Derimot: Dagbladet sin mening: Ikke gjør som FN-sjefen sier! – Derimot

Derimot.no
Derimot: Dagbladet sin mening: Ikke gjør som FN-sjefen sier! – Derimot

derimot.no:

Av Erik Bye

Overskriften til Lederen i Dagbladet, lørdag 8. juni: «Ikke hør på FN-sjefen» Dette er ikke dagligdags kost i Dagbladet. I Opposisjon til FN-sjefen, og sågar i klimasaken, av alle saker. Hvordan har det seg? Hva skjer? – Årsaken er rett og slett at Dagbladet mener Antonio Guterres overdriver!

Tar for hardt i

«I en tale i New York onsdag denne uka bad han regjeringene i medlemslandene om å innføre forbud mot annonser fra «fosil»-industrien, for eksempel olje- og kullselskaper. Han sammenliknet dette med de allerede eksisterende begrensninger mot reklame for tobakk. I NRKs prateshow «Dagsnytt 18» sist torsdag fikk Antonio Guterres entusiastisk støtte fra leder i Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg.

Drastiske tiltak

Dagbladet: «Både Guterres og Heiberg har gode intensjoner og de har også rett i at det trengs drastiske tiltak i kampen mot utslippene. Det er heller ingen tvil om at mange av «fossil»-selskapene bruker annonser til det som kan regnes som regelrett grønnvasking.

Likevel kan vi ikke forby alle budskap vi ikke liker eller som direkte eller indirekte er en form for fare. Det er allerede pålagt en rekke begrensninger som andre ytringer ikke er beheftet med og det må vises varsomhet før det innføres nye innskrenkninger.

Norske myndigheter kan derfor høre på FN-sjefen, men ikke når det gjelder valg av virkemidler. Å la være å innføre et reklameforbud handler ikke om å beskytte oljebransjen. Det handler om å beskytte ytringsfriheten.»

Erik Bye: Dagbladet forsvarer ytringsfriheten. Men, dobbeltmoralen åpenbarer seg i flomlyset, dette gjelder ikke retten til å ytre seg med kritiske kommenterer mot IPCC. Det skal man ha seg frabedt i alle hovedstrømsmedier. Alle offisielle ytringskanaler er blokkert for klimarealister.

Tobakken

Og naturlig nok er det påfallende at Guterres trekker røykekortet, nå ca. 15 år etter at det ble brukt sist. Den argumentasjonen trodde jeg hadde gått ut på dato, gått ut på data og gått ut pga. et overveldende kunnskapsunderskudd hos disse aktivistene. Det er en fundamental forskjell på klima- og røykesaken. Røykesaken er godt vitenskapelig dokumentert, klimasaken har ingen vitenskapelig dokumentasjon, knyttet til faren for ekstreme klimaforhold som følge av utslipp av CO2. (mennesker slipper ut ca 4 prosent av alle årlige utslipp) Her er et eksempel på hvor kunnskapsløst forsøket på å trekke en parallell mellom klima- og tobakksaken var – og er. Dette ble gjort av Jonas Gahr Støre, som utenriksminister i 2011: «Støre desinformerer om tobakk og klima»

Ser ikke norske reduksjoner, fordi Norge er en mygg

I starten på Lederen kunne det virke som om Dagbladet var litt fornærmet, fordi Guterres muligens ikke hadde merket seg at Norge hadde fått til en reell reduksjon av CO2-utslippet i 2023. Kan det være at Norge er en ubetydelig mygg i denne sammenheng? Globalt slippes det ut 40 Gigatonn fossilt CO2, og i Norge ca. 50 Megatonn, altså 1/800 del av det globale årlige utslippet fra menneskelig aktivitet. Norge skal kutte ca. 25 Megatonn, og Kina vil øke sitt utslipp med 1.2 Gigatonn innen 2030, med FN sin tillatelse. Det er 50 ganger det Norge skal kutte. En reell og nøktern vurdering av Norges betydning i denne sammenheng er at vi er fullstendig uten betydning, enten vi liker det eller ikke. (OBS: Naturen står for ca 96 prosent av alle årlige CO2-utslipp.)

Ytringsfriheten

Utspillet til Antonio Guterres er en trussel mot de globale menneskerettighetene, som ytringsfriheten er en del av:

Er det lov å være ulydig?

Ytringsfrihet – Store norske leksikon


Forsidefoto: Fakta360

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar