Derimot: En indirekte kritikk av de sentrale helsemyndigheter i USA: Staten Florida går ut med helseadvarsler etter covid-vaksinering.

Derimot.no
Derimot: En indirekte kritikk av de sentrale helsemyndigheter i USA: Staten Florida går ut med helseadvarsler etter covid-vaksinering.

derimot.no:

En indirekte kritikk av de sentrale helsemyndigheter i USA:

Melding under virker lite dramatisk når en leser den. Men ser en samtidig på søylediagrammet som viser rapporterte vaksineskader blir innholdet eksplosivt. Og det kan ikke være tvil om at i det som meddeles egentlig er en beisk kritikk av USAs sentrale helsemyndigheter.

Florida har også tidligere ikke villet følge de dramatiske nedstengnings-og restriksjonstiltakene som USAs sentrale helsemyndigheter har satt i verk uten at det har hatt negative helse-konsekvenser for befolkningen.

Knut Lindtner
Redaktør

Helseadvarsel rundt sikkerheten med mRNA Covid-19-vaksinen.

Fra Florida Health

Om Florida Department of Health.
Departementet som nasjonalt er knyttet til Public Health Accreditation Board  arbeider for å beskytte, fremme og forbedre helsen til alle innbyggerne i Florida ved integrert statlig, fylkesvis og kommunale tiltak.

Covid-19-pandemien førte til mange utfordringer som helse-og medisin-systemene aldri hadde vært borte i. Selv om det første svaret medførte en følelse av hastverk og krisebehandling, tror State Surgeon General (statens øverste leder i helsespørsmål) at det er kritisk at profesjonelle helsearbeidere tilpasset sine svar til et diagram om framtidige data.

State Surgeon General har merket seg helsesektorens bekymring og økningen av uønskete vaksinehendelser rapportert til Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) i Florida etter at Covid 19-vaksinen ble lansert.

I Florida alene var det en økningen på 1700 % i rapportene etter at vaksinen ble lansert, sammenliknet med en økning på på 400 % totalt registrert av vaksine-administrasjonen i samme periode. Rapporter om livstruende tilstander økte med mer enn 4400 %.  Dette var nok en økning, som ikke ble registrert under vaksinekampanjen i 2009, med H1N1-vaksinen. (Svineinfluensa-vaksineringen, red.)

Det er derfor nødvendig å komme med en upartisk tilleggsundersøkelse for å bedre å forstå både de kortsiktige og langsiktige konsekvensene av Covid-19-vaksinen. Funnene i Florida  stemmer overens med forskjellige undersøkelser som på samme måte avdekker slike risikoer.

For å vurdere disse har Surgeon General skrevet til US. Food and Drug Administration (FDA) og Center for Disease Control and Prevention (CDC) og bedt om å få oversikt over risikofaktorene i forbindelse med mRNA Covid 19-vaksinen, og de har lagt vekt på behovet for mer åpenhet.

Ifølge en undersøkelse, Fraiman J et al Vaccine 2022, var mRNA Covid-19 vaksinen  forbundet med kraftig økning av alvorlige hendelser, inkludert koaguleringsforstyrrelser, akutte hjertetilfeller, lave blodplater og blodpropper i lungene.

En anne studier, Sunt CLF et al, Sci Rep 2022, fant økning av akutt hjertestans og andre akutte hjertetilfeller etter mRNA Covid 19-vaksinering.

Nok en undersøkelse, Dag Berild J et al. JAMA Nett Open 2022,  kom i tillegg med risiko for blodpropp i lungene og mangel på blodplater også forbundet med Covid-19-vaksinen, Og de fant også tidligere bevis på økning både av hjertetilfeller og hjerteinfarkt.

Mens CDC hadde registrert sikre signaler om slag blant personer 65 år og eldre etter andre tilleggsdose, mente de at det ikke var behov for nærmere evaluering eller undersøkelser rundt sikkerheten til alle mRNA Covid19-vaksiner.

For å støtte større åpenhet minnet staten Florida de som har med helsevesenet å gjøre å være nøye med å kommunisere risiko og fordeler med alle kliniske tilfeller hos pasientene sine, inkludert de som hadde noe med Covid- 19-vaksinen å gjøre  og eventuell tilleggsrisiko ved å ta vaksinen. Og de ber om at dette blir identifisert og formidlet videre til publikum.

Staten Florida er fortsatt nøye med å beskytte sitt område fra risikoen med Covid-19 og andre helsebekymringer, spesielt ´ved å reklamere for behandling og sunne vaner. 

Vi oppfordrer våre helsearbeidere og andre innenfor helse å gjøre det samme.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.floridahealth.gov/newsroom/2023/02/20230215-updated-health-alert.pr.html

Forsidebilde: Lexica

16 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 16 ganger.

Post Views: 44

Les artikkelen direkte på derimot.no