Derimot: Utviklingen i Europa. Går det mot borgerkrig? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Borgerkrig eller krig mot borgerne?
Det er krig i Europa, og har vært det i mange år. Det er innvandrere fra MENA-land og øst-Europa, i den rekkefølgen, som driver krig mot vest-europeiske lands etnisk opprinnelige befolkninger med myndighetene i ryggen. En ensidig krig, for europeiske befolkninger slår ikke tilbake, for de drives tilbake av sine egne myndigheter. Sverige og Tyskland er de verste eksemplene, etterfulgt av Storbritannia og Frankrike. Over 90 prosent av kriminalitet i alle kategorier, fra vold, seksuell vold, ran, tyveri og til svindel blir utført av etterkommere av innvandrere fra MENA-land, til en enorm kostnad for vertslandenes befolkninger i lavere samfunnsklasser først og fremst.

Millioner av europeere har fått ødelagte liv som resultat. For eksempel, det er ikke bare ofrene for seksuell vold som får ødelagt livet, også familien. De menneskelige og økonomiske kostnadene for landene blir enorme. Dette har vi bare sett blitt verre år for år de siste 40 årene. Altfor få selv av 3 generasjon fra MENA-land lar seg integrere, mange klarer ikke å snakke eller skrive vertlandets språk flytende når de er ferdig i grunnskolen, og fiendtlige parallellsamfunn blir resultatet, med kulturell og religiøs forakt for vertbefolkningene, med lave motforestillinger for å gå til angrep på aldrende vertbefolkninger, oppmuntret av at myndighetene beskytter innvandrerne fra MENA-land mer enn de etnisk opprinnelige befolkningene.

Responsen og «tiltak» fra europeiske lands myndigheter har perverst nok vært å beskylde vertbefolkningene for rasisme og fremmedkultur-fiendtlighet når de klager, øket innvandringen fra MENA-land enda mer, til tross for at de går rett inn den passive delen av økonomien, og inni permanente parallellsamfunn. Alt snus på hodet, vertbefolkningene som står for skattegrunnlaget i landene, og betaler for at innvandrere skal få bolig og ytelser som overgår svake grupper av vertbefolkningen, blir utsatt fra omvendt rasisme og diskriminering fra egne myndigheter, og presse og media.

Forkjemperne for masseinnvandringen argumenterer med at, » Europa trenger innvandring på grunn av vertbefolkningenes negative fødselsrate». Men innvandrere fra MENA-land erstatter ikke vertbefolkningen i økonomien. Når en ingeniør eller marinbiolog går av for aldersgrensen, er det ikke innvandrere fra MENA-land som erstatter dem, de er for få fra MENA-land som kan kvalifiseres til Europas arbeidsmarked, som bevist igjennom 40 år fra innvandringen begynte. Enda øker myndighetene i alle vest-europeiske land innvandringen fra MENA-land.

Hadde de villet kompensert for vertbefolkningenes negative fødselsrate med innvandring, kunne de ha lagt til rette for innvandring fra feks nord-Amerika og øst-Asia, og fått ferdig kvalifiserte innvandrere, som kunne ha gått rett inn i den produktive delen av økonomien fra første dag, også fra øst-Europa som Polen. De integreres og også assimileres, for de gifter seg gjerne med noen fra vertbefolkningen, og nye generasjoner klarer utdanningsløpene for tekniske fag, og integreres. Dette er åpenbart, og kunne observeres allerede for 30 år siden.

Det at de ikke gjør det, men fortsetter med den ødeleggende masseinnvandringen til Europa fra MENA-land, er fordi det er en del av storkapitalens globalistiske strategi, bare ett av løpene de kjører mot europeiske land for å blant annet ødelegge nasjonal identitet, landegrenser, arbeidsmarked, og økonomi. Det er for å gjøre statsgjelden ubetalbar, så de kan overta nasjonenes landressurser. Kapitalens mål er å ta over statens oppgaver i alle land.

Krigen mot borgerne kan unngås hvis befolkningen kan samle seg, styrter regjeringene, eller storkapitalens administrasjoner som de heller skulle vært kalt, deporterer parallellsamfunnene, avvikler EU styrt av USA, gjenoppretter normale handelsforbindelser med Russland og Kina, tar tilbake landene og nasjonal styring, og kontrollen over egen kraftforsyning og valuta.

Ønsketenkning, for en raskt aldrende europeisk vertbefolkning med en katastrofal fødselsrate på under 1,5, og svekket immunforsvar på grunn av gjentatte mRNA-injeksjoner kalt vaksiner som ytterligere reduserer fruktbarheten, kan ikke gjøre opprør uten at landenes militære- og politistyrker stiller seg på deres side.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar