Derimot: EØS – EU i forkledning: 30 års sammenhengende katastrofe for Norge! – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Fred Johs og Monica Waade

Norge og Nordmenn har lidd og har måtte betale regningen i nå snart 30 år, for hva Gro Harlem Brundtland endelig signerte i 1994. Historien begynner langt tidligere enn dette.

Det er på høy tid at folket blir informert om de faktiske forholdene omkring EØS og EU.

Jeg har i en tidligere kommentar på Facebook, forklart at EØS knapt eksisterte på denne tiden. Det er ikke helt riktig.

For å gå rett på sak:

Bjørn Tore Godal (daværende utenriksminister for Gro) – signerte for Norges tilslutning til EØS på vegne av folket – eller mer riktig å si; på vegne av Gro Harlem Brundtland – folket ble aldri spurt.

EØS avtalen ble underskrevet av Godal i Porto 2. mai 1992 – etter å ha vært fremforhandlet av Gro i årene 1989 – 1992.

Gro Harlem Brundtland ga seg ikke der og videre søkte hun på vegne av Norge om EU-medlemskap 24. november 1992.

Den endelig signaturen etter at EU hadde akseptert Norges medlemssøknad, ble signert på Korfu den 24. Juni 1994 av Gro Harlem Brundtland – Bjørn Tore Godal – Grete Knudsen – Eivinn Berg, uten at det norske folk kjente til dette.

EØS avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 – derfor kunne Gro dekke over EU avtalen med EØS avtalen påfølgende November samme år, da folket stemte nei til EU.

EØS avtalen er bare et skalkeskjul, og EU avtalen har aldri blitt sagt opp etter Gro og de andre tre undertegnet denne i juni. EU ville aldri ha godkjent en slik resignasjon så kort tid etter signatur. Godal bekrefter jo da også til Hans Gaarder (lydopptak) at det er EU tilslutningen de underskriver.

Sitat fra KSU.no – ved Siri Hermo, April 2021:

Fordi EØS-avtalen medførte overføring av suverenitet til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) samt EFTA-domstolen vedrørende håndhevelse av konkurransereglene, ble Stortingets vedtak gjort i samsvar med § 93 (nå § 115) i Grunnloven. Dette er noe som krever 3/4-dels flertall. 130 representanter stemte for og 35 imot. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemte samlet imot. Med unntak av enkeltrepresentanter fra Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, stemte resten av Stortinget samlet for avtalen. Avtalen trådte i kraft 1. januar 1994.

Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var det daværende veske bærer for Gro – Jonas Gahr Støre ansvarlig? Mye kan tyde på det, og Synnøve Fjellbakk Taftø har også antatt at det er nettopp dette som skjedde.

Hvorfor er denne avtalen (Korfu-avtalen) hemmeligholdt?

I november 1994 sa det norske folk et rungende nei til EU.

Våre folkevalgte har ført en hel nasjon bak lyset. Hvor er demokratiet? Hvor er ytringsfriheten?

Her ble signatur prosedyren gjennomført den 24. Juni 1994 på Korfu

Hans Gaarder sitt intervju med Bjørn Tore Godal kommer her:

Da Synnøve Fjellbakk Taftø i 1994 gikk offentlig ut/ protesterte etter møtet på Korfu mot EU avtalen og den såkalte EØS-avtalen ble hun erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Brundtland. Link: Synnøve Fjellbakk Taftø tvangsinnlagt – Nyhetsspeilet

Norges Politiske fange Synnøve Fjellbakk Taftø – forteller her i 3 deler, noe om Gro Harlem Brundtlands overgrep mot henne:

Del 1: https://youtu.be/0MJ3aGd37FI?si=zPvQN-dgYtZ9poJd

Del 2: https://youtu.be/1i4MeUPhyfM?si=MJzgE2RCQDb2I4Ov

Del 3: https://youtu.be/6KjDNHZExyE?si=XQwzqX5WL8FuK8t9

I ettertid viste det seg – og er bekreftet – at hennes egen ektemann Bjarne M. Taftø, selv hadde stått for flere av angiver-meldingene mot sin kone Synnøve. Allikevel var han kjekk nok i pelsen til å klage til UD via Aftenposten for urettmessig fratrekk i trygd for han.

Alle som leser denne artikkelen bør umiddelbart bestille Korfu-avtalen av 24. juni 1994. (EU avtalen)
Så får dere selv både se og oppleve hvordan systemet fungerer.
Kanskje blir det et så stort press på UD at de til slutt må gi ut alle dokumenter.

Utenriksdepartementet
post@mfa.no

7. juni-plassen/ Victoria Terrasse.
Postadresse: Pb 8114 Dep.
N-0032 Oslo

Tekst: Ber med dette UD om å få tilsendt – “Corfuavtalen av 24. juni 1994 om norsk tiltredelse til EU” (uten vedlegg) samt “Final Act” og eventuelle andre dokumenter som ble undertegnet ved samme anledning.

Globalistenes fremste agent – Skrevet av Synnøve Fjellbakk Taftø i 2010:

– Link: Globalistenes fremste agent – Nyhetsspeilet

I denne artikkelen ligger også selve traktat-dokumentet.

Så er det kanskje tid for å begynne å tenke litt selv?

En kan igjen stille spørsmålet om hvorfor Norge skal være «best i klassen» i å implementere alle EU sine direktiver…. Er det for å vise hvor «flinke vi er» – eller ligger årsaken i vårt EU-medlemskap som er holdt hemmelig for folket i snart 30 år, og som har ført til at Norge er medlem uten stemmerett og derved bare må godta samtlige direktiver som kommer?


Originalartikkel hentet fra Fred Johs sin blogg.
Publisert 05.05.2024

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar