Derimot: Det mobiliseres over hele vesten til krig mot Kina/Russland. Nesten ingen i Norge hører krigstrommene. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Hverdagsveier og forsvarsveier

Av Jan Hårstad

Selvfølgelig ligner det molboer i nord dette å holde seg langt unna sannferdig informasjon og balle seg selv inn i de mest skrullete ønsketanker. Som mangårig deltaker i debatt på Document har jeg for lengst forstått at man der best trives med «livsløgner» (Ibsen) og tar man disse fra dem blir de dypt ulykkelig.

De strategiske tenketankene i USA er finansiert av våpenindustrien. Krigerske politikere kan holde seg med store staber og kontorer fordi disse også er finansiert av våpenindustrien. Det militær-industrielle kompleks er ikke bare aksen i USA som Eisenhower påpekte i sin tid, men faktisk i alle Nato-stater for øyeblikket.

Her kan vi lese at det tyske Finansdepartementet 27 mars skal holde en rundebordskonferanse med Rüstungsindustrie for aksjekjøp i rustningsindustrien eksploderer, særskilt Rheinmetall. Leopard tanks.

Det er ingen statsviterprofessor i Norge som påpeker at Ukraina i to verdenskriger har stått sentralt i tyske krigsmål. Nå sier da grønne HABECK at vi må gjør Tyskland klar: «Vorbereitung auf Landkrieg.» Og generalene vil sende Taurus langrakett til Ukraina.

Krigsbudsjettet for 2024 er på 85 milliarder Euro, samt et sonderfond på 100 milliarder Euro og 300 millioner Euro øremerkes nå for Ukraina. 

Årsaken til de enorme framganger som AFD har i Sachsen og Thüringen og allment i Tyskland er ikke pasifisme generelt, men å få stoppet krigsplanleggingen mot Russland som gjør folket lut fattige.  De store pengene går til krig.

Vil det gir Norge større sikkerhet å få USA-baser i landet opp mot den russiske grensen?

I Norge er det slik at selv debattanter leser ikke Forsvarets Forum som hver dag kan fortelle – med begeistring – om hvordan Natos militær-industrielle kompleks nå tar hegemoniet i landet.

22 mars redegjøres det for at enorme summer av den nye nasjonale transportplanen går til utbygging og forbedring av FORVARSVEIER. Og da naturligvis på bekostning av hverdagsveier. Bare til Andenes Havn går det 800 millioner kroner.

Det andre en kan lese om 23 mars er byggingen av Natos aller største militærbase i Romania på 28 kvadratkilometer til å huse 10 000 soldater. Den er dobbelt så stor som den største amerikanske basen i Tyskland: Ramstein. Og meningen er selvfølgelig at denne skal brukes for å gjøre Svartehavet om til en «NATO -LAKE».

Naturligvis iler Norway til i denne prosessen og flyr tre F-16 fly fra Rygge til Romania og tjener 4-5 milliarder kroner på handelen. (22 mars)

Hele NatoVesten krigsmobiliseres for tredje verdenskrig mot Russland og Kina. Krigstrommene går i absolutt alle hovedsteder og kan høres over den ganske verden. Bare ikke i Norge som på edelt vis kun er opptatt av å skaffe «sikkerhet og trygghet» for det norske folk.

Det står det i alle aviser og webber og molboene ser ut til å tro det.

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar