Derimot: Da må den avsskffes til demokratiets beste.Ytringsfriheten er blitt en trussel.

Derimot.no

derimot.no:

Alle som hevder de er kritiske til myndighetenes politikk, men samtidig støtter myndighetenes påstand om at det finnes et virus, risikerer – med god grunn – å bli betraktet som kontrollert opposisjon.

Vi burde alle kreve at myndighetene viser oss dette viruset. Det har aldri blitt isolert i ordets rette betydning, og dermed aldri direkte påvist. Metodene som brukes for indirekte påvisning er pseudovitenskapelige. Det finnes heller ingen transmisjonsstudier som viser at smitte via sykdomsfremkallende partikler, det være seg bakterier eller virus, er et reelt fenomen.

Kjernen i myndighetenes pågående skrekkpropaganda er eksistensen av sykdomsfremkallende virus. Det er derfor avgjørende at dette punktet ikke forbigås i stillhet, i blind tro på et anti-sosialt sykdomsparadigme som i praksis utgjør fundamentet for legemiddelindustriens forretningsmodell, ved at behovet for såkalte vaksiner konstrueres.

Mennesket er ett av de mest komplekse biologiske systemer vi kjenner til. Arrogansen er derfor himmelropende når den påståtte helsevitenskapen gir seg ut for å «fikse» eller «modifisere» vårt interne miljø, med det resultat at folkehelsen svekkes i høyt tempo. Må halve menneskeslekten utryddes før man evner å være kritisk til allment aksepterte forklaringsmodeller som i realiteten er uten fnugg av evidens, men som fungerer ypperlig for befolkningskontroll og ikke minst maksimering av profitt for monopolkapitalistene?

Folket er dessverre programmerte til å fullstendig ignorere naturens iboende intelligens generelt og menneskets kapasitet til selvhelbredelse spesielt. Vi skal være i krig mot naturen, og dermed mot oss selv. Selvsabotasje via total mistillit, til alt som virkelig betyr noe, til essensen av vår egen væren. Alt basert på noe som ingen noensinne har sett. Alt basert på en type tro, som egentlig er mangel på tro, på noe som helst.

Og dette skjer mens mennesket er omgitt av en fantastisk orden, den naturlige orden. Men denne er i faretruende stor grad ute av syne, og ute av sinn. Bedraget har transportert individet bort fra realiteten, og inn i en marerittaktig fantasiverden, der truslene står i kø og farene lurer overalt. Mennesket insisterer på at dette er virkeligheten, selv om det minner mer om tortur enn noe annet. Det klamrer seg desperat til en anti-sosial og destruktiv forklaringsmodell, uanfektet av hvor mye det rammer en selv. Det blir et offerritual, der oppgivelsen av fornuften, naturlig autonomi, sosial interaksjon og den selvstendige tanke skjer villig vekk, i forventningen om en slags belønning eller forfremming – uvisst fra hvem. Det er kanskje et slags Jesus-kompleks, basert på en falsk forståelse av korsfestelsen, som igjen bygger på den gammeltestamentlige offerteologien – kort sagt et bedrag av enorme proporsjoner.

Vi må forvente, at dersom kulturens høyeste idol aksepterte selvdestruksjon (via korsfestelse) – og at dette dermed regnes som noe av det beste som har skjedd – så styres medlemmene ubevisst av samme type atferd i ganske stor grad. Vi bør naturligvis aldri fremme eller idolisere selvdestruksjon. Gjør vi det, så får man også utbredt selvdestruksjon. Har man allerede utbredt selvdestruksjon, så må årsaken være at man har idolisert selvdestruksjon.

Uavhengig av hvordan det presenteres, så kan ikke fremstilling av døden som løsning på noe som helst forstås som noe positivt eller konstruktivt. Det burde være rimelig klart, dersom man klarer å se ut over ens egen programmering. Livet i seg selv handler uendelig mye mer om livet, enn om ikke-livet, dvs. døden.

Skal man bryte ned et folk eller et individ, så få det til å fokusere maksimalt på det destruktive, og gjerne glorifisere det, men da helst på en litt fordekt måte og kombinert med noe «godt». Skap dyp kognitiv dissonans der motsetningsfylte elementer – som liv og død – sidestilles og gjøres gjensidig avhengige, slik at kognisjon opphører, fornuften fordamper og folket kan kontrolleres. Strategien er åpenbar, og alt som mangler er vår evne og vilje til å erkjenne at vi har blitt lurt, og at hele kulturen sporet av for rundt 1000 år siden.

Det som ble grunnlagt med vold, vil naturligvis avsluttes med vold. Noe annet ville overraske sterkt, ut fra slik fokus på vold.

Les artikkelen direkte på derimot.no