Derimot: Den store svindelen: Uten PCR-testen hadde det ikke vært en covid-pandemi.

Derimot.no

derimot.no:

Undersøkende journalist Margareta Skantze har satt sammen en sjokkerende faktabakgrunn om PCR-testene. Den er sendt til Riksdagen, sosialminister Jakob Forssmed, Vetenskapsradion, SR, og Uppdrag Granskning. Fordi svindelen er så utbredt, ifølge Skantze, bør alle handle raskt, eller vil fakta igjen bli møtt med taushet?

Av Margareta Skantze

PCR-testen.
11. mars 2020 erklærte WHO at covid-utbruddet var en global pandemi. WHOs definisjon av begrepet pandemi er basert på at det er en ekstremt smittsom sykdom med internasjonal spredning. Tidligere var det et annet kriterium, nemlig at sykdommen måtte ha høy dødelighet. Men denne ble strøket i forbindelse med svineinfluensaen i 2009. I følge den nye definisjonen kan en vanlig sesonginfluensa altså betegnes som en pandemi, forutsatt at den er svært smittsom.

PCR-tester brukes for å bevise infeksjon med Covid. PCR (Polymerase Chain Reaction), innebærer å forsterke oppsamlet genetisk materiale for å kunne måle det. Metoden ble laget av den nobelprisvinnende kjemikeren Kary Mullis. Han har imidlertid i flere intervjuer påpekt at metoden er ment for forskningsarbeid, og er ubrukelig for å påvise pågående smittespredning. Hvis du multipliserer det testede materialet over 25 sykluser, kan du «oppdage hva som helst i hvem som helst», fordi testen ikke skiller mellom inaktive og smittsomme virus.

Kary Mullis i 2006. Han døde i 2019.

Til tross for Kary Mullis’ uttalelser, ble PCR-testene vedtatt i januar 2020 av WHO som «gullstandarden» for å oppdage covid-smitte. I tillegg kjøres testene på nivåer godt over 25 sykluser, og gir 97 % falske positive.

Corman-Drosten-rapporten var «vitenskapelig tull».
Det vitenskapelige grunnlaget for WHOs anbefaling av PCR-tester som «gullstandard» for å oppdage smitte med covid, finnes i den såkalte Corman-Drosten-rapporten. Den ble publisert av European Commission for Disease Control (ECDC) 22 januar 2020 i det ukentlige tidsskriftet Eurosurveillance, bare en måned etter det første rapporterte covid-tilfellet i Kina.

Rapporten ble levert bare én dag før den ble publisert, noe som betyr at den ikke har hatt tid til å gjennomgå noen «peer-review (fagfellevurdering)», en faktasjekk av andre eksperter innen samme forskningsfelt. Etter initiativ fra en internasjonal komité bestående av 22 anerkjente forskere, ble det i etterkant gjort en slik faktasjekk. De oppdaget ti alvorlige og avgjørende feil, så alvorlige at de kalte rapporten «vitenskapelig tull».

De påpekte også at Eurosurveillance unnlot å opplyse om at flere av de bak Corman-Drosten-rapporten, hadde egne økonomiske interesser i PCR-testene. De 22 forskerne henvendte seg til redaksjonskomiteen i Eurosurveillance, med krav om at rapporten skulle trekkes tilbake. Denne forespørselen ble avslått. I redaksjonskomiteen satt tre svenske forskere: Johan Giesecke fra Karolinska Institutet, Magnus Boman fra KTH og Karl Ekdahl fra ECDC.

Folkehelsemyndighetens avstandstaking fra PCR-testene.
Den 21 juli 2020 publiserte Folkehelsemyndigheten (FHM) i Sverige, en veiledning for Sveriges regioner angående kriterier for å vurdere smittefrihet av Covid. (Artikkelnummer 20110). Innledningsvis uttaler FHM følgende: «PCR-teknologien som brukes i tester for å oppdage virus kan ikke skille mellom virus som er i stand til å infisere celler, og virus som er nøytralisert av immunsystemet, og derfor kan ikke denne testen brukes til å avgjøre om noen er smittsomme eller ikke».

Oppsummering.
PCR-testene er selve hjørnesteinen i definisjonen av covid som en pandemi, men hvis PCR-testene er udugelige som en metode for å etablere infeksjon med covid, så kollapser hele historien om den smittsomme og farlige pandemien som et korthus. Det var nettopp dette FHM advarte om i sin veiledning 21 juli 2020, men den svenske regjeringen lyttet ikke til FHM, men adlød WHOs diktater. Verst rammet var de eldste innbyggerne og svake, som de sa de spesielt ønsket å beskytte.

Spørsmålene er mange:
Hvorfor hørte ikke redaktørene i Eurosurveillance på kritikken?
Hvorfor fikk den ukorrekte artikkelen stå i litteraturen om covid?
Hvorfor protesterte ikke tjenestemennene i FHM da regjeringsrepresentantene overkjørte dem?
Hvorfor fulgte ikke helsepersonellet i regionene FHMs veiledning?
Var årsaken til de generøse subsidiene utbetalt av staten og finansiert av skattebetalerne?
Det er på høy tid å bryte tausheten om det som må sees på som den største medisinske og politiske svindelen i menneskehetens historie.

Fra NewsVoice, publisert 16 februar 2024.
Oversatt fra svensk og forkortet. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Orginalartikkel: Skantze: Det stora bedrägeriet – Utan PCR-testerna ingen pandemi.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar