Derimot: Den internasjonale straffedomstolen:Vil den utstede arrestordre mot Netanyahu – og deretter mot Joe Biden? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Israel og USA sliter

Av Reidar Kaarbø 
redaktør www.hvamenerpartiene.com

Vi har sett hvor tragikomisk  Israel har forsøkt å imøtegå kritikken om folkemordet på Gaza og forbrytelsene på Vestbredden. Ingen argumenter når inn, ingen innrømmelser, for Israel gjør aldri noe galt, det er de som kritiserer som tar feil, de er antisemitter.

Nå er det USA som har fått problemer. Studentene kjøper ikke Israels versjon, de krever boikott og slutt på folkemordet. Problemet er at universitetene har fått millionbeløp i støtte fra Israel, og nå krever Israel titt for tatt, de vil ha slutt på demonstrasjoner og kritikk, ellers blir det bråk (les slutt på støtte).

Politikerne er også kjøpt og betalt av Israel gjennom AIPAC, men og noen av dem breker fortsatt Israels budskap til de grader at det er pinlig.

Og stikk i strid med arrestasjoner og beskyldninger om antisemittisme, vokser bevegelsen mot Israel. Trolig har Joe Biden allerede tapt valget på grunn av sin patetiske og prinsippløse holdning. Det er håp for fremtiden til USAs studenter.

Israel og USA har flere problemer. I disse dager ser det ut som den internasjonale straffedomstolen vil utstede arrestordre på Netanyahu og USA har satt igang apparatet for å jobbe mot en arrestordre. Vi vet fra før at Israel vurderes for deltakelse i folkemord, og dersom landet blir funnet skyldig, er  USA nestemann ut fordi USA har finansiert Israel og utrustet landet med våpen, ammunisjon og bomber til folkemordet, og dermed er aktiv deltaker i folkemord. En arrestordre av Netanyahu kan følges av en arrestordre av Joe Biden.

Nå er jo virkeligheten en annen. Israel og USA (med lille Norge på slep) kan gjør akkurat hva fanken de vil uten at det får noen konsekvenser. For i denne verden spiller det ingen rolle hvor skyldig du er, men hvor du bor og hvem som er dine venner.

Sergei Skripal var en russisk etterretningsoffiser som fungerte som dobbeltagent for UK.

Derfor er det ingen nordmenn som reagerer på at det ble utvist 153 russiske diplomater tre uker etter at Sergej Skripal ble forsøkt drept, mens ingen hittil er utvist etter Israels bestialske myrderier, dette er bare naturlig.  Norge har ikke offentliggjort noen «carte blanche» avtale mellom Israel og Norge eller USA og Norge om at Norge aldri vil reagerer på noe av det disse landene gjør. Det eneste vi kan si sikkert, er at Espen Barth Eide handler som om det finnes en slik avtale, og at han på et halvt år ikke har iverksatt noe som helst kritisk tiltak som reaksjon på de horrible handlingenen vi ser i dag.

Israel og USA klarer sikkert å ro han av, som i tidligere kriger. Men æren har blitt litt mer frynsete, rytet dårligere, og det skal mer enn litt zalo for å vaske av blodflekkene denne gangen.

Jeg har sagt det i mange år nå: det ENESTE Israel vil høre på, er dersom vestlige land iverksetter full boikott av Israel. Jeg støttes av både israelske journalister og palestinske aktivister. Det kan LØSE problemet og gi VARIG resultat. Prat, derimot, bidrar (ganske tilsiktet) til å forlenge lidelsene på alle kanter under dekke av «forhandliger» og  «diplomati» uten at noe skjer. 

Minner om at enhver nordmann som gjør noe tilsvarende som Israel har gjort på Gaza, vil havne i fengsel på livstid.
Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar