Derimot: Dreier FBIs antagelse om laboratorium-lekkasje i Wuhan seg om noe helt annet? Å sikre aksept av den overnasjonale, diktatoriske WHO-traktaten.

Derimot.no

derimot.no:

Dreier FBIs antagelse om laboratorium-lekkasje i Wuhan seg om noe helt annet?

Det er flere som nå lurer på hvorfor FBI nå hevder at Covid-19 viruset ble spredt som følge av en laboratorie-lekkasje i Wuhan. Mange sier at dette ikke er mulig og derfor er en bløff som har andre hensikter. Noen mener at det er et forsøk på å skape en krigs-stemning over for Kina, mens den ukrianskfødte Sasha Latypova bosatt i Nevada, fremhever at det skyldes en bevisst manipulering for å lettere å få gjennom den foreslåtte WHO-traktaten. Blir denne traktaten vedtatt vil gi Big Pharma (Legemiddelindustrien) sitt organ, Verdens Helseorganisasjon, overnasjonale fullmakter.

Det kan godt være at begge deler er korrekt.

Knut Lindtner
Redaktør

Det er nå tillatt å kalle bevisst spredning av biokjemiske substanser for «laboratorielekkasje» i sosiale medier

Deres herskere har nå bestemt at slavene kan få lov til å snakke om virus som lekker fra laboratorier, slik at det vil være lettere for dem å akseptere WHO-traktaten.

Av Sasha Latypova, sashalatypova.substack.com

Jeg vil i denne artikkelen prøve å forklare at når vi snakker om bevisst bruk av internasjonalt forbudte masseødeleggelsesvåpen, kan disse våpnene være kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske stoffer eller kombinasjoner av disse, men det er helt sikkert ikke tale om konstruerte patogener som «lekker» ut fra laboratorier og hopper og spretter nedover gatene.

Disclose TV på Twitter 26.februar 2023:

Det amerikanske energidepartementet har konkludert med at Covid-pandemien mest sannsynlig oppstod som følge av en laboratorielekkasje, ifølge en ny klassifisert etterretningsrapport.

Her er en lenke til artikkelen i Wall Street Journal.

Twitter flommer over av meldinger som «Vi visste det!» «Det var jo det jeg sa.», etc., hvor folk som har falt for en litt mer sofistikert løgn, feirer at de ikke gikk på den mest åpenbare bløffen.

Laboratorielekkasje er pølsevev. Jeg håper at dere kan se det nå som det blir avslørt på en så direkte måte, akkurat i rett tid før WHOs pandemitraktat skal vedtas. De kjører denne sensasjonelt oppsiktsvekkende historien nå, og forteller dere endelig «sannheten», (ja, vi løy litt om pangoliner og flaggermus, men det var til deres eget beste, dumme undersåtter!), da det nå jobbes med WHOs traktat, og de ønsker at alle skal slutte rekkene og støtte den globale totalitære biosikkerhetsstaten, hvor de uvalgte herskerne vil «beskytte dere» mot «laboratorierlekkasjer fra fiender og useriøse forskere», plassere dere i 15-minutters fengsler, jeg mener smarte byer, og myrde dere med beskyttende militære prototyper av «vaksiner».

Hvis du fortsatt tror på at en laboratorielekkasje kan være årsaken, vær så snill og forklar meg hvordan det kan være mulig når ingen har klart å spre en infeksjon ved overføring fra dyr til dyr med et «konstruert virus» i et laboratorium? Men det kan lekke ut fra laboratoriet og smitte hele verden utenfor! Gjerne områder som ligger langt borte fra laboratoriet samtidig som det hopper over områder som ligger nærmere! Bare ikke inne i laboratoriet.

Vær så snill og ikke gå på denne bløffen. Det er ingen laboratorielekkasjer. Men det er tale om bevisst utplassering av biokjemiske våpen, forskjellige typer giftstoffer, inkludert partikler av nanostørrelse som kan gjøre stoffer som ikke er spesielt skadelige mye mer skadelige. Denne spredningen kan skje via aerosoler, funksjonell mat, gjennom huden, etc. Dette gjøres av det globale bankkartellets eksekutive militære gren, og de er ikke lojale mot noe folk eller noen nasjon. «Ubegrenset femte generasjons krigføring» er slett ikke bare falske nyheter på sosiale medier og hjernevask. Det det faktisk er tale om, er eliminering av mennesker fra denne planeten, og det er vi som er målene.

Mine tidligere artikler om hvorfor både zoonotiske virus og laboratorielekkasjer er sludder, finner du her.

P.S. 

Hvis noen med en alvorlig mine snakker om laboratorielekkasjer i et Tucker Carlson-show med et ukrainsk flagg i bakgrunnen, eller i et lignende program hvor man gjerne manipulerer offentligheten med mindre viktige avsløringer, bør det nå være lett å se at de jobber for WHO eller det globale kartellet.

Oversatt av Rune G.

https://sashalatypova.substack.com/.

109 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 109 ganger.

Post Views: 148

Les artikkelen direkte på derimot.no