en vestlig politisk dissident som overvåkningsstaten USA vil slå kloa i, men ulikt Assange nyter Edward Snowden en slags frihet i Moskva. Snowden har fått russisk statsborgerskap, som et vern mot kidnapping eller drapsforsøk fra USAs side.

Etterretningsopplysninger deles

Når det kommer til etterretning og overvåkning er det ingen grunn til å være naiv. Norge er en av de viktigste partnerne for USA når det gjelder teknisk etterretning. Det forteller National Security Agency (NSA) i et dokument fra 2013 som Edward Snowden gjorde offentlig.

Den norske militære Etterretningstjenesten har i over 60 år hatt et formelt samarbeid med NSA og CIA, utenom NATO, og med offentligheten holdt på god avstand. Det er altså all grunn til å mistenke at Norge kan dele sine etterretningsopplysninger om norske borgere med amerikanerne.

Uansett er det sterk grunn til å mistenke at politiske opposisjonelle i Norge i enda større grad enn tidligere vil bli overvåket, og at disse opplysningene vil flyte fritt til allierte lands etterretningstjenester, helt uavhengig av hva norske myndigheter forsikrer.

«Velkommen til den totalitære overvåkingsstaten Norge», hilsen Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre.

Forsidebilde: Markus Spiske

Les artikkelen direkte på derimot.no