Derimot: En vaksinert legger skylden på uvaksinerte. Hvorfor advarte dere oss ikke? – Derimot

Derimot.no
Derimot: En vaksinert legger skylden på uvaksinerte. Hvorfor advarte dere oss ikke? – Derimot

derimot.no:

Mange politikere, helsemyndighetens talsmenn, og presse og media i mange land, gikk hardt ut mot de uvaksinerte fra første stund det ble kjent, at en mindre prosentandel ikke ville ta mRNA-injeksjonen kalt vaksiner, for å få folk til å ta dem. De beskyldte de uvaksinerte for å spre viruset, og mange kjendiser mente at de uvaksinerte burde sperres inne og utestenges fra all sosial aktivitet og fra samfunnet. Kritikere generelt ble stemplet som konspirasjonsteoretikere.

Mange leger overhøvlet sine pasienter som mente det var en sammenheng mellom deres dårligere helse og covid-vaksinen. En legestand som under svineinfluensa-epidemien raskt rapporterte om bivirkninger fra svineinfluensa-vaksinen, og som gjorde at vaksineringen ble stoppet over hele verden etter noen ganske få tilfeller av bivirkninger og dødsfall.

De fører journaler over sine pasienter, og måtte ha oppdaget en forverret helse hos mange som fikk covid-vaksinen. Men denne gangen opptrådte en nær samlet legestand seg som talsmenn for covid-vaksinen. De få som gjorde sin plikt, og skrev rapporter om bivirkningene de observerte hos sine pasienter etter covid-vaksinen, fikk sin lisens trukket av legenemda, som også skjedde her i Norge.

Skremt til det eller ikke, legestanden er selgerne i den farmasøytiske industriens (Big Pharma) organisasjon, med tentakler inn i hele helseindustrien som gjør folk syke (med unntak for akuttmedisin), det er ikke profitt for Big Pharma i friske folk. Folk spiser seg syke med ultraprosessert mat med tilsetninger, og ferdigmatindustrien har samme finansielle eiere som Big Pharma.

Antallet uvaksinerte korresponderer nok ganske godt med antallet som leser alternativ-pressen, som i mange år før covid-plandemien publiserte kritiske artikler om Big Pharma. Alt-pressen var også tidlig ute med uttalelser fra fremstående forskere innen virologi, som advarte sterkt mot covid-vaksinene, forskere som ble utestengt fra vestlig hovedstrømpresse og media (MSM) – med samme finasielle eiere som Big Pharma – enda de har langt høyere kompetanse innen fagfeltet enn myndighetenes talsmenn.

Talsmenn for den farmasøytiske industrien grunnlagt av Rockefeller, som også finansierte det norske folkehelseinstituttet i 1929. Legemiddeltilsynet i USA er 75% finansiert av Big Pharma, EUs motsvarighet 85%, og Verdens Helseorganisasjon (WHO) over 80%, halvparten av det fra Gates, som har store eierinteresser i selskapene som fremstiller vaksinene, og er verdsatt høyere enn BNP til de fleste land.

Hvordan skulle uvaksinerte ha kunnet advart om dette, de ble også sensurert vekk fra alle leserforum i alle avisene på den tiden som fremdeles hadde det. Autoriteten til de overnevnte er overveldene, og folk flest kan ikke få seg til å tro at helsemyndigheter – nasjonale og internasjonale – kan virke for noe annet enn folks beste, og folk i hvite frakker blir tillagt høyere etikk og moral enn allmuen, da hører ikke folk på uvaksinerte.

I mellomtiden har WHO advart og gått inn for forbud mot kunstige søtningsmidler som aspertam, og med det fått troverdighet av publikum, det beviser jo at WHO virker for verdens befolknings beste? Det gjør det lettere for WHO – ikke annet enn en frontorganisasjon for Big Pharma – å pålegge FNs medlemsland å kjøpe inn milliarder av vaksiner til neste plandemi, til Big Pharmas enorme profitt. Et WHO underlagt FN, som ble slått sammen med World Economic Forum, som er partner med kapitalforvaltningsselskapene som er finansielle eiere av Big Pharma.

Disse realitetene blir for fantastiske for folk å ta inn over seg som kun informerer seg med MSM, og som stats-kringkasterne er en del av. Hvordan skulle et mindretall av uvaksinerte kunne ha fått folks oppmerksomhet om dette, når de må konkurrere med verdens største og beste propagandamaskin, vestlig presse og media, som omslutter en vestlig i all sin våkne tid, fra alle skjermer, og med det trykte ord? Uten å få taletid i MSM og med stadig mer utbredt sensur på alle plattformer på Internett, vil ikke de uvaksinerte kunne advare mot Big Pharmas neste plandemi, denne gangen et konstruert fuglevirus.

Den som når frem med mest informasjon til de fleste over lengst tid vinner, og det er propagandamaskinen MSM, helt sentral i alt herskerklassen vil gjøre. Det er helt usannsynlig at de uvaksinerte kan advare folk, all den tid finanskapitalen kjøper opp alle sosiale medier, og med AI som avskjærer og sletter alt som går imot de offisielle narrativene de dikterer, og deres politikere gjennomfører.

Det er skremmende at covid-vaksinerte kan rette sinnet mot de uvaksinerte, i og med at det er helsevesenet som har satt skuddet med giften i armen, Big Pharma som har fremstilt den, og MSM som har anbefalt den. Hvis en ikke kan identifisere fienden som ansvarlig, etter bokstavelig å ha blitt skutt av dem, er menneskeheten helt i herskerklassens vold, de har blitt den usynlige hånden.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar